Commis­sie­bij­drage Stati­ons­gebied Westplein Voor­jaarsnota 2016


16 juni 2016

Bijdrage bij het commissiedebat Voorjaarsnota 2016, beleidsterrein stationsgebied

Voorzitter, ik wil graag een idee voordragen dat de meesten van u niet onbekend voor zal komen. Het is namelijk niet door onszelf bedacht, maar door bewoners van de stad ingebracht op de ideeënmarkt.

Stichting Maanzaad, Paviljoen pOp en Ontwikkelgroep Lombok Centraal vroegen aandacht voor het Westplein en omgeving. Zij wezen op de noodzaak om nu al te beginnen deze omgeving te verbeteren en niet nog jaren te wachten totdat het stationsgebied klaar is. Een goed idee van bewoners om hun directe leefomgeving mooier, groener en veiliger te maken. Dat omarmt de Partij voor de Dieren graag.

Gelukkig staat er in de Voorjaarsnota al budget gereserveerd voor “placemaking” in deze omgeving. Dit is echter ook bestemd voor activiteiten en voor het gehele nieuwe centrum. Met de idee-indieners vrezen we daarom dat er onvoldoende overblijft voor fysieke tijdelijke gebiedsontwikkeling Westplein. Met name het zo snel mogelijk vergroenen van asfalt dat niet meer gebruikt wordt moet prioriteit krijgen. D66 had het net over "het wegschrapen van hele stroken asfalt" dat vond ik mooie woorden.

Ook voor bewustwording bij omwonenden over wat er aan de westzijde van het stationsgebied gebeurt zou volgens de initiatiefnemers budget gereserveerd moeten worden. Veel inwoners willen zich vrijwillig inzetten om te helpen, maar zonder budget lukt het niet en voelen zij zich ook niet gehoord door de gemeente. Daarom de vraag aan de wethouder of hij bereid is toe te zeggen dat een deel van de 2 miljoenen voor placemaking in 2017 en 2018 geoormerkt wordt voor fysieke tussentijdse gebiedsontwikkeling Westplein, waarbij vergroenen van asfalt aandachtspunt is.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Bereikbaarheid Voorjaarsnota 2016

Lees verder

Commissiebijdrage Stedelijke ontwikkeling en vastgoed Voorjaarsnota 2016

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer