Monde­linge vragen Verkenning EuroPride 2022


Indiendatum: 21 feb. 2019

Mondelinge vragen 10, 21 februari 2019

Dit jaar wordt voor het derde jaar op rij de Utrecht Canal Pride georganiseerd. Het evenement groeit nog steeds in deelnemende boten (dit jaar 50!) en bezoekers. Een prachtig evenement waarin de Utrechtse LHBTI+ gemeenschap zich kan laten zien en Utrecht haar diversiteit kan vieren.

Recent heeft de organisatie van de Utrecht Canal Pride aangegeven interesse te hebben in het, samen met andere Utrechtse ('roze') organisaties en de Gemeente Utrecht, organiseren van de EuroPride (een Europees LHBT-evenement dat afwisselend in verschillende Europese steden wordt gehouden) in 2022. Voor dit evenement zullen betrokken organisaties een 'bid' moeten doen.

D66, PvdA, Partij voor de Dieren, Student & Starter, GroenLinks en VVD vinden het een mooi idee om de EuroPride naar Utrecht te halen, maar begrijpen ook dat een bid en de organisatie best wat voeten in de aarde hebben. Daarnaast vinden deze partijen duurzame festivals belangrijk. Is het college daarom bereid om met de Utrecht Canal Pride organisatie in gesprek te gaan over de mogelijkheden van samenwerking op deze bid en de gemeenteraad hierover een terugkoppeling te geven en te betrekken in de besluitvorming?

Jony Ferket, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Eva Oosters, Student & Starter
Queeny Rajkowski, VVD

Indiendatum: 21 feb. 2019
Antwoorddatum: 21 feb. 2019

Mondelinge vragen 10, 21 februari 2019

Dit jaar wordt voor het derde jaar op rij de Utrecht Canal Pride georganiseerd. Het evenement groeit nog steeds in deelnemende boten (dit jaar 50!) en bezoekers. Een prachtig evenement waarin de Utrechtse LHBTI+ gemeenschap zich kan laten zien en Utrecht haar diversiteit kan vieren.

Recent heeft de organisatie van de Utrecht Canal Pride aangegeven interesse te hebben in het, samen met andere Utrechtse ('roze') organisaties en de Gemeente Utrecht, organiseren van de EuroPride (een Europees LHBT-evenement dat afwisselend in verschillende Europese steden wordt gehouden) in 2022. Voor dit evenement zullen betrokken organisaties een 'bid' moeten doen.

D66, PvdA, Partij voor de Dieren, Student & Starter, GroenLinks en VVD vinden het een mooi idee om de EuroPride naar Utrecht te halen, maar begrijpen ook dat een bid en de organisatie best wat voeten in de aarde hebben. Daarnaast vinden deze partijen duurzame festivals belangrijk. Is het college daarom bereid om met de Utrecht Canal Pride organisatie in gesprek te gaan over de mogelijkheden van samenwerking op deze bid en de gemeenteraad hierover een terugkoppeling te geven en te betrekken in de besluitvorming?

Wij zijn zeker bereid om met de organisatie in gesprek te gaan met de organisatie van de Utrecht Canal Pride over het uitbrengen van een bid voor de Europride in Utrecht. Ook wij vinden dat dit erg goed aansluit bij de doelstellingen die wij hebben geformuleerd in onze onlangs gepresenteerde regenboogagenda. Het antwoord op de vraag van mevrouw Ferket is: "ja". Wij zullen de gemeenteraad vanzelfsprekend informeren over de uitkomst van het gesprek. Voor de helderheid vermeld ik nog dat voor alle Utrechtse evenementen geldt dat wij oog hebben voor duurzaamheid.

Aanvullende vraag van de heer Strandstra: Het is goed om te horen dat de wethouder hiermee aan de slag wil gaan. Wij vinden het belangrijk om de LHBTI-gemeenschap te steunen. Duurzaamheid en schaal vinden wij heel belangrijk. Kan de raad als hierover inhoudelijk wordt gesproken ook zelf de touwtjes in handen nemen? Kan de raad over het proces de regie voeren als het zover komt dat wij zullen moeten nadenken over het organiseren van de Europride?

Dit klinkt erg logisch. Ik ben geneigd om daarop "ja" te zeggen, maar ik kan mij voorstellen dat dit soort processen erg ingewikkeld is. Eerst moet een bid worden uitgebracht. Er wordt met allerlei organisaties gesproken. Ik kan even terugkoppelen wat het gesprek is en vervolgens aangeven op welke manier wij de raad daar goed bij kunnen betrekken.

Jony Ferket, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Eva Oosters, Student & Starter
Queeny Rajkowski, VVD