Schrif­te­lijke Vragen Bomen Gerbran­dys­traat 20


Indiendatum: 14 feb. 2019

Schriftelijke vragen 49/2019

Op 27 september jl. stelde de gemeenteraad het Bestemmingsplan Gerbrandystraat 20 vast. In de bomenparagraaf (paragraaf 4.3) van dit document staat:

“In het plangebied staan 34 bomen, waarvan er 24 bomen moeten wijken ten behoeve van het project. Hiervan staan er 12 in openbaar gebied en 12 op het eigen terrein achter het huidige gebouw. Deze te vellen bomen worden zoveel mogelijk gecompenseerd. Zo wordt een deel op het binnenterrein teruggeplaatst zodat het bewonersdek een groene uitstraling krijgt. Een ander deel wordt in de openbare ruimte geplant binnen het plangebied. Ook is buiten de projectgrens ruimte gevonden om nieuwe bomen aan te planten, namelijk in de Gerbrandystraat en mogelijk in de Oudlaan. In totaal worden er ruim 50 bomen nieuw geplant in verschillende soorten en groottes. Daarmee wordt het groen versterkt, zowel in aantal bomen als in ruimtelijk beeld.”[1]

Omdat er flink gecompenseerd zou worden, woog deze kap van 24 bomen waarvoor 50 nieuwe en ecologisch meer waardevolle bomen zouden worden teruggeplant, voor de Partij voor de Dieren op tegen de realisatie van woningen op deze plek. Het compensatieplan vormde een essentiële voorwaarde voor onze fractie om in te stemmen met dit voorstel.

Intussen is er een omgevingsvergunning aangevraagd voor de kap van de 24 bomen.[2] In het bijgevoegde document ‘Bomenwaardering Gerbrandystraat’ staat echter dat er na compensatie in totaal 50 bomen zullen zijn. Tien bomen die al aanwezig zijn op het terrein worden verplant. Dat betekent dat de te vellen bomen niet gecompenseerd worden met 50 nieuwe bomen zoals in het bestemmingsplan staat, maar dat er slechts 40 nieuwe bomen bij komen in het gebied.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen dat er mogelijk tien bomen minder in het gebied komen dan bij de besluitvorming over het bestemmingsplan bekend was.

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van de aangevraagde velvergunning de volgende vragen:

1. Kan het college bevestigen dat in het bestemmingsplan staat dat 10 van de huidige 34 bomen worden gehandhaafd in het plangebied en dat er 24 bomen worden gekapt?

2. Kan het college bevestigen dat in het bestemmingsplan staat dat ter compensatie voor de kap van 24 bomen, er 50 nieuwe bomen in het gebied worden aangeplant?

3. Als het zo is dat van de huidige bomen er 10 verplant gaan worden, is daar dan ook een omgevingsvergunning voor nodig?

4. Als er inderdaad maar 40 nieuwe bomen worden aangeplant, waarom is dit dan niet duidelijk opgeschreven in het bestemmingsplan?

5. Is het mogelijk het bestemmingsplan uit te voeren volgens de bomenparagraaf (paragraaf 4.3) uit het plan, en dus te zorgen dat er 50 nieuwe bomen worden geplant?

6. Is het college bereid deze vergunningaanvraag af te wijzen, omdat in het bestemmingsplan is vastgesteld dat de kap van de 24 bomen gecompenseerd wordt door de aanplant van 50 nieuwe bomen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

[1] bestemmingsplan "Gerbrandystraat 20, Lauwerecht" (vastgesteld), pagina 26.

[2] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-20899.html

Indiendatum: 14 feb. 2019
Antwoorddatum: 21 mrt. 2019

Schriftelijke vragen 49/2019

Op 27 september jl. stelde de gemeenteraad het Bestemmingsplan Gerbrandystraat 20 vast. In de bomenparagraaf (paragraaf 4.3) van dit document staat:

“In het plangebied staan 34 bomen, waarvan er 24 bomen moeten wijken ten behoeve van het project. Hiervan staan er 12 in openbaar gebied en 12 op het eigen terrein achter het huidige gebouw. Deze te vellen bomen worden zoveel mogelijk gecompenseerd. Zo wordt een deel op het binnenterrein teruggeplaatst zodat het bewonersdek een groene uitstraling krijgt. Een ander deel wordt in de openbare ruimte geplant binnen het plangebied. Ook is buiten de projectgrens ruimte gevonden om nieuwe bomen aan te planten, namelijk in de Gerbrandystraat en mogelijk in de Oudlaan. In totaal worden er ruim 50 bomen nieuw geplant in verschillende soorten en groottes. Daarmee wordt het groen versterkt, zowel in aantal bomen als in ruimtelijk beeld.”[1]

Omdat er flink gecompenseerd zou worden, woog deze kap van 24 bomen waarvoor 50 nieuwe en ecologisch meer waardevolle bomen zouden worden teruggeplant, voor de Partij voor de Dieren op tegen de realisatie van woningen op deze plek. Het compensatieplan vormde een essentiële voorwaarde voor onze fractie om in te stemmen met dit voorstel.

Intussen is er een omgevingsvergunning aangevraagd voor de kap van de 24 bomen.[2] In het bijgevoegde document ‘Bomenwaardering Gerbrandystraat’ staat echter dat er na compensatie in totaal 50 bomen zullen zijn. Tien bomen die al aanwezig zijn op het terrein worden verplant. Dat betekent dat de te vellen bomen niet gecompenseerd worden met 50 nieuwe bomen zoals in het bestemmingsplan staat, maar dat er slechts 40 nieuwe bomen bij komen in het gebied.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen dat er mogelijk tien bomen minder in het gebied komen dan bij de besluitvorming over het bestemmingsplan bekend was.

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van de aangevraagde velvergunning de volgende vragen:

1. Kan het college bevestigen dat in het bestemmingsplan staat dat 10 van de huidige 34 bomen worden gehandhaafd in het plangebied en dat er 24 bomen worden gekapt?

Ja, dit is juist. Zoals ook tijdens de behandeling op 6 september 2018 bij de raadscommissie stad en ruimte is aangegeven (zie raadsbrief d.d. 21 september 2018). In overeenstemming met hetgeen hierover in het bestemmingsplan is aangegeven, is inmiddels een velvergunning aangevraagd voor het mogen vellen van 24 bomen.

2. Kan het college bevestigen dat in het bestemmingsplan staat dat ter compensatie voor de kap van 24 bomen, er 50 nieuwe bomen in het gebied worden aangeplant?

Er zijn 34 bomen geïnventariseerd. Daarvan is het nodig om er 24 te vellen, deze 24 bomen worden 1 op 1 gecompenseerd. De overige 10 bomen blijven behouden. Mogelijk worden deze nog iets verplaatst (verplant) om te zorgen dat deze bomen voldoende groeimogelijkheden hebben en de beschikbare ruimte optimaal wordt benut. Daarnaast planten we nog 29 extra bomen, maar dit is niet ter compensatie voor de kap van 24 bomen. Er worden dus in totaal 53 bomen geplant, conform het inrichtingsplan (zie p.10 Bomenwaardering d.d. 5-9-2017).

3. Als het zo is dat van de huidige bomen er 10 verplant gaan worden, is daar dan ook een omgevingsvergunning voor nodig?

Ja, op grond van de APV is het verplanten van een boom gelijkgesteld aan het “vellen”. Het verplanten van een boom is daardoor velvergunningsplichtig.

4. Als er inderdaad maar 40 nieuwe bomen worden aangeplant, waarom is dit dan niet duidelijk opgeschreven in het bestemmingsplan?

Er worden 53 bomen aangeplant, wat overeenkomt met het gestelde in het bestemmingsplan (namelijk ruim 50 bomen), zie antwoord op vraag 2.

5. Is het mogelijk het bestemmingsplan uit te voeren volgens de bomenparagraaf (paragraaf 4.3) uit het plan, en dus te zorgen dat er 50 nieuwe bomen worden geplant?

Ja.

6. Is het college bereid deze vergunningaanvraag af te wijzen, omdat in het bestemmingsplan is vastgesteld dat de kap van de 24 bomen gecompenseerd wordt door de aanplant van 50 nieuwe bomen?

Nee, niet op voorhand. De aanvraag en bijbehorende stukken worden op dit moment inhoudelijk beoordeeld. Tevens wordt advies ingewonnen bij een gemeentelijke boomdeskundige. Op grond hiervan maken wij een afweging en nemen wij een beslissing op de aanvraag. Bovendien worden de 24 te vellen bomen 1 op 1 gecompenseerd en blijven er 10 bomen behouden. Conform het bestemmingsplan worden er ruim 50 bomen aangeplant.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

[1] bestemmingsplan "Gerbrandystraat 20, Lauwerecht" (vastgesteld), pagina 26.

[2] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-20899.html

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Laat de natuur de natuur en schiet geen gezonde dieren dood!

Lees verder

Mondelinge Vragen Markt voor biologisch groen écht stimuleren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer