Raads­bij­drage Raads­voorstel Utrechtse Spor­ta­genda


17 juni 2021

Inleiding

Sporten is gezond en de Partij voor de Dieren gunt elke inwoner van Utrecht de mogelijkheid om de mentale en fysieke opbrengsten van sportbeoefening te kunnen ervaren.

Daarbij is vooral die breedtesport van meerwaarde: juist het zelf beoefenen en niet per se grote evenementen die vooral toeschouwers bedienen.

Prestigesport niet ten koste van breedtesport

Dat brengt me gelijk bij de eerste motie van mijn fractie.

De Partij voor de Dieren wil niet dat er budget dat bestemd is voor sport, uitgegeven wordt aan citymarketing. En met citymarketing bedoelen we de grote prestige-evenementen zoals bijvoorbeeld de Vuelta, die deels gefinancierd wordt uit onze sportbegroting.

Want waar inwoners van Utrecht pas echt veel aan hebben zijn de daadwerkelijke middelen en ruimte om zelf te gaan sporten. Alleen kijken naar sporters maakt niet gezond.

De Partij voor de Dieren wil daarom dat sportbudget alleen nog maar besteed wordt aan het faciliteren van beoefening van sport en daarom dien ik een motie in.

Gezonde sportkantines

Een gezonde leefstijl bestaat uit meer dan bewegen alleen. Er is een relatie tussen bewegen en eten. Duurzame en gezonde voeding mogen volgens de Partij voor de Dieren dan ook niet ontbreken in deze sportagenda.

Utrechtse sportkantines moeten voornamelijk gezond en duurzaam eten en drinken aanbieden. In gemeentelijke sportgebouwen kan gezond eten vooraan liggen, maar in alle kantines zou de nadruk moeten verschuiven. In de commissie zei de wethouder dat hij hier bij de strekt ter vervanging aandacht aan zou geven (“dat dit bij de uitwerking van de koppeling tussen gezondheid en sport zou gebeuren.”), maar dat lijkt hij te zijn vergeten. Daarom heb ik het in een amendement gegoten.

Sportfaciliteiten en groen:

In onze groeiende stad wordt de ruimte steeds schaarser en dat leidt ook tot meer drukte door sport in de openbare ruimte. Dat wringt af en toe, want hoewel we sportbeoefening aanmoedigen, zien we ook dat de natuur steeds meer onder druk komt door recreatie. Planten en dieren in de openbare ruimte worden letterlijk steeds meer onder de voet gelopen.

En niet alleen planten en dieren, ook mensen hebben steeds meer moeite rust te vinden door bijvoorbeeld georganiseerde sportklasjes. In de commissie kregen we de toezegging dat we in Q1 geïnformeerd worden over de balans tussen sportfaciliteiten en groen. Daarvoor dank. Kan de wethouder toezeggen dat bij het inventariseren hiervan ook deskundigen op het gebied van groen worden geraadpleegd?

En kan de wethouder hierbij ook het onderzoek naar het omzetten van parkeerplekken bij sportaccommodaties naar ruimte voor sport en groen betrekken?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Bevindingen Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties in rapport ‘Klem tussen balie en beleid’

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Stedenbouwkundig Plan hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer