Monde­linge vragen Bescherming voor onze jeugd


Indiendatum: 21 feb. 2019

Mondelinge vragen 4, 21 februari 2019

Uit een gisteren gepubliceerd rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) met lange wachtlijsten te maken heeft.[1]

De inspecties zien in de wachtlijsten en doorlooptijden van de RvdK ernstige risico’s voor de veiligheid van kinderen. Ook spreken zij hun zorgen uit over effectiviteit van de genomen verbetermaatregelen. Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen van deze wachtlijsten voor de zorg voor onze Utrechtse jeugd. Naar aanleiding hiervan hebben de fracties de volgende vragen:

1. Herkent het college de bevindingen van de inspecties en deelt het onze zorgen over de structurele wachtlijsten bij de Raad voor de Kinderbescherming?

2. Kan het college een indicatie geven hoe lang Utrechtse kinderen moeten wachten voordat ze bij de RvdK terecht kunnen?

De inspecties geven aan dat de huidige samenwerkingsafspraken met gemeenten en Veilig Thuis niet zijn toegerust op aanhoudende en structureel lange wachtlijsten en oplopende wachttijden.

3. Deelt het college deze conclusie en welke stappen kan en gaat het college ondernemen om de RvdK aan te sporen tot effectieve verbetermaatregelen te komen? Ziet het college aanleiding om de bestaande afspraken te herzien in het belang van onze kinderen?

4. Is het college bereid alles op alles te zetten om te voorkomen dat de veiligheid van kinderen door het bestaan van deze wachtlijsten in het gedrang komt? Is het college bereid de raad op de hoogte te houden van vervolgacties richting de RvdK?

Dimitri Gilissen (VVD)
Maarten van Heuven (PvdD)
Hester Assen (PvdA)
Kirstin van der Veen (S&S)
Sander van Waveren (CDA)
Peter van Corler (GroenLinks)
Mohammed Saiah (D66)
Ruurt Wiegant (SP)
Kenneth de Boer-Kreeft (SBU)
Rachel Streefland (CU)
Henk van Deún (PVV)

[1] “De wachtlijst bij de Raad voor de Kinderbescherming”, https://www.inspectie-jenv.nl/binaries/inspectie-venj/documenten/rapporten/2019/02/13/de-wachtlijst-bij-de-raad-voor-de-kinderbescherming/De+wachtlijst+bij+de+Raad+voor+de+Kinderbescherming.pdf

Indiendatum: 21 feb. 2019
Antwoorddatum: 21 feb. 2019

Mondelinge vragen 4, 21 februari 2019

Uit een gisteren gepubliceerd rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) met lange wachtlijsten te maken heeft.[1]

De inspecties zien in de wachtlijsten en doorlooptijden van de RvdK ernstige risico’s voor de veiligheid van kinderen. Ook spreken zij hun zorgen uit over effectiviteit van de genomen verbetermaatregelen. Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen van deze wachtlijsten voor de zorg voor onze Utrechtse jeugd. Naar aanleiding hiervan hebben de fracties de volgende vragen:

1. Herkent het college de bevindingen van de inspecties en deelt het onze zorgen over de structurele wachtlijsten bij de Raad voor de Kinderbescherming?

Wij herkennen de bevindingen zeker. Het is een landelijk beeld. Wij vinden dat de Raad voor de Kinderbescherming de wachttijden moet wegwerken. Wij willen niet dat kinderen die in de knel zitten, moeten wachten tot de Raad voor de Kinderbescherming tijd voor ze heeft. Voor de duidelijkheid: wij willen in het zorgstelsel waarvoor wij de verantwoordelijkheid dragen sturen op goed samenwerkende partijen. Wij hebben daarbij ook te maken met de Raad voor de Kinderbescherming die zijn taken uitvoert onder aansturing van het ministerie van Justitie en veiligheid. Dat juist deze partij wachttijden kent, confronteert de gemeente Utrecht met een lastig probleem.

2. Kan het college een indicatie geven hoe lang Utrechtse kinderen moeten wachten voordat ze bij de RvdK terecht kunnen?

De meest recente cijfers die wij hebben zijn van eind 2018. Afhankelijk van het type onderzoek bedraagt de wachttijd één tot vier maanden.

De inspecties geven aan dat de huidige samenwerkingsafspraken met gemeenten en Veilig Thuis niet zijn toegerust op aanhoudende en structureel lange wachtlijsten en oplopende wachttijden.

3. Deelt het college deze conclusie en welke stappen kan en gaat het college ondernemen om de RvdK aan te sporen tot effectieve verbetermaatregelen te komen? Ziet het college aanleiding om de bestaande afspraken te herzien in het belang van onze kinderen?

Ons college en het college van de samenwerkende Utrechtse regio's zijn eind december jl. tot de conclusie gekomen dat de situatie bij de Raad voor de Kinderbescherming ernstige gevolgen heeft voor de werking van het zorgstelsel waar de gemeente voor verantwoordelijk is. Wij hebben in samenwerking met de voorzitter van het samenwerkingsverband, wethouder Kosterman van Wijk bij Duurstede, per brief de Raad voor de Kinderbescherming opgeroepen om samen met gemeenten en de uitvoerende partijen concrete voorstellen te doen zodat ondanks de wachttijden de zorg voor kinderen die in de knel zitten, kunnen worden gewaarborgd. De afspraak is dat in het eerste kwartaal van 2019 alle regio's met de betrokken partijen om de tafel gaan om tot concrete verbetervoorstellen te komen.

4. Is het college bereid alles op alles te zetten om te voorkomen dat de veiligheid van kinderen door het bestaan van deze wachtlijsten in het gedrang komt? Is het college bereid de raad op de hoogte te houden van vervolgacties richting de RvdK?

Wij zetten alles op alles. Wij zullen via de voortgangsrapportage de raad daarover verder informeren.

Dimitri Gilissen (VVD)
Maarten van Heuven (PvdD)
Hester Assen (PvdA)
Kirstin van der Veen (S&S)
Sander van Waveren (CDA)
Peter van Corler (GroenLinks)
Mohammed Saiah (D66)
Ruurt Wiegant (SP)
Kenneth de Boer-Kreeft (SBU)
Rachel Streefland (CU)
Henk van Deún (PVV)

[1] “De wachtlijst bij de Raad voor de Kinderbescherming”, https://www.inspectie-jenv.nl/binaries/inspectie-venj/documenten/rapporten/2019/02/13/de-wachtlijst-bij-de-raad-voor-de-kinderbescherming/De+wachtlijst+bij+de+Raad+voor+de+Kinderbescherming.pdf

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Horen, zien, maar toch zwijgen

Lees verder

Mondelinge vragen Verkenning EuroPride 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer