Commis­sie­bij­drage Beste­dings­kader inves­te­rings­impuls Ruim­te­lijke Strategie Utrecht


20 februari 2017

De Partij voor de Dieren is nog steeds tegen de groeidoelstelling zoals in de RSU, maar nu dit plan eenmaal is aangenomen willen we het toch zo goed mogelijk proberen te maken. Daarom een bijdrage van de Partij voor de Dieren vandaag. Er ligt een vrij technisch stuk voor ons, waarbij de PvdD alleen in wil gaan op beslispunt 1, de criteria en de prioritering van het besteden van de vele miljoenen die vastzitten aan de Ruimtelijke Strategie Utrecht. In het bestedingskader staat dat er geen volgorde van voorkeur wordt toegekend aan de verschillende criteria voor de bestedingsdoelen. De Partij voor de Dieren wil aan het bestedingskader 1 essentieel ding veranderen; namelijk een criterium toevoegen!

Wat ons betreft kan de investering in bomen en groen onmogelijk los gezien worden van de RSU-ontwikkelingen. Alleen investeringen in groen blijken op dit moment verstopt onder de term “passend bij groei door verdichting”(criterium b. uit het bestedingskader). Hier vallen echter ook openbare ruimte, evenwichtige woningbouw en bereikbaarheid onder. Onder verdichting valt ook dat transformatie van bestaande panden en bedrijfsterreinen soms duurder is dan nieuwbouw. Teveel zaken op één hoop op ons betreft. En als we dan zo nodig moeten groeien dan is het absoluut noodzakelijk ook te groeien in de hoeveelheid groen! De Partij voor de Dieren vindt het de hoogste tijd om steden en dorpen te vergroenen en vandaag ligt daar weer aan kans voor. Een groen Utrecht levert ons veel op: we besparen energie, hebben minder wateroverlast en hoeven in de zomer niet te vluchten voor de hitte van opgewarmd beton. Met groen om ons heen zijn we bovendien gezonder!

Daarom moeten investeringen in het kader van de RSU veel explicieter óók gericht zijn op aanleg, bescherming en onderhoud van openbaar groen. Wij stellen daarom voor om aan de geformuleerde 5 criteria een 6e toe te voegen: “bijdragen aan minimaal gelijke groei van groen ten opzichte van groei van gebouwen en inwoners”. Graag een reactie van de wethouder. Dan resten mij nog 2 belangrijke vragen/opmerkingen: De reden voor het niet meenemen van de specifieke duurzaamheidsmaatregelen in de investeringsstrategie van de deze ruimtelijke strategie is mij volslagen onduidelijk. Waarom is het nodig om dit uit andere bronnen te dekken? Deze hele groet pot geld is nu juist goed om ook in te zetten voor een duurzamer Utrecht. Graag een reactie ook hierop van de wethouder. Mijn laatste vraag is een overpeinzing: ik zat de denken: er is nu bewust geen volgorde van voorkeur aan die 6 criteria gegeven, maar betekent dat dat het zo kan zijn dat sommige punten komend jaar helemaal geen budget krijgen, als de markt of de omstandigheden daartoe leiden? Dat lijkt ons ergens toch wel raar, ook zonder ons extra criterium toe te voegen. Iets meer zekerheid dat een bepaald (percentage van) budget naar groen gaat is voor ons essentieel. Ook hierbij hoor ik de wethouder graag.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Voortgang Noordelijke Randweg Utrecht

Lees verder

Commissiebijdrage Internationale School

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer