Schrif­te­lijke vragen Lokale jour­na­listiek staat door crisis onder druk


Indiendatum: 27 mrt. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen vraagnummer

Vandaag slaan de lokale media landelijk een noodkreet uit. De horeca- en cultuursectorreclame-inkomsten zijn plotseling weg gevallen. Bovendien geven de lokale media aan dat zij bij de regelingen voor ondernemers tussen wal en schip dreigen te vallen.

NVJ-voorzitter Thomas Bruning zegt dat de kranten zeer gevoelig zijn voor schommelingen in de economie. "De overheid biedt steun aan ondernemers die 20 procent omzetverlies hebben. Maar voor krantenbedrijven kan 10 procent omzetverlies al de nekslag zijn." Aldus berichtgeving op NOS. Zie ook hier.

“Door een dramatische daling van advertentie-inkomsten verkeren uitgevers van lokale en regionale kranten in acute geldnood. Ze kunnen freelance-medewerkers niet meer betalen en vrezen voor hun voortbestaan.” Aldus NOS die de noodkreet van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de branchevereniging NNP voor lokale en regionale huis-aan-huisbladen zichtbaar maakte. Ze dringen aan op steun. Die zou moeten komen van gemeenten en provincies, aldus de betrokkenen. Ook bij minister Slob, die gaat over de media, is reeds aangeklopt. Hij zegt dat de kwestie zijn aandacht heeft.

Ook in Utrecht bereiken ons signalen dat lokale kranten en online nieuwsmedia door de coronacrisis getroffen zijn. Lokale journalistiek is een vitaal beroep dat zeker in crisistijd erg belangrijk is. Gezien de landelijke berichtgeving en de signalen die de Raad bereiken, zouden we graag willen weten hoe het momenteel gaat in Utrecht.

Dat brengt de fracties op de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de signalen in Utrecht? Zo ja, heeft het college in het vizier om hoeveel lokale media het gaat en wat dit betekent voor de werkgelegenheid, met name voor freelance journalisten en ZZPers?

2. Wat betekent dit voor de informatievoorzieningsfunctie van lokale kranten en online nieuwsmedia die misschien juist in deze tijden extra belangrijk is?

3. Vanuit krantenartikelen blijkt dat de kranten sinds deze week een beroep gedaan hebben op hun lezers, onder andere door een donatie- en abonneeknop in te stellen. Wil het college in gesprek treden met Utrechtse lokale media om te informeren of de beoogde acties tot op heden voor hen voldoende zijn geweest om de kranten en journalistieke werkgelegenheid in onze stad ook in de crisistijd overeind te houden?

4. Minister Slob geeft tegenover de NOS aan dat de kwestie zijn aandacht heeft. Is het college op de hoogte of er landelijke acties op de plank staan om lokale media te helpen? Zo ja, op termijn kunnen we actie verwachten? Zo nee, is het college bereid het signaal door te geven aan minister Slob?

5. Welke verdere oplossingen ziet het college voor zich om als het nodig is, de Utrechtse lokale media op kort termijn te ondersteunen?

Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jeffrey Koppelaar, S&S

Indiendatum: 27 mrt. 2020
Antwoorddatum: 3 apr. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen vraagnummer

Vandaag slaan de lokale media landelijk een noodkreet uit. De horeca- en cultuursectorreclame-inkomsten zijn plotseling weg gevallen. Bovendien geven de lokale media aan dat zij bij de regelingen voor ondernemers tussen wal en schip dreigen te vallen.

NVJ-voorzitter Thomas Bruning zegt dat de kranten zeer gevoelig zijn voor schommelingen in de economie. "De overheid biedt steun aan ondernemers die 20 procent omzetverlies hebben. Maar voor krantenbedrijven kan 10 procent omzetverlies al de nekslag zijn." Aldus berichtgeving op NOS. Zie ook hier.

“Door een dramatische daling van advertentie-inkomsten verkeren uitgevers van lokale en regionale kranten in acute geldnood. Ze kunnen freelance-medewerkers niet meer betalen en vrezen voor hun voortbestaan.” Aldus NOS die de noodkreet van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de branchevereniging NNP voor lokale en regionale huis-aan-huisbladen zichtbaar maakte. Ze dringen aan op steun. Die zou moeten komen van gemeenten en provincies, aldus de betrokkenen. Ook bij minister Slob, die gaat over de media, is reeds aangeklopt. Hij zegt dat de kwestie zijn aandacht heeft.

Ook in Utrecht bereiken ons signalen dat lokale kranten en online nieuwsmedia door de coronacrisis getroffen zijn. Lokale journalistiek is een vitaal beroep dat zeker in crisistijd erg belangrijk is. Gezien de landelijke berichtgeving en de signalen die de Raad bereiken, zouden we graag willen weten hoe het momenteel gaat in Utrecht.

Dat brengt de fracties op de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de signalen in Utrecht? Zo ja, heeft het college in het vizier om hoeveel lokale media het gaat en wat dit betekent voor de werkgelegenheid, met name voor freelance journalisten en ZZPers?

Zie hieronder

2. Wat betekent dit voor de informatievoorzieningsfunctie van lokale kranten en online nieuwsmedia die misschien juist in deze tijden extra belangrijk is?

Zie hieronder

3. Vanuit krantenartikelen blijkt dat de kranten sinds deze week een beroep gedaan hebben op hun lezers, onder andere door een donatie- en abonneeknop in te stellen. Wil het college in gesprek treden met Utrechtse lokale media om te informeren of de beoogde acties tot op heden voor hen voldoende zijn geweest om de kranten en journalistieke werkgelegenheid in onze stad ook in de crisistijd overeind te houden?

Zie hieronder

4. Minister Slob geeft tegenover de NOS aan dat de kwestie zijn aandacht heeft. Is het college op de hoogte of er landelijke acties op de plank staan om lokale media te helpen? Zo ja, op termijn kunnen we actie verwachten? Zo nee, is het college bereid het signaal door te geven aan minister Slob?
Zie hieronder

5. Welke verdere oplossingen ziet het college voor zich om als het nodig is, de Utrechtse lokale media op kort termijn te ondersteunen?

Zie de informatie hieronder uit de raadsbrief van 3 april 2020:

Lokale media
Wij onderhouden met allerlei partijen in de stad contact over de impact van de coronacrisis op onder andere de werkgelegenheid, zo ook met diverse lokale mediaorganisaties. De coronacrisis heeft ook onze lokale mediasector helaas geraakt en lokale media lopen inkomsten mis uit advertenties. We juichen ondersteuning van de lokale media door hun lezers dan ook van harte toe. We staan in nauw contact met het Rijk en zullen de minister deelgenoot maken van onze zorgen voor de mogelijke verschraling van het medialandschap als gevolg van de coronacrisis. Ons eigen mediabeleid betreft de uitzendlicentie (en daarmee de wettelijke taak van lokale omroep) die door uw raad in 2018 aan RTV Utrecht vergund is. De omroep geeft aan op dit moment nog goed te kunnen functioneren binnen het financiële kader.

Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jeffrey Koppelaar, S&S