Monde­linge vragen Laat de natuur de natuur en schiet geen gezonde dieren dood!


Indiendatum: 7 feb. 2019

Mondelinge vragen 7, 7 februari 2019

Leden van de Partij voor de Dieren troffen afgelopen zaterdag dode ganzen aan op Amelisweerd. Bij navraag bij de boswachter bleek dat ze hoogstwaarschijnlijk door vossen gedood zijn. De ganzen konden niet vluchten voor de vos(sen), omdat het Utrecht Science Park een voor hen ondoordringbaar hek geplaatst had. Inmiddels is het hek wat meer geopend, zodat dieren weg kunnen, maar dit soort dieronvriendelijke maatregelen mogen volgens de Partij voor de Dieren nooit meer gebeuren! De boswachter vertelde ons dat er 6 tot 7 vossen op Amelisweerd leven en dat ‘er gestreefd wordt naar 2 tot 3 paartjes’. Dit betekent dat op korte termijn een lichtbakvergunning wordt aangevraagd bij de provincie om ’s nachts een aantal vossen dood te schieten.

Het beleid op Amelisweerd zou erop gericht zijn om alleen dieren dood te schieten die ernstig ziek of verzwakt zijn of acuut gevaar kunnen opleveren voor bijvoorbeeld de verkeersveiligheid. Deze vossen zijn voor zover de PvdD weet gezond en daarnaast vinden we het onbegrijpelijk dat de mens denkt te bepalen dat ergens teveel dieren zijn en dat ze dus moeten worden gedood. Laat de natuur de natuur. Op Amelisweerd worden – onder meer op verzoek van boeren - ook ganzen, kraaien en reeën gedood die overlast zouden veroorzaken. Vossen eten deze dieren, dus de PvdD vindt dat de aanwezigheid van vossen juist toe te juichen is.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is de wethouder bereid om op zeer korte termijn in overleg met de boswachter (en de provincie, als de lichtbakvergunning al is aangevraagd of zelfs verleend) te gaan om het doden van de vossen te stoppen? Zo nee, waarom niet?

2. Is de wethouder bereid om in gesprek te gaan met het Utrecht Science Park en de op Amelisweerd aanwezige boeren om dieronvriendelijke maatregelen als ondoordringbare hekken en afschot te ontmoedigen? Zo nee, waarom niet?

3. Is de wethouder bereid om op korte termijn een beleid te ontwikkelen/bedingen op de Utrechtse landgoederen, zodat dieren alleen worden gedood die ernstig ziek of verzwakt zijn, en niet omdat ze ‘overlast’ zouden veroorzaken aan boeren, weggebruikers en het Utrecht Science Park? Zo nee, waarom niet?

4. Is de wethouder bereid om te pleiten voor het laten liggen van dode dieren (maar dan bijvoorbeeld wel uit het zicht van bezoekers), zodat andere dieren ze kunnen opeten? (!Tenzij het vermoeden bestaat dat de dieren zijn vergiftigd)

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 7 feb. 2019
Antwoorddatum: 7 feb. 2019

Mondelinge vragen 7, 7 februari 2019

Leden van de Partij voor de Dieren troffen afgelopen zaterdag dode ganzen aan op Amelisweerd. Bij navraag bij de boswachter bleek dat ze hoogstwaarschijnlijk door vossen gedood zijn. De ganzen konden niet vluchten voor de vos(sen), omdat het Utrecht Science Park een voor hen ondoordringbaar hek geplaatst had. Inmiddels is het hek wat meer geopend, zodat dieren weg kunnen, maar dit soort dieronvriendelijke maatregelen mogen volgens de Partij voor de Dieren nooit meer gebeuren! De boswachter vertelde ons dat er 6 tot 7 vossen op Amelisweerd leven en dat ‘er gestreefd wordt naar 2 tot 3 paartjes’. Dit betekent dat op korte termijn een lichtbakvergunning wordt aangevraagd bij de provincie om ’s nachts een aantal vossen dood te schieten.

