Schrif­te­lijke vragen productie met PFAS in Utrecht


Indiendatum: 11 sep. 2023

Schriftelijke vragen 163/2023

Uitstoot van PFAS heeft schadelijke gevolgen voor mens, dier en milieu. Deze deeltjes breken nooit af. Op Europees niveau is Nederland bezig met een verbod op deze chemische stoffen voor productie, verkoop, gebruik en import. In Utrecht is het bedrijf Fluortubing gevestigd dat gebruik maakt van PTFE, een vorm van PFAS. Fluortubing maakt in het productieproces gebruik van producten afkomstig van Chemours. Er zijn ernstige zorgen over de schadelijkheid van de producten die gemaakt worden door dit bedrijf. Dit leidt bij de fracties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, Stadsbelang Utrecht en Utrecht Solidair tot de volgende vragen over het in Utrecht gevestigde Fluortubing:

  1. Onderschrijft het college de schadelijke gevolgen van PFAS voor mens, dier en milieu?
  2. Is het college op de hoogte van het produceren met PFAS door Fluortubing in Utrecht?
  3. En in hoeverre en waar loost Fluortubing afvalstoffen? In hoeverre is er een risico dat dit bedrijf zorgt voor het toenemen van schadelijke stoffen in het milieu, bijvoorbeeld in het Amsterdam-Rijnkanaal waar zij aan gevestigd zijn?
  4. Wat is de impact van dit bedrijf op zowel het milieu, de flora en fauna, als de gezondheid van inwoners van Utrecht?
  5. Welke ruimte is er om vanuit de gemeente Utrecht op te treden tegen bedrijven die werken met schadelijke stoffen als PFAS?
  6. Welke mogelijkheden ziet het college om schade door PFAS te reinigen?
  7. Zijn er naast Fluortubing nog andere bedrijven in Utrecht die werken met PFAS?

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair