Schrif­te­lijke vragen Corona en het vervroegen van werk­zaam­heden


Indiendatum: mrt. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen volgnummer

Is het college bereid te onderzoeken of het mogelijk is om allerhande werkzaamheden aan eigen vastgoed (ook sporthallen- en velden) en in de openbare ruimte naar voren te halen; en zo ja, dit zo snel mogelijk in gang te zetten?

Een goed voorbeeld is dit recente nieuws van ProRail.

Denk wat betreft werkzaamheden aan:

  • · Vervanging
  • · Onderhoud en herstel
  • · Restauratie
  • · Verduurzaming
  • · Vergroening

Het kan ook gaan om werk-met-werk maken en/of slimme samenwerkingen met publieke en private organisaties in de stad. We kunnen hiermee de tijd en ‘rust’ die er nu is nog enigszins efficiënt gebruiken. Ook stimuleert dit – mits lokaal gegund – Utrechtse ondernemers en is het een blijk van vertrouwen en positiviteit. Uiteraard geldt dat eventuele werkzaamheden binnen de gestelde Corona-maatregelen uitgevoerd moeten (kunnen) worden.

D66,
Partij voor de Dieren,
PVV,
VVD,
CDA,
SP,
PvdA,
SBU,
S&S