Schrif­te­lijke vragen Dieren in nood door corona?


Indiendatum: 25 mrt. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen vraagnummer

Naar aanleiding van deze mail van een bezorgde inwoner van Utrecht stelden we vragen aan het college van B&W:

"Mijn vraag aan jullie nu er zoveel mensen in het ziekenhuis worden opgenomen: Worden dieren achtergelaten in huis of in de stal/wei waarvan de eigenaars zijn opgenomen? Ik kan me namelijk voorstellen dat deze in de hectiek vergeten worden met alle gevolgen van dien! Is hiervoor wat geregeld met de Dierenbescherming? Ik maak me zorgen!"

Vragen:

1. Hebben jullie signalen ontvangen dat het niet goed gaat met (huis)dieren doordat mensen in het ziekenhuis worden opgenomen? Zo ja, kunnen jullie ons hier meer over vertellen?

2. Monitoren jullie ook of het nog goed gaat als het straks drukker wordt in het asiel, bij de Dierenambulance en de Vogelopvang i.c.m. de coronacrisis en het mogelijk thuis houden/tekort aan medewerkers en vrijwilligers?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 25 mrt. 2020
Antwoorddatum: 27 mrt. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen vraagnummer

Naar aanleiding van deze mail van een bezorgde inwoner van Utrecht stelden we vragen aan het college van B&W:

"Mijn vraag aan jullie nu er zoveel mensen in het ziekenhuis worden opgenomen: Worden dieren achtergelaten in huis of in de stal/wei waarvan de eigenaars zijn opgenomen? Ik kan me namelijk voorstellen dat deze in de hectiek vergeten worden met alle gevolgen van dien! Is hiervoor wat geregeld met de Dierenbescherming? Ik maak me zorgen!"

Vragen:

1. Hebben jullie signalen ontvangen dat het niet goed gaat met (huis)dieren doordat mensen in het ziekenhuis worden opgenomen? Zo ja, kunnen jullie ons hier meer over vertellen?

Zie hieronder

2. Monitoren jullie ook of het nog goed gaat als het straks drukker wordt in het asiel, bij de Dierenambulance en de Vogelopvang i.c.m. de coronacrisis en het mogelijk thuis houden/tekort aan medewerkers en vrijwilligers?

Antwoord college van B&W:

Raadsbrief 27 maart: Er is contact met de Dierenbescherming over de capaciteit bij de opvanglocaties voor dieren; zij zijn extra alert maar zien geen signalen van een toename. Bij dierenmishandeling wordt er gehandeld door het landelijke team van de LID (ook aangaande de opvang) en daar is voorlopig afdoende opvangcapaciteit beschikbaar.

Raadsbrief 3 april:

Voedselbanken

De lijnen met de Stichting Voedselbank Utrecht (SVU) en de Dierenvoedselbank zijn heel kort. De SVU geeft aan dat er nog steeds voldoende vrijwilligers zijn om het werk te doen. Ook is er voldoende voedsel, onder andere door acties in de stad (bijvoorbeeld vorige week via FC Utrecht). De Dierenvoedselbank heeft helaas in verband met de veiligheid van vrijwilligers en baasjes moeten besluiten om de uitgifte te pauzeren. Alle klanten hebben wel voldoende dierenvoedsel ontvangen om de komende weken tot begin mei met hun dieren door te komen. We staan in nauw contact met beide voedselbanken of ze het werk kunnen blijven volhouden en of er (financiƫle) steun nodig is. Dit is nu nog niet het geval.

Dierenwelzijn
Momenteel heeft de Dierenbescherming geen signalen ontvangen dat er problemen ontstaan bij huisdieren die alleen achterblijven wanneer mensen in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Over het algemeen wordt een oplossing gevonden binnen het eigen netwerk. Wanneer er geen netwerk is dat de zorg voor de huisdieren kan overnemen, kunnen er andere oplossingen gezocht worden bijvoorbeeld (in overleg) het tijdelijk opvangen in een dierenpension. Ook voor dieren die in weides en stallen staan komen er geen signalen binnen dat hier zich problemen voordoen, de LID en (dieren)politie zijn nog steeds werkzaam en bij meldingen van verlaten dieren in weides en stallen ondernemen zij actie.

Verder heeft de Dierenbescherming regelmatig contact met de onderaannemers (Stichting Dierenambulance Utrecht, het Stichts Asyl en Vogelopvang Utrecht) binnen het contract en wordt de situatie continu in de gaten gehouden en indien nodig zoeken zij naar passende oplossingen. De Dierenbescherming heeft landelijk een corona beleidsteam en een operationeel beleidsteam ingericht waarin de situatie dagelijks wordt besproken.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren