Monde­linge vragen Vertraging ople­vering SUNIJ-lijn


Indiendatum: 24 sep. 2020

Mondelinge vragen 8, 24 september 2020

Afgelopen week werd duidelijk dat de vernieuwing van de SUNIJ-lijn opnieuw vertraging oploopt omdat de provincie verkeerde vergunningen heeft aangevraagd. Op RTV Utrecht zagen we een heldere, kritische reactie van de wethouders uit Nieuwegein en IJsselstein. Veel inwoners van Utrecht, in het bijzonder uit Kanaleneiland, en bezoekers die bij de P&R op de tram stappen, maken gebruik van het traject en moeten nu met vervangend vervoer.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

1. Onderschrijft het college de oproep van de gemeenten Nieuwegein en IJsselstein om zo spoedig mogelijk te zorgen dat de administratie op orde komt en de tram kan rijden?

2. Is het college bereid die boodschap ook nadrukkelijk bij de provincie onder de aandacht te brengen en de raad te informeren over de uitkomsten?

3. Ziet het college mogelijkheden om samen met de provincie in de tussentijd de hinder verder te beperken en de OV-bereikbaarheid te verbeteren?

4. Heeft de vertraging effect op de beschikbare dienstregelingsuren en het verdere OV-netwerk in Utrecht?

Sander Van Waveren, CDA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Rick Van der Graaf, CU
Susan Schilderman, D66
Tessa Sturkenboom, S&S
David Bosch, PVV
Marijn De Pagter, VVD
Rick van der Zweth, PvdA

Indiendatum: 24 sep. 2020
Antwoorddatum: 24 sep. 2020

Mondelinge vragen 8, 24 september 2020

Afgelopen week werd duidelijk dat de vernieuwing van de SUNIJ-lijn opnieuw vertraging oploopt omdat de provincie verkeerde vergunningen heeft aangevraagd. Op RTV Utrecht zagen we een heldere, kritische reactie van de wethouders uit Nieuwegein en IJsselstein. Veel inwoners van Utrecht, in het bijzonder uit Kanaleneiland, en bezoekers die bij de P&R op de tram stappen, maken gebruik van het traject en moeten nu met vervangend vervoer.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

1. Onderschrijft het college de oproep van de gemeenten Nieuwegein en IJsselstein om zo spoedig mogelijk te zorgen dat de administratie op orde komt en de tram kan rijden?

Wat hier is gebeurd, is ongelofelijk vervelend. Ik ben daarvan op de hoogte gebracht door de gedeputeerde van de provincie. Wij zijn met elkaar in contact geweest en zullen dat ook de komende week zijn. Dat zal ook het geval zijn met de collega's van Nieuwegein en IJsselstein. In eerste instantie was het niet helder hoeveel tijd nodig zou zijn om dit op te lossen. Zodra meer bekend is, zal ik de raad erover informeren. Het tramvervangend busvervoer wordt verlengd en blijft rijden zolang er geen tram is. Wij zullen samen met de provincie bekijken of dit op de een of andere manier kan worden verbeterd. Het is geen zomer meer. Er zal meer drukte komen. Daar moet ook dit tegen bestand zijn. Dit heeft geen effect op de uren van de dienstregeling. De vertragingskosten komen echt uit het project, niet uit de exploitatiemiddelen van de provincie.

2. Is het college bereid die boodschap ook nadrukkelijk bij de provincie onder de aandacht te brengen en de raad te informeren over de uitkomsten?

Zie antwoord 1

3. Ziet het college mogelijkheden om samen met de provincie in de tussentijd de hinder verder te beperken en de OV-bereikbaarheid te verbeteren?

Zie antwoord 1

4. Heeft de vertraging effect op de beschikbare dienstregelingsuren en het verdere OV-netwerk in Utrecht?

Zie antwoord 1

Sander Van Waveren, CDA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Rick Van der Graaf, CU
Susan Schilderman, D66
Tessa Sturkenboom, S&S
David Bosch, PVV
Marijn De Pagter, VVD
Rick van der Zweth, PvdA