Schrif­te­lijke vragen Corona en finan­ciële problemen II


Indiendatum: mrt. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen volgnummer

Bedankt voor de eerdere beantwoording van de vragen. Goed om te horen dat het gemeente al verschillende maatregelen heeft genomen om mensen in een financieel kwetsbare positie te ondersteunen in deze lastige tijd. Het is positief dat de bijstand voor zelfstandigen versneld is opengesteld en incasso’s en huisuitzettingen worden opgeschort. Wel hebben de fracties van PvdA, PvdD, GroenLinks, D66, S&S, DENK, CU en SP nog enkele aanvullende vragen over maatregelen die ten tijden van deze crisis genomen kunnen worden:

  • Naast zelfstandigen zijn er ook andere Utrechters die hun inkomen verliezen. Vaak mensen met een onzeker contract (nuluren/uitzendwerk/min-max-contract etc). Hun terugval is de bijstand. Informeel hoorden wij dat de gemeente is gestopt met de wachttijd. Zijn er nog andere voorwaarden die tijdelijk versimpeld kunnen worden? Hoe kijkt het college aan tegen het voorbeeld uit Rotterdam waar het specifiek voor jongeren is versneld? En wordt de toegankelijke(re) bijstand ook naar buiten gecommuniceerd?
  • Kan het college meer generiek een brief sturen aan alle bijstandgerechtigden waarin wordt aangegeven wat de gemeente nog wél en niet van hen verwacht in het kader van de continuering van de uitkering? Hierbij kan worden aangegeven op welke wijze zij een beroep op hulp kunnen doen als er zich (on)verwacht financiële problemen voordoen.
  • Lokale belastingen zijn inmiddels al verzonden en gelukkig wordt er voorlopig niet overgegaan tot invordering. Veel mensen zullen dit echter niet weten. Is een verlenging van de termijn om te betalen mogelijk, wat duidelijk naar mensen gecommuniceerd kan worden? Zo nee, hoe wordt het niet invorderen gecommuniceerd aan bewoners?
  • Veel Utrechters betalen via de U-polis of een andere polis nog altijd een eigen risico. Kan het college toezeggen om te kijken welke mogelijkheden er zijn om voor bijstands-gerechtigden het gehele eigen risico te vergoeden bij een Corona opname (bijvoorbeeld via de Bijzondere Bijstand)?
  • De gemeente staat in contact met de (dieren)voedselbanken en geeft aan bij te springen indien nodig. Er moet voorkomen worden dat dit pas gebeurt wanneer er problemen ontstaan. Wat wordt nu al gedaan in samenwerking met de voedselbanken om dit voor te zijn? Zelf denken wij aan financiële steun (bijv. een borgstelling a la Stichtse Vecht), het opzetten van samenwerkingen met supermarkten, et cetera.

Rick van der Zweth, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Julia Kleinrensink, GroenLink
Anne-Marijke Podt, D66
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Mahmut Sungur, DENK
Pim Steenbergen, CU
Ruurt Wiegant, SP