Schrif­te­lijke vragen Dieren in nood door corona?


Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen vraagnummer

Naar aanleiding van deze mail van een bezorgde inwoner van Utrecht stelden we vragen aan het college van B&W:

"Mijn vraag aan jullie nu er zoveel mensen in het ziekenhuis worden opgenomen: Worden dieren achtergelaten in huis of in de stal/wei waarvan de eigenaars zijn opgenomen? Ik kan me namelijk voorstellen dat deze in de hectiek vergeten worden met alle gevolgen van dien! Is hiervoor wat geregeld met de Dierenbescherming? Ik maak me zorgen!"

Vragen:

1. Hebben jullie signalen ontvangen dat het niet goed gaat met (huis)dieren doordat mensen in het ziekenhuis worden opgenomen? Zo ja, kunnen jullie ons hier meer over vertellen?

2. Monitoren jullie ook of het nog goed gaat als het straks drukker wordt in het asiel, bij de Dierenambulance en de Vogelopvang i.c.m. de coronacrisis en het mogelijk thuis houden/tekort aan medewerkers en vrijwilligers?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren