Monde­linge vragen Kaartje naar het Front


Indiendatum: 4 feb. 2021

Mondelinge vragen 1, 4 februari 2021

In Utrecht werken dagelijks heel veel mensen om de stad in coronatijd ‘overeind’ te houden: van zorgverleners die misschien wel harder werken dan ooit, leraren die tot diep in de nacht digitale lessen voorbereiden en boa’s die de straten veilig houden. Van buurtteammedewerkers die gezinnen in deze lastige tijd ondersteunen tot jongerenwerkers die jongeren perspectief en steun geven en medewerkers van stadsreiniging die zorgen dat alle lockdown-afval wordt verwerkt.

Veel mensen worstelen tijdens deze lockdown om de moed erin te houden. D66, de Partij voor de Dieren en alle andere partijen in de raad denken dat het helpt als mensen zien wat al deze ‘frontwerkers’ doen en dat het goed is om niet alleen als stadsbestuur, maar misschien wel als hele stad, onze waardering te laten blijken.

Alle partijen in de gemeenteraad zouden het mooi vinden om vanuit de gemeente een publiekscampagne op te zetten, via social media en wellicht ook via krant en abri’s, waarop mensen kunnen zien wie deze mensen zijn en hoe ze zich inzetten in coronatijd. Via deze weg roepen we ook onze stadsgenoten op om een ‘kaartje naar het front’ te sturen. Als mensen hun kaartje adresseren aan het stadskantoor, kan de gemeente er zorg voor dragen dat deze frontwerkers (medewerkers van de gemeente en van partners uit de stad) de kaartjes ontvangen. Zo nodig kunnen organisaties hun medewerkers/vrijwilligers aanmelden om de kaartjes te ontvangen.

Is het college bereid een dergelijke campagne op te zetten?

Als ondertekenaars van deze vragen verklaren we ons graag bereid om te ondersteunen in het verspreiden van de actie en de kaarten die binnenkomen.

Anne-Marijke Podt, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland, ChristenUnie
Hester Assen, PvdA
Dimitri Gilissen, VVD
Ruurt Wiegant, SP
Mahmut Sungur, DENK
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Bert van Steeg, CDA
Henk van Deun, PVV
Peter van Corler, GroenLinks

Indiendatum: 4 feb. 2021
Antwoorddatum: 4 feb. 2021

Mondelinge vragen 1, 4 februari 2021

In Utrecht werken dagelijks heel veel mensen om de stad in coronatijd ‘overeind’ te houden: van zorgverleners die misschien wel harder werken dan ooit, leraren die tot diep in de nacht digitale lessen voorbereiden en boa’s die de straten veilig houden. Van buurtteammedewerkers die gezinnen in deze lastige tijd ondersteunen tot jongerenwerkers die jongeren perspectief en steun geven en medewerkers van stadsreiniging die zorgen dat alle lockdown-afval wordt verwerkt.

Veel mensen worstelen tijdens deze lockdown om de moed erin te houden. D66, de Partij voor de Dieren en alle andere partijen in de raad denken dat het helpt als mensen zien wat al deze ‘frontwerkers’ doen en dat het goed is om niet alleen als stadsbestuur, maar misschien wel als hele stad, onze waardering te laten blijken.

Alle partijen in de gemeenteraad zouden het mooi vinden om vanuit de gemeente een publiekscampagne op te zetten, via social media en wellicht ook via krant en abri’s, waarop mensen kunnen zien wie deze mensen zijn en hoe ze zich inzetten in coronatijd. Via deze weg roepen we ook onze stadsgenoten op om een ‘kaartje naar het front’ te sturen. Als mensen hun kaartje adresseren aan het stadskantoor, kan de gemeente er zorg voor dragen dat deze frontwerkers (medewerkers van de gemeente en van partners uit de stad) de kaartjes ontvangen. Zo nodig kunnen organisaties hun medewerkers/vrijwilligers aanmelden om de kaartjes te ontvangen.

Is het college bereid een dergelijke campagne op te zetten?

Als ondertekenaars van deze vragen verklaren we ons graag bereid om te ondersteunen in het verspreiden van de actie en de kaarten die binnenkomen.

Voorzitter! Dank voor de vragen. Ik dank mevrouw Podt voor het nemen van dit ontzettend goede initiatief. Veel mensen in Utrecht kunnen een hart onder de riem goed gebruiken. Het is goed om te zien dat de raad er in grote gemeenschappelijkheid voor gaat. Wij zijn hiermee al eerder aan de slag geweest. Mijn voorganger heeft de stad recent 180.000 ansichtkaarten gestuurd onder het motto "Utrecht zorg goed voor elkaar". Rondom Valentijnsdag zullen nog veel andere acties worden ondernomen. Ik stel voor om vijf à acht raadsleden te vragen met mijn team aan de slag te gaan om te bekijken hoe het voorstel van de raad het best kan worden uitgewerkt. Ik moet daarbij één voorbehoud maken. Ik weet niet of wij het idee kunnen verwezenlijken dat er veel kaartjes op één plek terechtkomen, die vervolgens moeten worden gedistribueerd. Daar is ongetwijfeld iets beters voor te verzinnen. Als een groepje raadsleden en mijn communicatieteam aan de slag gaan, weet ik zeker dat het helemaal goed komt.


Anne-Marijke Podt, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland, ChristenUnie
Hester Assen, PvdA
Dimitri Gilissen, VVD
Ruurt Wiegant, SP
Mahmut Sungur, DENK
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Bert van Steeg, CDA
Henk van Deun, PVV
Peter van Corler, GroenLinks

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Zoekt en gij zult planten

Lees verder

Mondelinge vragen Maak snel werk van een Gemeentelijke Woningcorporatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer