Monde­linge vragen Wat is de waarheid over vissen in de Haar­rijn­seplas?


Indiendatum: 8 mrt. 2018

Mondelinge vragen 12, 8 maart 2018

Afgelopen vrijdag berichtte de Telegraaf dat Wethouder Jansen nieuwe afspraken heeft gemaakt met de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) om, in tegenstelling tot eerdere berichten, de Haarrijnseplas toch open te stellen voor hengelaars. Dit zou zijn gebeurd naar aanleiding van protest van de hengelaarsvereniging.

Twee dagen later berichtten media als AD en RTV Utrecht dat de dierenambulance en de brandweer een fuut hebben moeten bevrijden die vast was komen te zitten in een vislijn in het water van de Haarrijnseplas.

De Partij voor de Dieren uitte op Twitter haar verontwaardiging over het zomaar aan de kant schuiven van eerdere afspraken over het terugdringen van hengelen. De wethouder Dierenwelzijn reageerde daarop dat wij zouden jokken. Terwijl de hengelaarsvereniging in hun persuitnodiging weldegelijk spreekt over opheffing van het eerder vastgestelde visverbod op deze plas. Opmerkelijk genoeg heropent wethouder Jansen, die wethouder Dierenwelzijn is, op zaterdag 10 maart de plas als viswater, en wordt er dit weekend ook een partij karpers uitgezet.

Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Kan het college toelichten of er in tegenstelling tot eerdere afspraken nu wel of niet toch weer op de Haarrijnseplas gehengeld mag (blijven) worden?

2. Hengelen veroorzaakt stress, verwondingen en pijn bij vissen en andere dieren in de plas – zie het voorbeeld van de fuut. Hoe verantwoordt het college het dat uitgerekend de wethouder Dierenwelzijn deze plas gaat openen alsviswater?

3. Wat vindt het college van het plan van de hengelaarsvereniging om een partij karpers uit te zetten die vervolgens opgehengeld gaan worden? Hoeveel karpers worden er eigenlijk uitgezet?

Indiendatum: 8 mrt. 2018
Antwoorddatum: 8 mrt. 2018

Afgelopen vrijdag berichtte de Telegraaf dat Wethouder Jansen nieuwe afspraken heeft gemaakt met de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) om, in tegenstelling tot eerdere berichten, de Haarrijnseplas toch open te stellen voor hengelaars. Dit zou zijn gebeurd naar aanleiding van protest van de hengelaarsvereniging.

Twee dagen later berichtten media als AD en RTV Utrecht dat de dierenambulance en de brandweer een fuut hebben moeten bevrijden die vast was komen te zitten in een vislijn in het water van de Haarrijnseplas.

De Partij voor de Dieren uitte op Twitter haar verontwaardiging over het zomaar aan de kant schuiven van eerdere afspraken over het terugdringen van hengelen. De wethouder Dierenwelzijn reageerde daarop dat wij zouden jokken. Terwijl de hengelaarsvereniging in hun persuitnodiging weldegelijk spreekt over opheffing van het eerder vastgestelde visverbod op deze plas. Opmerkelijk genoeg heropent wethouder Jansen, die wethouder Dierenwelzijn is, op zaterdag 10 maart de plas als viswater, en wordt er dit weekend ook een partij karpers uitgezet.

Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Kan het college toelichten of er in tegenstelling tot eerdere afspraken nu wel of niet toch weer op de Haarrijnseplas gehengeld mag (blijven) worden?

De ruimte voor vissen was beperkt, en blijft beperkt. We verschuiven alleen het hengelgebied binnen de plas, vooral omdat het gevaarlijk was om te vissen bij de Maarssenseweg. Aanstaande zaterdag wordt dat nieuwe deel geopend.

2. Hengelen veroorzaakt stress, verwondingen en pijn bij vissen en andere dieren in de plas – zie het voorbeeld van de fuut. Hoe verantwoordt het college het dat uitgerekend de wethouder Dierenwelzijn deze plas gaat openen als viswater?

De Haarrijnseplas is een van de weinige plassen waar op karpers gevist kan worden. Wat hengelen betreft moeten we als college altijd een afweging maken tussen het belang van dierenwelzijn en het feit dat hengelen een van de populairste sporten van Nederland is.

3. Wat vindt het college van het plan van de hengelaarsvereniging om een partij karpers uit te zetten die vervolgens opgehengeld gaan worden? Hoeveel karpers worden er eigenlijk uitgezet?

Voor het uitzetten van karpers bestaat een richtlijn die nagevolgd gaat worden. Daarom kan ik steunen dat er dit weekend karpers uitgezet gaat worden. Hoeveel karpers er exact uitgezet gaan worden, is nog onduidelijk, maar het zullen er ergens tussen 20-40 zijn.