Schrif­te­lijke vragen Huiselijk geweld/kinder­mis­han­deling/dieren­mis­han­deling en corona


Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen vraagnummer

Kinderen en ouders zijn veel meer thuis dan gewoonlijk. Dat kan voor spanningen zorgen. Huiselijk geweld, kindermishandeling en dierenmishandeling in relatie tot huiselijk geweld gaan helaas ook door. Voor de slachtoffers is geen ontsnapping mogelijk.

1. Hoe zijn we in Utrecht de komende tijd alert op signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en/of dierenmishandeling? Kunnen alle betrokken partijen in deze tijd goed hun werk doen? Welke aanvullende maatregelen kan het college nog nemen?

2. Welke maatregelen worden genomen om gezinnen met problematische spanningen (waar bijvoorbeeld signalen zijn van mishandeling, geweld of overbelasting) een tijdelijke uitwijkmogelijkheid te geven waarbij bijvoorbeeld bepaalde gezinsleden tijdelijk elders kunnen verblijven? En hoe is dit geregeld voor huisdieren die het slachtoffer worden van huiselijk geweld?

3. Is in Utrecht ook geregeld dat kinderen met een onveilige thuissituatie mogelijk op school of in bibliotheken of op andere plekken opgevangen worden en les krijgen?

Minister Slob maakte afgelopen week bekend dat hij extra geld uitrekt om kwetsbare gezinnen te helpen. Gemeenten gaan ervoor zorgen dat kwetsbare leerlingen een plek krijgen om lessen te volgen, zoals in de bibliotheek of op school. [1]

4. Mocht Nederland overgaan op een lockdown, hoe kunnen we dan hulp bieden aan deze kinderen? Hoe bereidt de gemeente zich voor op dit scenario?

5. Zijn er noodplannen opgesteld voor het opvangen van extra huisdieren doordat huiselijk geweld uit de hand loopt? Zo nee, waarom niet?

Ilse Raaijmakers, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

[1] www.ad.nl/binnenland/laptops-en-lessen-in-de-bieb-voor-leerlingen-uit-kwetsbare-gezinnen~ab977c79