Monde­linge vragen Noodklok voor tweede golf corona


Indiendatum: 24 sep. 2020

Mondelinge vragen 6, 24 september 2020

Nederland staat aan de vooravond van een tweede golf van het coronavirus, zo waarschuwde Van Dissel (RIVM) op 22 september aan de Tweede Kamer. Op dezelfde dag weerklonk zijn sombere boodschap ook in de RIB over het actuele beeld in Utrecht. De directeur publieke gezondheid GGDrU was duidelijk: het ziet er absoluut niet goed uit voor Utrecht.

Er is blijvende waardering voor het harde werk van de medewerkers van de gemeente, de GGD en alle partners in de stad om het virus tegen te houden. Toch is het gevoel dat na de RIB bleef hangen bij de partijen van D66, Partij voor de Dieren, PvdA, VVD, S&SS, PVV, CDA, CU, Denk, SBU en Groenlinks niet bevredigend. De ingezette acties lijken te afwachtend en te langzaam om de impact te maken die nu nodig is om een tweede golf te stoppen. Kort gezegd: er wordt te langzaam opgeschaald en de urgentie is te laag.

De fracties spreken via deze weg hun grote zorg uit en doen een oproep op de Utrechters om er een tandje bij te zetten in het voorkomen van meer besmettingen. De fracties agenderen op korte termijn een gemeenteraadsdebat over de tweede golf en hebben daar nu de volgende vragen over:

1. Kan het college ervoor zorgen dat er snel een duidelijke campagne komt via alle gemeentelijke communicatiekanalen (en die van partners) om de urgentie te onderstrepen en heel duidelijk te zijn in wat mensen moeten doen (1,5 meter, handen wassen, thuiswerken etc.) met meer informatie over belang van en hulp bij thuisisolatie. Het gaat ons ook vooral om alle informatie vindbaar bij elkaar te plaatsen.

2. Wil het college en vooral de burgemeester eventueel gezamenlijk met de gemeenteraad een stevige oproep doen aan de inwoners van Utrecht waarin de urgentie benadrukt wordt?

3. Wil het college actief het signaal afgeven dat het op zaterdagen te druk is op verschillende locaties in de stad en mensen verleiden hier anders mee om te gaan?

4. Kan college zorgen dat op alle plekken met veel mensen er desinfecterende pompjes staan, een zeer duidelijke routing is (eenrichtingsverkeer) en inzet op het beïnvloeden van loopgedrag?

5. Kunnen we uiterlijk volgende week een voorstel verwachten hoe we met venstertijden gaan werken op locaties van de gemeente?

6. Wil het college ons voorafgaand aan het gemeenteraadsdebat informatie verstrekken hoe we de schrijnende situaties van dit voorjaar in verpleeg- en verzorgingstehuizen en met huishoudelijke hulp en mantelzorgers gaan voorkomen?

7. Wil het college ons voorafgaand aan het gemeenteraadsdebat de toegezegde informatie sturen hoe we voorbereid zijn op de tweede golf?

8. Wil het college ons voorafgaand aan het gemeenteraadsdebat de voorgenomen acties sturen om toenemende besmettingen in de stad Utrecht te voorkomen inclusief een escalatieladder in relatie tot de signaalwaarden en de ontwikkeling voor stad en regio?

Jony Ferket, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Dimitri Gilissen, VVD
Tessa Sturkenboom, S&S
Henk van Deun, PVV
Sander van Waveren, CDA
Rachel Streefland, CU
Mahmut Sungur, DENK
Cees Bos, SBU
Tim Schipper, SP
Peter van Corler, GroenLinks

Indiendatum: 24 sep. 2020
Antwoorddatum: 24 sep. 2020

Mondelinge vragen 6, 24 september 2020

Nederland staat aan de vooravond van een tweede golf van het coronavirus, zo waarschuwde Van Dissel (RIVM) op 22 september aan de Tweede Kamer. Op dezelfde dag weerklonk zijn sombere boodschap ook in de RIB over het actuele beeld in Utrecht. De directeur publieke gezondheid GGDrU was duidelijk: het ziet er absoluut niet goed uit voor Utrecht.

Er is blijvende waardering voor het harde werk van de medewerkers van de gemeente, de GGD en alle partners in de stad om het virus tegen te houden. Toch is het gevoel dat na de RIB bleef hangen bij de partijen van D66, Partij voor de Dieren, PvdA, VVD, S&SS, PVV, CDA, CU, Denk, SBU en Groenlinks niet bevredigend. De ingezette acties lijken te afwachtend en te langzaam om de impact te maken die nu nodig is om een tweede golf te stoppen. Kort gezegd: er wordt te langzaam opgeschaald en de urgentie is te laag.

De fracties spreken via deze weg hun grote zorg uit en doen een oproep op de Utrechters om er een tandje bij te zetten in het voorkomen van meer besmettingen. De fracties agenderen op korte termijn een gemeenteraadsdebat over de tweede golf en hebben daar nu de volgende vragen over:

1. Kan het college ervoor zorgen dat er snel een duidelijke campagne komt via alle gemeentelijke communicatiekanalen (en die van partners) om de urgentie te onderstrepen en heel duidelijk te zijn in wat mensen moeten doen (1,5 meter, handen wassen, thuiswerken etc.) met meer informatie over belang van en hulp bij thuisisolatie. Het gaat ons ook vooral om alle informatie vindbaar bij elkaar te plaatsen.

