Schrif­te­lijke vragen Jonge vrouwen niet veilig bij Balij­elaan


Indiendatum: 3 okt. 2023

Schriftelijke vragen 181/2023

‘Nu al derde jonge vrouw (20) neergestoken bij Balijelaan in Utrecht’, kopte RTV Utrecht op 3 oktober jl. In een week tijd hebben rondom de Balijelaan drie steekpartijen plaatsgevonden, waarbij de slachtoffers telkens jonge vrouwen waren. Het plaatsvinden van drie steekpartijen in zo’n korte tijd is op zichzelf al verontrustend, maar het roept extra zorgen op nu de steekpartijen gelijkenissen vertonen en het om steeds dezelfde soort slachtoffers lijkt te gaan. Daardoor wordt de indruk gewekt dat er sprake zou kunnen zijn van een gerichte actie, waarvan jonge vrouwen het slachtoffer zijn. Eerder ontvingen de fracties overigens ook al signalen dat rondom de Balijelaan regelmatig vrouwen (seksueel) geïntimideerd worden.

De fracties van de VVD, D66, PVV, CU, S&S, PvdA, PvdD, CDA en GroenLinks maken zich zorgen over deze berichtgeving en hebben hierover de volgende vragen:

1. Is er inmiddels meer informatie beschikbaar over de toedracht van de drie steekpartijen en de mogelijke dader(s)? Zo ja, kan deze met de raad gedeeld worden?

2. Zijn er eerder vergelijkbare incidenten (zoals steekpartijen) gemeld rondom de Balijelaan? Hoe passen de drie steekpartijen van deze week in het algemene veiligheidsbeeld van de Balijelaan?

3. Kan het college toezeggen n.a.v deze incidenten (tijdelijk) extra toezicht in te zetten op deze plek? Wat kan het college nog meer doen om de veiligheid hier te vergroten?

4. Is het college bekend met meldingen van intimidatie rondom de Balijelaan? Zo ja, wat kan het college hier nog extra doen om ook intimidatie tegen te gaan?

Het verzoek aan het college is om deze vragen versneld, namelijk binnen 1 á 2 weken te beantwoorden, in ieder geval zo snel als er nieuwe informatie bekend is.

Tess Meerding, VVD
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Maarten Koning, D66
David Bosch, PVV
Rik van der Graaff, CU
Vincent Stevens, S&S
Esma Kendir, S&S
Hester Assen, PvdA
Bert van Steeg, CDA
Mahaar Fattal, GroenLinks

Indiendatum: 3 okt. 2023
Antwoorddatum: 10 okt. 2023

Schriftelijke vragen 181/2023

‘Nu al derde jonge vrouw (20) neergestoken bij Balijelaan in Utrecht’, kopte RTV Utrecht op 3 oktober jl. In een week tijd hebben rondom de Balijelaan drie steekpartijen plaatsgevonden, waarbij de slachtoffers telkens jonge vrouwen waren. Het plaatsvinden van drie steekpartijen in zo’n korte tijd is op zichzelf al verontrustend, maar het roept extra zorgen op nu de steekpartijen gelijkenissen vertonen en het om steeds dezelfde soort slachtoffers lijkt te gaan. Daardoor wordt de indruk gewekt dat er sprake zou kunnen zijn van een gerichte actie, waarvan jonge vrouwen het slachtoffer zijn. Eerder ontvingen de fracties overigens ook al signalen dat rondom de Balijelaan regelmatig vrouwen (seksueel) geïntimideerd worden.

De fracties van de VVD, D66, PVV, CU, S&S, PvdA, PvdD, CDA en GroenLinks maken zich zorgen over deze berichtgeving en hebben hierover de volgende vragen:

Voorafgaand aan de beantwoording
De steekincidenten van afgelopen periode (tussen 27 september en 3 oktober jl.) op de Balijelaan waarbij drie jonge vrouwen gewond zijn geraakt vinden wij zeer heftig en verontrustend. De incidenten hebben grote impact, allereerst op de slachtoffers, maar ook op omwonenden en passanten van de Balijelaan. Het doet iets met het gevoel van veiligheid in de aangrenzende buurten en ook breder in de stad. De burgemeester heeft in de driehoek met politie en het Openbaar Ministerie uitvoerig gesproken over de maatregelen die worden genomen om meer slachtoffers te voorkomen en de dader(s) op te sporen. Er zijn door politie meerdere getuigenoproepen gedaan (o.a. regionaal en op landelijke televisie bij het programma Opsporing Verzocht) en er zijn signalementen verspreid.

Op 4 oktober jl. is een inloopavond georganiseerd voor bewoners en betrokkenen. Hier ging de burgemeester samen met politie en medewerkers van de gemeente en DOCK in gesprek met bewoners over deze incidenten. Ook uit de reacties en vragen van aanwezigen bleek de grote impact. Veel van hen gaven aan dat het goed was om hun zorgen en vragen te kunnen delen, ondanks dat er op dat moment weinig aanvullende informatie op de berichtgeving van politie beschikbaar was. In de nacht van donderdag 5 op 6 oktober jl. heeft de politie, mede naar aanleiding van een tip van een getuige aan een wijkagent, een man uit Utrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij alle drie de steekincidenten en zit vast voor verhoor.

1. Is er inmiddels meer informatie beschikbaar over de toedracht van de drie steekpartijen en de mogelijke dader(s)? Zo ja, kan deze met de raad gedeeld worden?

Het onderzoek van de politie is in volle gang. Het is op dit moment nog te vroeg om iets te zeggen over de toedracht van de steekincidenten, behalve dat de aangehouden verdachte wordt verdacht van betrokkenheid bij alle drie de steekincidenten.

2. Zijn er eerder vergelijkbare incidenten (zoals steekpartijen) gemeld rondom de Balijelaan? Hoe passen de drie steekpartijen van deze week in het algemene veiligheidsbeeld van de Balijelaan?

Deze drie steekincidenten zijn uitzonderlijk in het reguliere veiligheidsbeeld. Op de Balijelaan zijn in het afgelopen jaar verder geen geweldsincidenten bekend die hieraan te relateren zijn.

3. Kan het college toezeggen n.a.v deze incidenten (tijdelijk) extra toezicht in te zetten op deze plek? Wat kan het college nog meer doen om de veiligheid hier te vergroten?

Er zijn door de politie zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen om meer slachtoffers te voorkomen en om de dader(s) zo snel mogelijk te kunnen identificeren en aan te houden. Over het extra toezicht in deze omgeving waren ook afspraken gemaakt tussen politie en onze gemeentelijke handhavers (extra inzet na aanhouding weer afgebouwd).

4. Is het college bekend met meldingen van intimidatie rondom de Balijelaan? Zo ja, wat kan het college hier nog extra doen om ook intimidatie tegen te gaan?

Bij de gemeente zijn afgelopen jaar vier meldingen van straatintimidatie gedaan in de brede omgeving van de Balijelaan (2 meldingen in Rivierenwijk en 2 meldingen in de Dichterswijk). Bij alle (niet anonieme) meldingen van straatintimidatie nemen wij telefonisch contact op met de melder. Dan wordt ook besproken hoe we eventueel opvolging kunnen geven aan de melding. Dat is bijvoorbeeld een gesprek met de wijkagent of het aanbieden van passende hulp als er een zorgvraag is. Als er sprake is van meerdere meldingen op een specifieke locatie, kijken we ook naar gerichte acties aanvullend op de stadsbrede inzet conform het Actieplan Straatintimidatie. Deze vier meldingen van straatintimidatie zijn niet te relateren aan een specifieke locatie in de wijk.

Het verzoek aan het college is om deze vragen versneld, namelijk binnen 1 á 2 weken te beantwoorden, in ieder geval zo snel als er nieuwe informatie bekend is.

Tess Meerding, VVD
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Maarten Koning, D66
David Bosch, PVV
Rik van der Graaff, CU
Vincent Stevens, S&S
Esma Kendir, S&S
Hester Assen, PvdA
Bert van Steeg, CDA
Mahaar Fattal, GroenLinks

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Vernietigen informeel bewonersgroen tussen Vleutenseweg en Spinozaplantsoen

Lees verder

Mondelinge vragen College luidt noodklok opvang asielzoekers Jaarbeurs; alles op alles zodat ook geen vluchteling op straat slaapt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer