Monde­linge vragen Noodklok voor tweede golf corona


Indiendatum: 24 sep. 2020

Nederland staat aan de vooravond van een tweede golf van het coronavirus, zo waarschuwde Van Dissel (RIVM) op 22 september aan de Tweede Kamer. Op dezelfde dag weerklonk zijn sombere boodschap ook in de RIB over het actuele beeld in Utrecht. De directeur publieke gezondheid GGDrU was duidelijk: het ziet er absoluut niet goed uit voor Utrecht.

Er is blijvende waardering voor het harde werk van de medewerkers van de gemeente, de GGD en alle partners in de stad om het virus tegen te houden. Toch is het gevoel dat na de RIB bleef hangen bij de partijen van D66, Partij voor de Dieren, PvdA, VVD, S&SS, PVV, CDA, CU, Denk, SBU en Groenlinks niet bevredigend. De ingezette acties lijken te afwachtend en te langzaam om de impact te maken die nu nodig is om een tweede golf te stoppen. Kort gezegd: er wordt te langzaam opgeschaald en de urgentie is te laag.

De fracties spreken via deze weg hun grote zorg uit en doen een oproep op de Utrechters om er een tandje bij te zetten in het voorkomen van meer besmettingen. De fracties agenderen op korte termijn een gemeenteraadsdebat over de tweede golf en hebben daar nu de volgende vragen over:

  1. Kan het college ervoor zorgen dat er snel een duidelijke campagne komt via alle gemeentelijke communicatiekanalen (en die van partners) om de urgentie te onderstrepen en heel duidelijk te zijn in wat mensen moeten doen (1,5 meter, handen wassen, thuiswerken etc.) met meer informatie over belang van en hulp bij thuisisolatie. Het gaat ons ook vooral om alle informatie vindbaar bij elkaar te plaatsen.
  2. Wil het college en vooral de burgemeester eventueel gezamenlijk met de gemeenteraad een stevige oproep doen aan de inwoners van Utrecht waarin de urgentie benadrukt wordt?
  3. Wil het college actief het signaal afgeven dat het op zaterdagen te druk is op verschillende locaties in de stad en mensen verleiden hier anders mee om te gaan?
  4. Kan college zorgen dat op alle plekken met veel mensen er desinfecterende pompjes staan, een zeer duidelijke routing is (eenrichtingsverkeer) en inzet op het beïnvloeden van loopgedrag?
  5. Kunnen we uiterlijk volgende week een voorstel verwachten hoe we met venstertijden gaan werken op locaties van de gemeente?
  6. Wil het college ons voorafgaand aan het gemeenteraadsdebat informatie verstrekken hoe we de schrijnende situaties van dit voorjaar in verpleeg- en verzorgingstehuizen en met huishoudelijke hulp en mantelzorgers gaan voorkomen?
  7. Wil het college ons voorafgaand aan het gemeenteraadsdebat de toegezegde informatie sturen hoe we voorbereid zijn op de tweede golf?
  8. Wil het college ons voorafgaand aan het gemeenteraadsdebat de voorgenomen acties sturen om toenemende besmettingen in de stad Utrecht te voorkomen inclusief een escalatieladder in relatie tot de signaalwaarden en de ontwikkeling voor stad en regio?

Jony Ferket, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Dimitri Gilissen, VVD
Tessa Sturkenboom, S&S
Henk van Deun, PVV
Sander van Waveren, CDA
Rachel Streefland, CU
Mahmut Sungur, DENK
Cees Bos, SBU
Tim Schipper, SP
Peter van Corler, GroenLinks