Monde­linge vragen Stoppen met beurzen, markten en tentoon­stel­lingen met levende dieren


Indiendatum: 24 sep. 2020

Mondelinge vragen 2, 24 september 2020

Het is algemeen bekend dat het coronavirus is overgesprongen van dier op mens op een markt in China met levende dieren. Afgelopen weekend was er in onze regio de beurs Terraria, waar mensen levende dieren als reptielen, amfibieën en knaagdieren etaleerden. Nu golden voor deze beurs weliswaar de nodige maatregelen vanwege corona, maar het is natuurlijk wel erg bizar dat we levende - vaak ook exotische - dieren bijeen verzamelen en dat we daar als mensen tussendoor gaan lopen. Dat corona ook in Nederland tussen mens en dier kan overspringen, bleek inmiddels op tientallen nertsenfokkerijen.

Inmiddels gelden er nieuwe richtlijnen in onze Veiligheidsregio, waardoor grotere bijeenkomsten, en dus ook dit soort dierenbeurzen, mogelijk niet meer door mogen gaan. Maar omdat er in de komende maanden in ieder geval nog een editie van Terraria gepland staat (6 december in Houten), alsook een Kikkerdag (4 oktober in Nieuwegein), heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan de burgemeester als voorzitter van onze Veiligheidsregio:

1. Is de burgemeester bereid om in de regionale noodverordening zo snel mogelijk een verbod op beurzen, markten en tentoonstellingen met levende dieren op te nemen? Zo nee, waarom niet?

2. Als een algemeen verbod op beurzen, markten en tentoonstellingen met levende dieren niet mogelijk is, welke mogelijkheden ziet de burgemeester dan wel?

3. Is de burgemeester bereid om in zijn overleg met andere Veiligheidsregio’s te sturen op een landelijk dekkend verbod op beurzen, markten en tentoonstellingen met levende dieren middels de regionale noodverordeningen? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 24 sep. 2020
Antwoorddatum: 24 sep. 2020

Mondelinge vragen 2, 24 september 2020

Het is algemeen bekend dat het coronavirus is overgesprongen van dier op mens op een markt in China met levende dieren. Afgelopen weekend was er in onze regio de beurs Terraria, waar mensen levende dieren als reptielen, amfibieën en knaagdieren etaleerden. Nu golden voor deze beurs weliswaar de nodige maatregelen vanwege corona, maar het is natuurlijk wel erg bizar dat we levende - vaak ook exotische - dieren bijeen verzamelen en dat we daar als mensen tussendoor gaan lopen. Dat corona ook in Nederland tussen mens en dier kan overspringen, bleek inmiddels op tientallen nertsenfokkerijen.

Inmiddels gelden er nieuwe richtlijnen in onze Veiligheidsregio, waardoor grotere bijeenkomsten, en dus ook dit soort dierenbeurzen, mogelijk niet meer door mogen gaan. Maar omdat er in de komende maanden in ieder geval nog een editie van Terraria gepland staat (6 december in Houten), alsook een Kikkerdag (4 oktober in Nieuwegein), heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan de burgemeester als voorzitter van onze Veiligheidsregio:

1. Is de burgemeester bereid om in de regionale noodverordening zo snel mogelijk een verbod op beurzen, markten en tentoonstellingen met levende dieren op te nemen? Zo nee, waarom niet?

Ik zit hier als burgemeester van Utrecht en niet als voorzitter van de Veiligheidsregio. Ik zal antwoord geven op de vragen, dat is geen probleem. De verantwoordingslijnen liggen anders. De regionale noodverordening volgt zoveel mogelijk
de landelijke richtlijnen. De minister heeft geen aanleiding gezien om inzake beurzen, markten en tentoonstellingen met dieren beperkende voorwaarden op te nemen. Dat betekent dat wij die niet in de noodverordening hebben opgenomen. Alleen als er sprake is van specifieke gezondheidsproblematiek in de regio gerelateerd aan dieren, zal de Veiligheidsregio zoveel mogelijk aanvullende maatregelen treffen. Het kan best zijn dat dit doorwerkt in de regelgeving.

2. Als een algemeen verbod op beurzen, markten en tentoonstellingen met levende dieren niet mogelijk is, welke mogelijkheden ziet de burgemeester dan wel?

Een algemeen verbod op beurzen, markten en tentoonstellingen vanwege corona is nog helemaal niet aan de orde. De raad heeft dit punt eerder bij wethouder Van Hooijdonk aangekaart. Dat speelt nu even niet. Het is goed om te benadrukken dat de maatwerkadviezen, die ook voor beurzen gelden waarbij dieren zijn betrokken, in acht moeten worden genomen.

3. Is de burgemeester bereid om in zijn overleg met andere Veiligheidsregio’s te sturen op een landelijk dekkend verbod op beurzen, markten en tentoonstellingen met levende dieren middels de regionale noodverordeningen? Zo nee, waarom niet?

Dat betekent dus ook dat ik als voorzitter van de Veiligheidsregio niet in overleg treed met andere Veiligheidsregio's om een landelijk verbod te stimuleren.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren