Schrif­te­lijke vragen Verkoop Kaapse eenden aan dieren­handel


Indiendatum: 2 apr. 2014

Schriftelijke vragen 34/2014
Eva van Esch, Partij voor de Dieren

In het AD Utrechts Nieuwsblad van 1 april 2014 stond dat de Kaapse eenden die overlast zouden veroorzaken in de Utrechtse wijk Lunetten naar dierenhandel Hoogendoorn in Stolwijk zijn gebracht. De dieren worden nu volgens het AD via deze dierenhandel én via Marktplaats te koop aangeboden aan kinderboerderijen en aan mensen met een tuin of een boomgaard.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Kent u het bericht in het AD UN van dinsdag 1 april 2014 dat de Kaapse eenden in Lunetten naar dierenhandel Hoogendoorn zijn gebracht?

2. Is het waar dat het college opdracht heeft gegeven de Kaapse eenden te laten vangen in Lunetten? Zo ja, wat zijn daarvoor de argumenten uit oogpunt van faunabeheer?

3. Is het waar dat de weggevangen eenden zijn geleverd aan dierenhandel Hoogendoorn? Zo ja, wat gebeurt er met deze eenden en waarom heeft het college voor deze handelaar gekozen?

4. Hoeveel Kaapse eenden zijn tot op heden gevangen in Utrecht en wat zijn de kosten en/of opbrengsten van het wegvangen van deze eenden? Is er bijvoorbeeld een contract afgesloten met dierenhandel Hoogendoorn en/of andere dierenhandels voor een afname van dieren die in Utrecht zijn weggevangen? Zo ja, zijn hier ook aantallen en diersoorten in opgenomen?

5. Is overwogen om de populatie Kaapse eenden in Lunetten op een diervriendelijke manier te verkleinen door de eieren bijvoorbeeld in te smeren met maïskiemolie? Zo nee, waarom niet?

6. Is overwogen om de leefomstandigheden van de eenden duurzaam aan te passen, door bijvoorbeeld een bord te plaatsen met een voederverbod en/of door bewoners actief te informeren? Zo nee, waarom niet?

7. Worden er meer dieren/diersoorten in de gemeente Utrecht weggevangen uit het wild om vervolgens te belanden bij een commerciële dierenhandel/op Marktplaats? Zo ja, om hoeveel dieren en welke diersoorten gaat het?

8. Deelt u onze mening dat er een reëel gevaar en zeker niet onmogelijk is dat de Kaapse eenden na verkoop worden geslacht? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen om dit te voorkómen?

Indiendatum: 2 apr. 2014
Antwoorddatum: 22 apr. 2014

Schriftelijke vragen 34/2014
Eva van Esch, Partij voor de Dieren

In het AD Utrechts Nieuwsblad van 1 april 2014 stond dat de Kaapse eenden die overlast zouden veroorzaken in de Utrechtse wijk Lunetten naar dierenhandel Hoogendoorn in Stolwijk zijn gebracht. De dieren worden nu volgens het AD via deze dierenhandel én via Marktplaats te koop aangeboden aan kinderboerderijen en aan mensen met een tuin of een boomgaard.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Kent u het bericht in het AD UN van dinsdag 1 april 2014 dat de Kaapse eenden in Lunetten naar dierenhandel Hoogendoorn zijn gebracht?

Antwoord: Ja.

2. Is het waar dat het college opdracht heeft gegeven de Kaapse eenden te laten vangen in Lunetten? Zo ja, wat zijn daarvoor de argumenten uit oogpunt van faunabeheer?

Antwoord: Ja. Argument hiervoor vanuit het faunabeheer is dat Kaapse eenden de natuurlijke fauna, zoals eenden, meerkoeten en andere vogelsoorten, verjagen. Een ander argument is dat veel bewoners klaagden over overlast door de aanwezigheid van de eenden, vernieling van tuinen en de vele eendenpoep op trottoirs, in tuinen en op speelplekken.

3. Is het waar dat de weggevangen eenden zijn geleverd aan dierenhandel Hoogendoorn? Zo ja, wat gebeurt er met deze eenden en waarom heeft het college voor deze handelaar gekozen?

Antwoord: Ja. De gemeente heeft een overeenkomst met de firma PCF Holland, niet met de firma Hoogendoorn. In deze overeenkomst is opgenomen dat de eenden geherhuisvest worden. De firma PCF Holland heeft hiertoe de gevangen eenden overgedragen aan Dierenhandel Hoogendoorn. Dierenhandel Hoogendoorn zoekt andere eigenaren voor de gevangen eenden. Er is gekozen voor de firma PCF Holland, omdat deze firma veel kennis en ervaring heeft op het gebied van het wegvangen van dieren en de werkzaamheden professioneel uitvoert. De firma PCF Holland heeft ervoor gekozen de eenden bij Dierenhandel Hoogendoorn onder te brengen.

4. Hoeveel Kaapse eenden zijn tot op heden gevangen in Utrecht en wat zijn de kosten en/of opbrengsten van het wegvangen van deze eenden? Is er bijvoorbeeld een contract afgesloten met dierenhandel Hoogendoorn en/of andere dierenhandels voor een afname van dieren die in Utrecht zijn weggevangen? Zo ja, zijn hier ook aantallen en diersoorten in opgenomen?

Antwoord: In Lunetten zijn tot op heden 44 volwassen Kaapse eenden en 21 jonge Kaapse eenden gevangen. De kosten voor deze vangactie bedragen EUR 6.300,00.

Met de firma PCF Holland is een contract afgesloten om alle Kaapse eenden in Lunetten weg te vangen. PCF Holland regelt verder het contract met Dierenhandel Hoogendoorn. Het contract met de firma PCF Holland betreft alleen de Kaapse eenden in Lunetten; er zijn geen aantallen en andere diersoorten in het contract opgenomen. Er zijn geen contracten met (andere) dierenhandelaren voor afname van dieren die in Utrecht zijn weggevangen.

5. Is overwogen om de populatie Kaapse eenden in Lunetten op een diervriendelijke manier te verkleinen door de eieren bijvoorbeeld in te smeren met maïskiemolie? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja, dit is overwogen. Echter, deze methode is niet geschikt om een populatie Kaapse eenden te verkleinen. Kaapse eenden planten zich erg snel voort en binnen afzienbare tijd doet hetzelfde probleem zich weer voor. Vangen is effectiever dan continu de eieren insmeren.

6. Is overwogen om de leefomstandigheden van de eenden duurzaam aan te passen, door bijvoorbeeld een bord te plaatsen met een voederverbod en/of door bewoners actief te informeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Neen. De populatie is erg snel groot geworden en leefde verspreid over een deel van Lunetten. Kaapse eenden zijn bovendien alles-eters (gras, wormen, insecten, vissen, reptielen). Een voederverbod en het informeren van bewoners zouden geen effect hebben op de omvang van de populatie. Daarnaast is een voederverbod nauwelijks te handhaven, doordat mensen op heterdaad betrapt moeten worden.

7. Worden er meer dieren/diersoorten in de gemeente Utrecht weggevangen uit het wild om vervolgens te belanden bij een commerciële dierenhandel/op Marktplaats? Zo ja, om hoeveel dieren en welke diersoorten gaat het?

Antwoord: Neen, momenteel niet.

8. Deelt u onze mening dat er een reëel gevaar en zeker niet onmogelijk is dat de Kaapse eenden na verkoop worden geslacht? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen om dit te voorkómen?

Antwoord: Neen. In het contract met de firma PFC Holland is opgenomen dat de eenden een andere leefomgeving krijgen bij een particulier, een instelling of een bedrijf.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over parkeren weiland in broedseizoen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer