20210617 Raads­bij­drage Debat bevin­dingen van de Tijde­lijke Commissie Uitvoe­rings­or­ga­ni­saties (TCU) in het rapport ‘Klem tussen balie en beleid’


17 juni 2021

Voorzitter, de Toeslagenaffaire en de toestand rond Groninger Gaswinning, waren niet alleen gebaseerd op een wantrouwen van overheid jegens inwoners, ook moesten mensen zich aanpassen aan het systeem, in plaats van het systeem aan de mens. Onze partij is daar geen voorstander van. Zoals we blij zijn dat ons amendement Wet Dieren is aangenomen waarbij het systeem voortaan wordt aangepast aan het dier, zouden we blij zijn als mensen niet meer zich aan een systeem moeten aanpassen, maar dat er een menselijke maat is. Het idee van D66 om ook de menselijke maat in Utrecht onder de loep te nemen, kunnen we steunen. Onder de motie staan we niet omdat we beetje opzien tegen de hoeveelheid extra werk, maar we gaan de motie zeker steunen. Het onderwerp Klem tussen balie en beeld is belangrijk en verdient raadsbrede steun.