Monde­linge vragen Speeltuin Prof. Kohn­stamm­straat


Indiendatum: 17 sep. 2020

Afgelopen week kregen we als raad een brief van Vasillis en lazen een artikel op RTV, over de speeltuin aan de Prof. Kohnstammstraat in Zuilen. Hij, andere kinderen en hun ouders schrokken van het wijkbericht waarin werd aangegeven dat het meest gebruikte speeltoestel aangepast of vervangen wordt. Afgelopen dagen zijn er buurtgesprekken geweest, waar de kinderen ook duidelijk hebben laten weten dat zij het heel jammer zouden vinden als dit speeltoestel aangepast zou worden of zou verdwijnen. De buurt kreeg op de informatieavond ook het idee dat alle plannen al vast staan en ze alleen uit de 3 voorgelegde opties mochten kiezen.

De gemeente heeft op de informatieavonden aangegeven dat dit mede het gevolg is van overlast door kinderen en andere hangjongeren. De buurt denkt echter dat het vervangen of aanpassen van het speeltoestel niet de oplossing is om de overlast te voorkomen en zien dan ook geen reden om deze aan te passen of te vervangen. De fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, VVD, D66, S&S, CDA, PVV en SBU zijn na het horen van deze signalen van mening dat het vervangen of aanpassen van het speeltoestel niet de oplossing is. Daarom de volgende vragen:

  1. Is de wethouder bekend met deze reacties uit de buurt?
  2. Deelt de wethouder de mening van de ouders, kinderen en de fracties dat het vervangen of aanpassen van de speeltoestellen niet de oplossing is voor de overlast? Zo nee, waarom niet?
  3. Kan de wethouder aangeven waarom er pas zo laat in het proces met de buurtbewoners is gecommuniceerd?
  4. Kan de wethouder samen met de jongeren die in de avond bij de speeltuin hangen in gesprek gaan over een oplossing?
  5. Deelt de wethouder de gedachte dat al na 2 jaar vervangen van een speeltoestel niet in de duurzaamheidsambities van Utrecht past?

Marcel Vonk, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Dimitri Gilissen, VVD
Mohammed Saiah, D66
Tessa Sturkenboom, S&S
Sander van Waveren, CDA
Sjors Nagtegaal, PVV
Kenneth de Boer, SBU