Monde­linge vragen Gezonde voeding en beweging in Utrecht


Indiendatum: 24 sep. 2020

Afgelopen zondagavond was wethouder Sven de Lange uit Rotterdam in de uitzending van Nieuwsuur, met voorstellen op lokaal en landelijk niveau om gezonde voeding te stimuleren. In beeld kwamen ook enkele bestaande initiatieven en programma’s die in de praktijk succesvol blijken.

1. Welke inzichten hebben wij in Utrecht, zowel de gemeente als haar maatschappelijke partners in de gezondheidszorg, over de preventieve werking van deze maatregelen, in het voorkomen van ziekte (en daarmee ook kosten)? Zijn deze baten al onderzocht, wat zijn de bevindingen?

2. Mensen met overgewicht hebben een verhoogd risico bij COVID-19. Zit het college in de actualiteit ook een kans om gezonde leefstijl te stimuleren?

Gemeente Utrecht schijnt zich al in te zetten voor een suikertaks. Eerder in de raadscommissie hebben woordvoerders van PvdD, D66 en GroenLinks het voorstel gedaan tot een Voedselagenda. Toen is ook de toezegging gedaan een pact te sluiten met MO/zorgorganisaties over gezond eten i.r.t. herstel.

3. Is het college bereid zich aan te sluiten bij de lobby van Rotterdam voor landelijke maatregelen?

4. Welke mogelijke lokale maatregelen ziet het college voor Utrecht, zowel in randvoorwaardelijk vastgestelde (ruimtelijke) kaders als in sturende prikkels en projecten om gezonde voeding te stimuleren, in de openbare ruimte maar wellicht ook thuis achter de voordeur?

In Utrecht hebben we het motto “gezond stedelijk leven voor iedereen”. Voeding leek in het recente debat over de Volksgezondheidsnota 2019-2023 nog wat onderbelicht te zijn. Beweging komt al wel meer aan bod, o.a. via de zogeheten JOGG-aanpak (jongeren op gezond gewicht).

5. Hoe zou het college in de komende twee jaar het belang van gezonde voeding willen borgen in haar beleid en projecten? Welke acties kunnen we vanuit het college op korte termijn hierin verwachten? Wat wordt er bijvoorbeeld gedaan wordt om organisaties die met jongeren bezig zijn, te laten aansluiten bij de JOGG?

Op 17 juli 2020 ontvingen wij nog een raadsbrief met een overzicht van acties en ontwikkelingen. Dank daarvoor.

6. Is er al een datum voor de voedselconferentie en kunnen de hierboven genoemde thema’s daar nog bij betrokken worden?

7. Hoe worden de acties uit de brief bewaakt en geactualiseerd?

Jantine Zwinkels, CDA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland, ChristenUnie
Marcel Vonk, GroenLinks