Schrif­te­lijke vragen Zoekt en gij zult planten


Indiendatum: 4 feb. 2021

Schriftelijke vragen 29/2021

Voor zoeken op internet is een zoekmachine onontbeerlijk, en ook in onze gemeentelijke organisatie wordt standaard gebruik gemaakt van de marktleider voor zoekmachines. Deze marktleider doet helaas weinig op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en ontwijkt belasting. Zo heeft zij in acht jaar tijd €128 miljard aan winst doorgesluisd naar een belastingparadijs - overigens via Nederland - en hier slechts 0,02 procent aan vennootschapsbelasting over afgedragen, blijkt uit een recent nieuwsbericht op de website van de NOS.

Er zijn ook online zoekmachines die wél maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder vele ‘groene’ zoekmachines, die bijvoorbeeld een deel van de behaalde winst aan organisaties schenken die er bomenplant mee financieren. Groene zoekmachines zijn ook vaak klimaatneutraal, omdat zij de CO2 die vrijkomt door het gebruik ervan, compenseren met investeringen in hernieuwbare energie. Met een dergelijke formatie als die van de gemeente Utrecht, is de organisatie een grote speler in het gebruik van online zoekmachines. Met de keuze voor een groene zoekmachine die het college ‘organisatiebreed’ voorschrijft, kan zij zich indirect inzetten voor de goede zaak zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Het is ons inziens jammer als het college deze kans laat lopen.

De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het organisatiebreed instellen van een groene zoekmachine binnen de online werkomgeving een positieve bijdrage levert aan de groene ambities van het college?
2. Is het college bereid een groene zoekmachine organisatiebreed als standaard in te stellen binnen de online werkomgeving, met eventueel als optie voor werknemers om een zoekmachine naar eigen keuze in te stellen? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 4 feb. 2021
Antwoorddatum: 4 mrt. 2021

Schriftelijke vragen 29/2021

Voor zoeken op internet is een zoekmachine onontbeerlijk, en ook in onze gemeentelijke organisatie wordt standaard gebruik gemaakt van de marktleider voor zoekmachines. Deze marktleider doet helaas weinig op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en ontwijkt belasting. Zo heeft zij in acht jaar tijd €128 miljard aan winst doorgesluisd naar een belastingparadijs - overigens via Nederland - en hier slechts 0,02 procent aan vennootschapsbelasting over afgedragen, blijkt uit een recent nieuwsbericht op de website van de NOS.

Er zijn ook online zoekmachines die wél maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder vele ‘groene’ zoekmachines, die bijvoorbeeld een deel van de behaalde winst aan organisaties schenken die er bomenplant mee financieren. Groene zoekmachines zijn ook vaak klimaatneutraal, omdat zij de CO2 die vrijkomt door het gebruik ervan, compenseren met investeringen in hernieuwbare energie. Met een dergelijke formatie als die van de gemeente Utrecht, is de organisatie een grote speler in het gebruik van online zoekmachines. Met de keuze voor een groene zoekmachine die het college ‘organisatiebreed’ voorschrijft, kan zij zich indirect inzetten voor de goede zaak zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Het is ons inziens jammer als het college deze kans laat lopen.

De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het organisatiebreed instellen van een groene zoekmachine binnen de online werkomgeving een positieve bijdrage levert aan de groene ambities van het college?

Op dit moment kunnen wij deze vraag nog niet beantwoorden. Een groene zoekmachine zou kunnen bijdragen aan onze groene ambities. Of dit in de Utrechtse werkomgeving het geval is hangt af van de manier waarop een groene zoekmachine inkomsten genereert om duurzame acties, zoals het planten van bomen, te financieren. Als dit bijvoorbeeld gebaseerd is op inkomsten uit het klikken op advertenties zal het effect gering zijn. In de online werkomgeving zijn advertenties namelijk niet aanklikbaar. Het is nodig om meer informatie te krijgen over onder andere het verdienmodel van zoekmachines. We zullen daarom een verkenning uitvoeren naar verschillende zoekmachines, waaronder groene. Wij zullen u voor het zomerreces over de voortgang informeren.


2. Is het college bereid een groene zoekmachine organisatiebreed als standaard in te stellen binnen de online werkomgeving, met eventueel als optie voor werknemers om een zoekmachine naar eigen keuze in te stellen? Zo nee, waarom niet?

Zoals aangegeven zullen we een verkenning uitvoeren naar verschillende zoekmachines. In deze verkenning zullen we kijken naar onze groene ambities, maar ook naar andere criteria zoals doeltreffendheid, veiligheid en gebruikersacceptatie van een zoekmachine. Daarbij bekijken we ook of een groene machine aan het aanbod van zoekmachines zou kunnen worden toegevoegd en mogelijk als standaardoptie kan worden ingesteld. Onderdeel van deze verkenning is een Uthiek Assessment. Hierbij toetsen we de casus aan het Utrechts waardenmodel en krijgen zo een uitlegbaar verhaal over het aanbod van zoekmachines binnen de gemeentelijke werkomgeving.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen “Verkeerssituatie en trillingshinder Wijde Doelen n.a.v. herinrichting Tolsteegbarrière”

Lees verder

Mondelinge vragen Kaartje naar het Front

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer