Commis­sie­bij­drage Bereik­baarheid Voor­jaarsnota 2016


16 juni 2016

Bijdrage bij het commissiedebat over de Voorjaarsnota 2016, beleidsterrein bereikbaarheid

Voorzitter, met betrekking tot bereikbaarheid wil de Partij voor de Dieren het vandaag nog over 2 onderwerpen hebben; autoparkeren en daarna over de Burgemeester Norbruislaan.

Parkeren en parkeergarages
Deze week vlogen de nieuwsberichten over de lege parkeergarages de Partij voor de Dieren om de oren en wij dachten, ha, mooi moment om het parkeren en ook de Utrechtse parkeernormen weer eens ter sprake te brengen. Het AD kopte: “Parkeren: plek zat, toch doorbouwen.” Voor ons een bevestiging in al onze eerdere pleidooien tégen het bouwen van de jaarbeursplein parkeergarage. Kunnen we hier niet mee ophouden?

Er zijn in Utrecht meer dan 10.000 parkeerplekken in garages en een groot deel van die plekken wordt niet eens gebruikt. Dus er is echt meer en meer dan genoeg ruimte, eigenlijk dus te veel ruimte om met de auto de stad in te komen. Die ruimte wordt niet benut! En als de ruimte toch niet benut wordt, dan gaan we dat toch niet behouden? De Partij voor de Dieren is daar in ieder geval geen voorstander van, luchtkwaliteit en leefbaarheid gaan er daardoor niet op vooruit.

Want een aantrekkelijke stad voor bestemmingsverkeer klinkt misschien wel prima, maar laten we de stad juist aantrekkelijker maken voor voetgangers en fietsers dan voor automobilisten. Minder auto’s op straat draagt ook bij aan aantrekkelijkheid. En wij vertrouwen erop dat mensen ook voor Utrecht kiezen als ze iets langer onderweg zijn, misschien kiezen ze dan wel liever voor trein, fiets of een reis via een P&R terrein.

Bewoners en bezoekers stimuleren om de garages te benutten is het plan van dit college. Oké, dat kan dan wel, maar ga dan wel parkeerplaatsen op straat schrappen en bouw zeker niet nog meer parkeergarages erbij. Want mijn collega zei het al: verplaatsen van auto's leidt niet tot minder auto's de stad in. Bovendien: schrappen geeft ruimte voor bijvoorbeeld meer fietsenstallingen op straat: iets waar andere fracties vanavond ook al om vroegen.

De nieuwsberichten van afgelopen week zijn voor ons ook een mooie aanleiding de Utrechtse parkeernormen weer eens op tafel te gooien:
De Partij voor de Dieren vindt het dan ook tijd om die parkeernormen van de gemeente weer eens onder de loep te noemen, want een bijstelling naar beneden is mogelijk en ook noodzakelijk. Is de wethouder bereid deze parkeernormen te evalueren en te komen met nieuw beleid met betrekking tot parkeernormen?

Burgemeester Norbruislaan
We danken wethouder van Hooijdonk voor het per mail beantwoorden van onze vraag of een deel van de vele leegstaande parkeerplaatsen op de Burgemeester Norbruislaan in Zuilen vergroend kan worden. De wethouder neemt onze suggestie mee bij het gemeentelijk onderzoek naar het revitaliseren van deze omgeving en het maken van een gebiedsvisie voor het sportpark en de openbare ruimte. We zijn daar blij mee en blijven ervoor pleiten dat dit als een serieuze optie overwogen wordt.

Een andere suggestie van de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie is het in gebruik nemen van een deel van de parkeerplaatsen als P+R voorziening. Er rijden genoeg bussen langs, dus pendelbussen zijn niet nodig. Zou deze suggestie ook meegenomen kunnen worden in het onderzoek bij het opstellen van de gebiedsvisie? Graag een reactie van de wethouder hierop.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage MKB-Polis Voorjaarsnota 2016

Lees verder

Commissiebijdrage Stationsgebied Westplein Voorjaarsnota 2016

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer