Schrif­te­lijke vragen Mgr. van de Wete­ringstraat


Indiendatum: 26 sep. 2023

Schriftelijke vragen 176/2023

Op 12 september jl. vond de bijeenkomst 'Raad in de wijk Oost' plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn raadsleden van verschillende partijen in gesprek gegaan met een groep bewoners uit de wijk Oost. De avond richtte zich specifiek op de Mgr. van de Weteringstraat, waar een mix van jongere en oudere bewoners met elkaar samenleeft. Ondanks de grote betrokkenheid van bewoners in de straat, spelen er ook in toenemende mate problemen. Bewoners storen zich met name aan overlast van massaal verkeerd gestalde fietsen, een steeds hogere dichtheid aan (studenten)woningen, geluidsoverlast, vuilnis en een gebrek aan groen.

De fracties van de VVD, S&S, Volt, PvdA, D66, Utrecht Solidair, GroenLinks en Partij voor de Dieren trekken, ondanks de politiek inhoudelijke verschillen, graag samen op om aandacht te vragen voor deze problemen. Dit brengt de fracties tot de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de huidige situatie in de Mgr. van de Weteringstraat? Klopt het dat het college voornemens is de straat (pas) in 2040 te herinrichten?

De Mgr. van de Weteringstraat is een straat met een bijzondere inrichting. De straat kent vele functies, maar beschikt slechts over een smalle stoep. Omdat er weinig fietsparkeerplaatsen zijn en het auto parkeren op straat plaatsvindt, zijn de stoepen vaak moeilijk toegankelijk. Dit een probleem, met name voor mensen die in een rolstoel zitten, een rollator gebruiken of met een kinderwagen lopen.

2. Is het mogelijk om meer fietsparkeerplaatsen te realiseren aan de Mgr. van de Weteringstraat? Zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om extra fietsenstallingen te plaatsen, te kiezen voor fietsenstallingen met verschillende niveaus, of om een inpandige buurtstalling te realiseren? Graag een toelichting van het college per optie en een toelichting wat er nodig is om dit mogelijk te maken.

3. Hoe regelmatig vinden er acties plaats om weesfietsen te verwijderen? Zou er in de Mgr. van de Weteringstraat vaker zo'n actie uitgevoerd kunnen worden?

4. Kan er op de stoepen gewerkt worden met stoepkrijtprints van de actie 'houdt de stoep vrij', om zo meer bewustzijn te creëren?.

De laatste jaren is de bevolkingsdichtheid in de straat toegenomen. Een aantal huizen is gesplitst of omgezet in (grote) studentenhuizen. Ook is in de voormalig verslaafdenopvang aan de Maliebaan (die grenst aan de tuinen aan één zijde van de Mgr. van de Weteringstraat) een nieuw studentenhuis gevestigd met 44 bewoners. Voor het omzetten en splitsen van woningen in Utrecht gelden regels, die in de afgelopen jaren meermaals veranderd zijn, maar op dit moment geldt een leefbaarheidstoets.

5. Houdt de gemeente op dit moment op enige manier zicht op het aantal gesplitste en omgezette huizen in een straat/buurt?

6. Hoe verklaart het college het feit dat de bevolkingsdichtheid in deze straat de laatste jaren is toegenomen, terwijl de voorzieningen in de straat (helaas) niet zijn meegegroeid?

Tot slot is het straatbeeld in de Mgr. van de Weteringstraat ook wat rommelig. De straat is vrij stenig, stoeptegels steken uit, groen ontbreekt en dit nodigt ook weer uit om afval bijvoorbeeld sneller op straat te gooien.

7. Kan de gemeente ervoor zorgen dat de stoeptegels beter en frequenter onderhouden worden?

8. Is het mogelijk om meer groen toe te voegen in de Mgr. van de Weteringstraat? Wat is hiervoor nodig?

9. Welke stappen kan de gemeente zetten om het initiatievenfonds beter onder de aandacht te brengen?

Tess Meerding, VVD
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Annemarijn Oudejans, S&S
Ruud Maas, VOLT
Joachim Cornielje, PvdA
Rick van der Zweth, PvdA
Ralph Peters, D66
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Fred Dekkers, GroenLink