Het beleid op Amelisweerd zou erop gericht zijn om alleen dieren dood te schieten die ernstig ziek of verzwakt zijn of acuut gevaar kunnen opleveren voor bijvoorbeeld de verkeersveiligheid. Deze vossen zijn voor zover de PvdD weet gezond en daarnaast vinden we het onbegrijpelijk dat de mens denkt te bepalen dat ergens teveel dieren zijn en dat ze dus moeten worden gedood. Laat de natuur de natuur. Op Amelisweerd worden – onder meer op verzoek van boeren - ook ganzen, kraaien en reeën gedood die overlast zouden veroorzaken. Vossen eten deze dieren, dus de PvdD vindt dat de aanwezigheid van vossen juist toe te juichen is.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is de wethouder bereid om op zeer korte termijn in overleg met de boswachter (en de provincie, als de lichtbakvergunning al is aangevraagd of zelfs verleend) te gaan om het doden van de vossen te stoppen? Zo nee, waarom niet?

Dit zijn dilemma's. De mensen kennen die waarschijnlijk wel uit de krant. Voor zover afschot plaatsvindt, is dat in het kader van het faunabeheer. De boswachter doet dat allemaal heel netjes en naar eer en geweten. De PvdD-fractie heeft daarover informatie ingewonnen.

2. Is de wethouder bereid om in gesprek te gaan met het Utrecht Science Park en de op Amelisweerd aanwezige boeren om dieronvriendelijke maatregelen als ondoordringbare hekken en afschot te ontmoedigen? Zo nee, waarom niet?

Het is goed om te weten dat door de raad hierover in de vorige periode, de tijd van wethouder Janssen, beleid is vastgesteld. Wat nu gebeurt, valt binnen dit beleid. De raad is daarover al aan zet geweest. Het is mij nog niet gelukt om precies in deze casus te duiken. Ik weet dus niet precies hoe het met de vossen en de ganzen is gesteld. Ik zal dat nog graag met de boswachter bespreken. Er is geen overlast voor mensen. Het schieten van dieren is altijd een uiterst redmiddel. Wij doen dat niet voor de lol.

3. Is de wethouder bereid om op korte termijn een beleid te ontwikkelen/bedingen op de Utrechtse landgoederen, zodat dieren alleen worden gedood die ernstig ziek of verzwakt zijn, en niet omdat ze ‘overlast’ zouden veroorzaken aan boeren, weggebruikers en het Utrecht Science Park? Zo nee, waarom niet?

Vandaag heeft de raad een uitnodiging gekregen voor een collegebijeenkomst, ook om door te praten over een aantal dilemma's in het dierenwelzijnsbeleid. Dat is een opmaat naar het actualiseren van de kaderstelling. Raad en college zullen daarover nog uitgebreid spreken. Mocht de raad het huidige beleid willen veranderen, dan is dat het moment daarvoor. Wij bekijken dan hoe daarover in de raad in den brede wordt gedacht.

4. Is de wethouder bereid om te pleiten voor het laten liggen van dode dieren (maar dan bijvoorbeeld wel uit het zicht van bezoekers), zodat andere dieren ze kunnen opeten? (Tenzij het vermoeden bestaat dat de dieren zijn vergiftigd!)

Het is al beleid om kadavers te laten liggen.

Aanvullende vraag van de heer Strandstra (PvdD): Voorzitter, de wethouder geeft zelf aan dat wij binnenkort de mogelijkheid hebben om te bekijken of wij het huidige beleid willen herzien. Wij zullen overleggen hoe wij hierover verdergaan. Is de wethouder bereid om daarover te debatteren?

Wethouder: Het lijkt mij bijzonder om dat te doen twee maanden voordat het gesprek sowieso aan de orde is. Het is echter altijd zo dat de raad de agenda bepaalt en dat de wethouders daaraan meedoen.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren