Schrif­te­lijke vragen Horen, zien, maar toch zwijgen


Indiendatum: 18 feb. 2019

Schriftelijke vragen 52/2019

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet onderzoek naar zogenaamde ‘zwijgcontracten’ in de zorg. Dit zijn vaststellingsovereenkomsten tussen personen en zorginstellingen met – zoals de IGJ het zelf noemt – een ongewenste inhoud. Het gaat dan om contracten waarin wordt afgesproken om verplicht te zwijgen, af te zien van een gang naar de (tucht)rechter, af te zien van aangifte bij politie of openbaar ministerie om strafrechtelijke vervolging te ontlopen, af te zien van melden bij de inspectie of af te zien van het inschakelen van de media.

Alle fracties in de Utrechtse gemeenteraad zijn van mening dat vaststellingsovereenkomsten met geheimhoudingsbepalingen een open en transparante cultuur in de weg staan. Een open cultuur is nodig voor goede en veilige zorg. Onlangs werd bekend dat een soortgelijke vaststellingsovereenkomst ook in de jeugdzorg is afgesloten.[1] Het kabinet overweegt nu een wettelijk verbod op dit soort overeenkomsten.

Alle fracties in de Utrechtse gemeenteraad zijn benieuwd of dergelijke ‘zwijgcontracten’ ook door Utrechtse aanbieders van (jeugd)zorg zijn afgesloten en hebben de volgende vragen:

1. Deelt het college de mening van de fracties dat ‘zwijgcontracten’ onwenselijk zijn en deze afspraken een open en transparante cultuur in de zorg in de weg staan? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bekend met ‘zwijgcontracten’ in onze gemeente? Is het college bereid om onze partners in de (jeugd)zorg hierop te bevragen? Zo nee, waarom niet?

3. Welke rol ziet het college voor de gemeente weggelegd om te voorkomen dat vaststellingsovereenkomsten met deze ongewenste inhoud worden gesloten door aanbieders van (jeugd)zorg in Utrecht?

4. In hoeverre gebruikt de gemeente Utrecht, bijvoorbeeld in subsidievoorwaarden, haar opdrachtgeversrol om te voorkomen dat zwijgcontracten worden ingezet?

Dimitri Gilissen (VVD)
Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren)
Sander van Waveren (CDA)
Henk van Déun (PVV)
Hester Assen (PvdA)
Ruurt Wiegant (SP)
Mohammed Saiah (D66)
Peter van Corler (GroenLinks)
Eva Oosters (Student en Starter)
Cees Bos (Stadsbelang Utrecht)
Mahmut Sungur (DENK)
Rachel Streefland-Driesprong (ChristenUnie)

[1] https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2269642-inspectie-tikt-jeugdbescherming-op-de-vingers-om-zwijgcontract.html

Indiendatum: 18 feb. 2019
Antwoorddatum: 22 feb. 2019

Schriftelijke vragen 52/2019

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet onderzoek naar zogenaamde ‘zwijgcontracten’ in de zorg. Dit zijn vaststellingsovereenkomsten tussen personen en zorginstellingen met – zoals de IGJ het zelf noemt – een ongewenste inhoud. Het gaat dan om contracten waarin wordt afgesproken om verplicht te zwijgen, af te zien van een gang naar de (tucht)rechter, af te zien van aangifte bij politie of openbaar ministerie om strafrechtelijke vervolging te ontlopen, af te zien van melden bij de inspectie of af te zien van het inschakelen van de media.

Alle fracties in de Utrechtse gemeenteraad zijn van mening dat vaststellingsovereenkomsten met geheimhoudingsbepalingen een open en transparante cultuur in de weg staan. Een open cultuur is nodig voor goede en veilige zorg. Onlangs werd bekend dat een soortgelijke vaststellingsovereenkomst ook in de jeugdzorg is afgesloten.[1] Het kabinet overweegt nu een wettelijk verbod op dit soort overeenkomsten.

Alle fracties in de Utrechtse gemeenteraad zijn benieuwd of dergelijke ‘zwijgcontracten’ ook door Utrechtse aanbieders van (jeugd)zorg zijn afgesloten en hebben de volgende vragen:

1. Deelt het college de mening van de fracties dat ‘zwijgcontracten’ onwenselijk zijn en deze afspraken een open en transparante cultuur in de zorg in de weg staan? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij delen deze mening.

2. Is het college bekend met ‘zwijgcontracten’ in onze gemeente? Is het college bereid om onze partners in de (jeugd)zorg hierop te bevragen? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn niet bekend met zwijgcontracten in de gemeente en zijn bereid om de partners in de jeugdzorg hierop te bevragen. In april vinden de kwartaalbesprekingen met alle door ons gecontracteerde zorgaanbieders plaats. Dan zullen we hen vragen of zij zwijgcontracten hebben afgesloten. Mocht dat het geval zijn, dan zullen we dat melden bij de Inspectie en hen vragen om onderzoek te doen. Bij de voortgangsrapportage zullen wij u hierover informeren.

3. Welke rol ziet het college voor de gemeente weggelegd om te voorkomen dat vaststellingsovereenkomsten met deze ongewenste inhoud worden gesloten door aanbieders van (jeugd)zorg in Utrecht?

4. In hoeverre gebruikt de gemeente Utrecht, bijvoorbeeld in subsidievoorwaarden, haar opdrachtgeversrol om te voorkomen dat zwijgcontracten worden ingezet?

Wij zullen bij de kwartaalbesprekingen expliciet aan de gecontracteerde zorgaanbieders te kennen geven dat wij niet willen dat er zwijgcontracten worden afgesloten. Het ontbreekt nu aan een wettelijke basis om de zwijgcontracten te verbieden. Dit issue speelt landelijk, de minister van VWS heeft te kennen gegeven dat er een wettelijk verbod moet komen op het afsluiten van zwijgcontracten. Het is in subsidievoorwaarden en contracten niet te verbieden.

Dimitri Gilissen (VVD)
Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren)
Sander van Waveren (CDA)
Henk van Déun (PVV)
Hester Assen (PvdA)
Ruurt Wiegant (SP)
Mohammed Saiah (D66)
Peter van Corler (GroenLinks)
Eva Oosters (Student en Starter)
Cees Bos (Stadsbelang Utrecht)
Mahmut Sungur (DENK)
Rachel Streefland-Driesprong (ChristenUnie)

[1] https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2269642-inspectie-tikt-jeugdbescherming-op-de-vingers-om-zwijgcontract.html

Interessant voor jou

Mondelinge Vragen Markt voor biologisch groen écht stimuleren

Lees verder

Mondelinge vragen Bescherming voor onze jeugd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer