Schrif­te­lijke vragen Gezonde school­lunch


Indiendatum: 28 sep. 2020

Schriftelijke vragen 2020/217

Kinderen zijn gezonder als ze op school een gezonde lunch krijgen, blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit van Maastricht (‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’). Ook verkleinde de proef verschillen tussen leerlingen, werden kinderen gestimuleerd nieuwe dingen te proberen, en nam het pesten af. Uit een ander, eveneens recent uitgevoerd project (de ‘Gezonde Schoollunch’) van
de Wageningen University & Research en de Vrije Universiteit Amsterdam, komt naar voren dat kinderen meer groente en volkoren en bruin brood eten en minder suikerhoudende dranken drinken als ze een lunch op school krijgen aangeboden. De resultaten uit Limburg en Amsterdam zijn veelbelovend en smaken naar meer. Ook voor Utrecht. In de stad Utrecht had in 2019 10% van de 2-9 jarigen en 14% van de 10¬11 jarigen overgewicht of obesitas. In sommige wijken is dat zelfs 31%. Dit vraagt om aandacht en actie voor wat kinderen eten en drinken. Het is belangrijk dat we werk blijven maken van Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, kansenongelijkheid in het onderwijs aanpakken en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben.

De fracties van D66, Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks hebben daarom de volgende vragen:

1. Hoe beoordeelt het college de onderzoeksresultaten van de projecten ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ en de ‘Gezonde Schoollunch’? Welke aanknopingspunten ziet het college hier voor Utrecht?

2. Is het college bereid met (o.a.) scholen, docenten, de koepels, de provincie, GGD, UU/HU, JOGG en initiatiefnemers te verkennen of/hoe een dergelijk (pilot-)project in onze stad opgezet kan worden? Hierbij zou het goed zijn als dit wordt gedaan als onderdeel van de Utrechtse Voedselagenda (integrale agenda over gezond en duurzaam voedsel) en in het kader van Utrecht als JOGG-gemeente.

3. Er wordt door experts en beleidsmakers ook wel gepleit voor een ‘schoolontbijt’ (i.p.v. een lunch). Wat is er, bij weten van het college, bekend over de effectiviteit van beide mogelijkheden? Met andere woorden: wat werkt beter om gezondheidsverschillen te verkleinen en bij te dragen aan kansengelijkheid: een ontbijt of lunch? Wat is makkelijker e/o beter te
organiseren? En hoe past in deze lijn het verstrekken van schoolfruit?

4. Stel dat er voor alle Utrechtse basisschoolkinderen structureel een schoollunch zou komen. Kan het college een inschatting geven van de totale kosten hiervan op jaarbasis? En per kind per dag (om en nabij)? Wat acht het college realistisch aan eigen bijdrage van ouders? En welke mogelijkheden ziet het college in (co)financiering door andere partijen?

5. Welke mogelijkheden ziet het college om te zorgen dat deelname aan een schoollunch-project voor iedereen op de deelnemende school betaalbaar is, zodat ook alle kinderen mee kunnen doen? Kan het college achterhalen wat hier bij andere projecten in andere gemeenten wel/niet goed werkte?

6. Welke andere uitdagingen ziet het college, anders dan de financiën, om dit voor alle Utrechtse kinderen te regelen? Welke mogelijke drempels of bezwaren moeten er opgelost worden? Hoe wordt hier tegenaan gekeken vanuit de koepels en de docenten?

7. Er zijn in de stad meerdere initiatieven en initiatiefnemers die willen bijdragen aan een gezonde en duurzame schoollunch. Welke mogelijkheden ziet het college om hen (nog meer) te ondersteunen en te verbinden, ook als onderdeel van de Utrechtse Voedselagenda en als JOGG-gemeente?

Has Bakker, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mohammed Saiah, D66
Hester Assen, PvdA