Monde­linge vragen Vertraging ople­vering SUNIJ-lijn


Indiendatum: 24 sep. 2020

Afgelopen week werd duidelijk dat de vernieuwing van de SUNIJ-lijn opnieuw vertraging oploopt omdat de provincie verkeerde vergunningen heeft aangevraagd. Op RTV Utrecht zagen we een heldere, kritische reactie van de wethouders uit Nieuwegein en IJsselstein. Veel inwoners van Utrecht, in het bijzonder uit Kanaleneiland, en bezoekers die bij de P&R op de tram stappen, maken gebruik van het traject en moeten nu met vervangend vervoer.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

  1. Onderschrijft het college de oproep van de gemeenten Nieuwegein en IJsselstein om zo spoedig mogelijk te zorgen dat de administratie op orde komt en de tram kan rijden?
  2. Is het college bereid die boodschap ook nadrukkelijk bij de provincie onder de aandacht te brengen en de raad te informeren over de uitkomsten?
  3. Ziet het college mogelijkheden om samen met de provincie in de tussentijd de hinder verder te beperken en de OV-bereikbaarheid te verbeteren?
  4. Heeft de vertraging effect op de beschikbare dienstregelingsuren en het verdere OV-netwerk in Utrecht?

Van Waveren, CDA
Van Heuven, Partij voor de Dieren
Schipper, SP
Van der Graaf, CU
Schilderman, D66
Sturkenboom, S&S
Bosch, PVV
De Pagter, VVD
Van der Zweth, PvdA