Raads­bij­drage Raads­voorstel Steden­bouw­kundig Plan hoog­bouw­kavel Leidsche Rijn Centrum Noord


17 juni 2021

Voor ons ligt een natuur-inclusief plan waarbij ook diervriendelijk wordt gebouwd, en waarbij net als de Groenstructuur, de route voor vogels, vlinders en bijen zal worden versterkt. Kan de wethouder toezeggen de plannen voor vogels, vlinders en bijen expliciet te maken in het bestemmingsplan?

In het verlengde van de bomenparagraaf dachten wij aan een ‘dierenparagraaf’ of ‘vogelparagraaf’. Zodat we in het bestemmingsplan kunnen lezen op welke plekken en voor welke soorten er nestgelegenheden gaan komen. Kan de wethouder toezeggen deze informatie in het bestemmingsplan helder uit te werken in een dergelijke paragraaf?

Hoogbouw is een mooie vorm van efficiënt gebruik van schaarse ruimte en dit plan is ook prima op het gebied van klimaatadaptie, waterberging, isolatie, luchtkwaliteit en deelmobiliteit.

Toch lijkt dit opnieuw een plan te worden waar vooral de elite in een modern duurzaam gebouw komt te wonen. 25% sociale huur is echt veel te weinig. Steeds is er weer een excuus waarom dit niet meer kan zijn. Er komt een prachtig natuur-inclusief en duurzaam gebouw, maar de Partij voor de Dieren is het echt zat dat het college keer op keer met plannen komt die niet tegemoet komen aan de afspraken over betaalbaar wonen.