Schrif­te­lijke vragen Bomenkap Dorps­plein Vleuten


Indiendatum: 28 sep. 2020

Schriftelijke vragen 2020/222

Op de site officielebekendmakingen.nl is 9 september j.l. een aanvraag omgevingsvergunning gepubliceerd waarin een vergunning wordt gevraagd voor het kappen van 10 bomen en het herplanten van 2 bomen, aan het Dorpsplein te Vleuten. Aanleiding voor de aanvraag is de bouw van de herinrichting van het Dorpsplein. Hierbij wordt een deel van het Gezondheidscentrum gesloopt en opnieuw opgebouwd. Genoemde redenen waarom de bomen “niet langer te handhaven” zouden zijn, zijn: “de bomen staan ingetekend op locatie van toekomstig gezondheidscentrum”, “de bomen komen te dicht bij het toekomstige gebouw te staan” en “de bomen staan op
toekomstige bestrating (inrit/entree/stoep/rijweg”. In de directe omgeving van het huidige Gezondheidscentrum is een flink grasveld en een groot parkeerterrein aanwezig. Een andere indeling van de locatie (bebouwing op de
plek van grasveld of parkeerterrein), zou de bomen kunnen sparen.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat het van belang is om zo veel mogelijk volgroeide bomen “te handhaven” gezien de grote problematiek omtrent klimaatverandering (zie ook onze MV Eén boom koelt net zo goed als tien airco’s van 3 september j.l.) en klimaatadaptatie? Zo nee, waarom niet?

2. Behoud van bestaande volwassen bomen heeft meer klimaatwaarde dan aanplant van jonge sprietjes, en voorkomen is beter dan genezen. Is het college het met ons eens dat herplant onnodig is wanneer bestaande gezonde bomen worden gespaard? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college net als de Partij voor de Dieren overtuigd van het belang van natuur-inclusief bouwen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college het met ons eens dat de genoemde redenen (“de bomen staan ingetekend op locatie van toekomstig gezondheidscentrum”, “de bomen komen te dicht bij het toekomstige gebouw te staan” en “de bomen staan op toekomstige bestrating (inrit/entree/stoep/rijweg”) geen probleem zouden zijn als de indeling van de locatie van het nieuw te bouwen Gezondheidscentrum zou worden aangepast aan de huidige situatie met betrekking tot de bomen? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid om te onderzoeken of een andere inrichting van de locatie van het nieuw te bouwen Gezondheidscentrum, afgestemd op de huidige bomensituatie, de bestaande bomen kan sparen? Zo nee, waarom vindt het college dat de huidige bomensituatie aangepast dient te worden aan het nieuw te bouwen Gezondheidscentrum, in plaats van andersom?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren