Monde­linge vragen Speeltuin Prof. Kohn­stamm­straat


Indiendatum: 17 sep. 2020

Mondelinge vragen 8, 17 september 2020

Afgelopen week kregen we als raad een brief van Vasillis en lazen een artikel op RTV, over de speeltuin aan de Prof. Kohnstammstraat in Zuilen. Hij, andere kinderen en hun ouders schrokken van het wijkbericht waarin werd aangegeven dat het meest gebruikte speeltoestel aangepast of vervangen wordt. Afgelopen dagen zijn er buurtgesprekken geweest, waar de kinderen ook duidelijk hebben laten weten dat zij het heel jammer zouden vinden als dit speeltoestel aangepast zou worden of zou verdwijnen. De buurt kreeg op de informatieavond ook het idee dat alle plannen al vast staan en ze alleen uit de 3 voorgelegde opties mochten kiezen.

De gemeente heeft op de informatieavonden aangegeven dat dit mede het gevolg is van overlast door kinderen en andere hangjongeren. De buurt denkt echter dat het vervangen of aanpassen van het speeltoestel niet de oplossing is om de overlast te voorkomen en zien dan ook geen reden om deze aan te passen of te vervangen. De fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, VVD, D66, S&S, CDA, PVV en SBU zijn na het horen van deze signalen van mening dat het vervangen of aanpassen van het speeltoestel niet de oplossing is. Daarom de volgende vragen:

1. Is de wethouder bekend met deze reacties uit de buurt?

2. Deelt de wethouder de mening van de ouders, kinderen en de fracties dat het vervangen of aanpassen van de speeltoestellen niet de oplossing is voor de overlast? Zo nee, waarom niet?

3. Kan de wethouder aangeven waarom er pas zo laat in het proces met de buurtbewoners is gecommuniceerd?

4. Kan de wethouder samen met de jongeren die in de avond bij de speeltuin hangen in gesprek gaan over een oplossing?

5. Deelt de wethouder de gedachte dat al na 2 jaar vervangen van een speeltoestel niet in de duurzaamheidsambities van Utrecht past?

Marcel Vonk, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Dimitri Gilissen, VVD
Mohammed Saiah, D66
Tessa Sturkenboom, S&S
Sander van Waveren, CDA
Sjors Nagtegaal, PVV
Kenneth de Boer, SBU

Indiendatum: 17 sep. 2020
Antwoorddatum: 17 sep. 2020

Mondelinge vragen 8, 17 september 2020

Afgelopen week kregen we als raad een brief van Vasillis en lazen een artikel op RTV, over de speeltuin aan de Prof. Kohnstammstraat in Zuilen. Hij, andere kinderen en hun ouders schrokken van het wijkbericht waarin werd aangegeven dat het meest gebruikte speeltoestel aangepast of vervangen wordt. Afgelopen dagen zijn er buurtgesprekken geweest, waar de kinderen ook duidelijk hebben laten weten dat zij het heel jammer zouden vinden als dit speeltoestel aangepast zou worden of zou verdwijnen. De buurt kreeg op de informatieavond ook het idee dat alle plannen al vast staan en ze alleen uit de 3 voorgelegde opties mochten kiezen.

De gemeente heeft op de informatieavonden aangegeven dat dit mede het gevolg is van overlast door kinderen en andere hangjongeren. De buurt denkt echter dat het vervangen of aanpassen van het speeltoestel niet de oplossing is om de overlast te voorkomen en zien dan ook geen reden om deze aan te passen of te vervangen. De fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, VVD, D66, S&S, CDA, PVV en SBU zijn na het horen van deze signalen van mening dat het vervangen of aanpassen van het speeltoestel niet de oplossing is. Daarom de volgende vragen:

1. Is de wethouder bekend met deze reacties uit de buurt?

Ik zou zeggen "ja". Wij hebben een zeer langdurige bekendheid met deze situatie. Het is misschien goed om dit toe te lichten. Men spreekt over "de buurt". Het initiatief komt inderdaad uit de buurt en is onderdeel geweest van een initiatief van het Initiatievenfonds en is in 2018 mogelijk gemaakt. Er was aanvankelijk veel draagvlak voor het initiatief, maar al snel na de realisatie ervan bleek dit speeltoestel voor veel kinderen enorm aantrekkelijk te zijn. Het was nieuw en mooi.

2. Deelt de wethouder de mening van de ouders, kinderen en de fracties dat het vervangen of aanpassen van de speeltoestellen niet de oplossing is voor de overlast? Zo nee, waarom niet?

Met name de mensen die vlak bij het speeltoestel wonen, ondervonden in vakanties, weekenden en late avonduren veel overlast van het intensieve gebruik en het daarbij horende lawaai, vooral als het mooi weer was. Hierover is veel geklaagd. Op mijn wijkspreekuur zijn hierover gesprekken gevoerd. Een werkgroep van betrokken bewoners in de wijk, zowel voor- als tegenstanders van het speeltoestel, zijn in gesprek gegaan om maatregelen te nemen, waaronder het plaatsen van een bord met spelregels, alsmede om over de overlast die men ervoer een gespreks- en appgroep te maken.

3. Kan de wethouder aangeven waarom er pas zo laat in het proces met de buurtbewoners is gecommuniceerd?

Vanwege de aanhoudende klachten en het verschil van mening daarover is met de omwonenden in 2019 besloten om een gespreksavond te organiseren. Als vervolg hierop zijn voorstellen opgesteld om de speelplek aan te passen. Ook is een visie "Spelen in de buurt" opgesteld. In een tweede gespreksronde, afgelopen week, is hierover gesproken. De gedachte leeft om in de omgeving iets te doen, bijvoorbeeld in de Wibautstraat. Er zijn drie voorstellen gedaan om de locatie aan te passen.

Gevraagd wordt waarom dit zo laat in het proces wordt gecommuniceerd. Ik ben het hiermee niet eens. In de omgeving hebben vaak gesprekken plaatsgevonden. De commotie over de speelvoorziening loopt al twee jaar. Het is echter een project waar ik pijn in mijn buik van krijg omdat in een straat, waar saamhorigheid zou moeten zijn, twee groepen zijn ontstaan die dit met elkaar te ingewikkeld vinden. Ik ben op de locatie gaan kijken en heb spreekuren gehad. In juli 2019 heeft een eerste gespreksavond met de buurt plaatsgevonden. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter zijn twee vervolgafspraken gemaakt, namelijk om een bredere visie op spelen van de buurt te maken en om een voorstel te maken voor de vervanging van het speeltoestel. Helaas heeft corona roet in het eten gegooid. De tweede gespreksronde heeft pas onlangs plaatsgevonden.

4. Kan de wethouder samen met de jongeren die in de avond bij de speeltuin hangen in gesprek gaan over een oplossing?

Uit gesprekken met buurtbewoners blijkt dat de overlast wordt veroorzaakt door de omvangrijke groep kinderen, met name op zomeravonden. Wij kennen geen klachten over structurele overlast van hangjongeren.


5. Deelt de wethouder de gedachte dat al na 2 jaar vervangen van een speeltoestel niet in de duurzaamheidsambities van Utrecht past?

Als dat zo zou zijn, is dat heel vervelend. Het is zeker niet gebruikelijk. Er zijn drie voorstellen gedaan. Wij hopen dat daar een keuze uit kan worden gemaakt, waarna ik hoop dat deze buurt weer in harmonie met elkaar verder kan, vooral de kinderen, maar ook de anderen.

Marcel Vonk, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Dimitri Gilissen, VVD
Mohammed Saiah, D66
Tessa Sturkenboom, S&S
Sander van Waveren, CDA
Sjors Nagtegaal, PVV
Kenneth de Boer, SBU