Wij delen de zorgen. Die houden aan. De cijfers lopen niet terug. Wij hopen dat dit wél zal gebeuren. Wij verwachten andere maatregelen in andere regio's, ook op rijksniveau. Wij zijn zelf bezig om op regionaal niveau maatregelen in te vullen, samen met andere gemeenten en de Veiligheidsregio. Wij verwachten dat de komende dagen daar meer duidelijkheid over komt. Intussen zijn wij voor onze eigen gemeente op verschillende fronten met groepen in gesprek. Er komt morgen een compleet campagnevoorstel van studentenorganisaties. Wij zullen daarover spreken. Wij zijn in gesprek met ondernemers, sportverenigingen en andere groeperingen om de maatregelen zo scherp mogelijk te definiëren en om ervoor te zorgen dat ook de doelgroepen zelf zich bewust zijn van het feit dat zij ook mede verantwoordelijkheid dragen om te proberen het aantal besmettingen terug te brengen. Dat is een heel ingewikkeld gegeven omdat het vaak gaat om gedrag van mensen. Daar hebben wij ook de afgelopen dinsdag over gesproken. Er lopen verschillende campagnes op verschillende niveaus, ook vanuit de gemeente naar doelgroepen toe. Ik denk dat het verstandig is dat ik de raad inzicht geef in die campagne zodat de raad volgende week in de raadsvergadering nog even nader met ons kan spreken.

2. Wil het college en vooral de burgemeester eventueel gezamenlijk met de gemeenteraad een stevige oproep doen aan de inwoners van Utrecht waarin de urgentie benadrukt wordt?

Daar wordt op dit moment over nagedacht. Ik vind het fijn dat wordt gezegd dat ook de raad een oproep moet doen. Het is goed om daarover goed na te denken om te zien hoe dat precies vorm moet krijgen. De gemeente is op verschillende social media in het kader van dit soort oproepen wel aanwezig, maar het kan altijd scherper en persoonlijker. Ik denk dat dit een goed idee is.

3. Wil het college actief het signaal afgeven dat het op zaterdagen te druk is op verschillende locaties in de stad en mensen verleiden hier anders mee om te gaan?

Vorige week zaterdag hebt u gemerkt dat het publiek wordt gevraagd het een beetje rustig aan te doen. Dat zal ook nu weer gebeuren. Men heeft zich vorige week zaterdag redelijk gedragen. Er zijn extra mensen ingezet om de loopstromen te begeleiden en om de mensen te wijzen op de anderhalve meter en dergelijke. Ik denk dat het goed is om de raad volgende week verslag te doen over hoe dat de afgelopen twee weekenden is gegaan en ook de
mogelijkheid te geven om te zeggen of wij daar nog meer aan moeten doen - of niet.

4. Kan college zorgen dat op alle plekken met veel mensen er desinfecterende pompjes staan, een zeer duidelijke routing is (eenrichtingsverkeer) en inzet op het beïnvloeden van loopgedrag?

Wij zien bij veel winkels desinfecterende pompjes staan. Wij vragen de ondernemers om daarmee door te gaan. Wij zullen alle maatregelen die wij in het voetgangersgebied nemen opnieuw tegen het licht houden om te zien of die effectief bijdragen. Daarnaast kunnen wij opnieuw bekijken of wij daar pompjes moeten neerzetten of niet. Wij denken zelf dat het beter is om dat te doen op plekken waar je een gebouw binnengaat en niet zomaar
ergens in de openbare ruimte.

5. Kunnen we uiterlijk volgende week een voorstel verwachten hoe we met venstertijden gaan werken op locaties van de gemeente?

Er wordt een voorstel voorbereid over hoe wij met venstertijden werken op locaties van de gemeente. Wij bekijken waar dat nuttig is. Wij zullen de raad van onze opvatting daarover op de hoogte brengen. Hoe dat gebeurt, is nog niet helemaal helder.

6. Wil het college ons voorafgaand aan het gemeenteraadsdebat informatie verstrekken hoe we de schrijnende situaties van dit voorjaar in verpleeg- en verzorgingstehuizen en met huishoudelijke hulp en mantelzorgers gaan voorkomen?

Voorafgaand aan het raadsdebat verstrekken wij de raad alle informatie die hij wenst. Het is goed om ons te zeggen welke informatie de raad nodig heeft om het debat goed te kunnen voeren. Wij denken dat het verstandig is om dat in griffieverband te doen.

7. Wil het college ons voorafgaand aan het gemeenteraadsdebat de toegezegde informatie sturen hoe we voorbereid zijn op de tweede golf?

Zie antwoord 6

8. Wil het college ons voorafgaand aan het gemeenteraadsdebat de voorgenomen acties sturen om toenemende besmettingen in de stad Utrecht te voorkomen inclusief een escalatieladder in relatie tot de signaalwaarden en de ontwikkeling voor stad en regio?

Zie antwoord 6

Jony Ferket, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Dimitri Gilissen, VVD
Tessa Sturkenboom, S&S
Henk van Deun, PVV
Sander van Waveren, CDA
Rachel Streefland, CU
Mahmut Sungur, DENK
Cees Bos, SBU
Tim Schipper, SP
Peter van Corler, GroenLinks