Commis­sie­bij­drage Voortgang Noor­de­lijke Randweg Utrecht


16 februari 2017

De Partij voor de Dieren vindt dit een lastig dossier, maar we hebben wel een aantal opties en vragen die we richting de uitwerking van de verdere plannen willen meegeven.

1. niets doen

De nu voorliggende plannen, waarin slechts 1 van de pleinen verdiept wordt en de weg bij de andere pleinen juist de hoogte in gaat, maken de leefbaarheid in Overvecht er niet beter op en hebben verstrekkende gevolgen voor de verbinding tussen stad en Noorderpark. Bovendien trekt doorstroming van de weg uiteindelijk alleen maar meer auto’s aan. We vragen ons serieus af of helemaal niets doen aan de weg geen betere optie is. Dat behoudt de NRU als weg voor wijk en regio en is bovendien de meest goedkope optie. Geplande investeringen kunnen dan bijvoorbeeld benut worden voor maatregelen om mensen uit de auto te krijgen.

2. Alles verdiepen

Tegelijkertijd kan het voor de luchtkwaliteit wel een verbetering opleveren als de weg wel wordt aangepakt en doorstroming verbetert. Daarbij moet de weg dan wel zoveel mogelijk verdiept worden aangelegd: in elk geval bij alle pleinen en mogelijk ook daartussenin.

In de commissiebrief voortgang NRU kondigt het college aan dat wij in het 2e kwartaal van dit jaar het IPvE kunnen verwachten. De Partij voor de Dieren ziet in dat IPvE graag de optie voor alle pleinen verdiept terug.

Met verhoogde pleinen komt er meer verkeer op hogere snelheid op zichthoogte langs de wijk. Het realiseren van verhoogde pleinen zoals nu voor 2 pleinen wordt voorgesteld is niet goed voor de leefbaarheid van Overvecht en ook niet voor de verbinding tussen stad enerzijds en Gagelbos en Polder Ruigenhoek anderzijds. Een verdiepte NRU maakt zowel het zicht op als de bereikbaarheid van dit landschap beter. Verdiepen is ook goed voor beperken van geluidshinder die bewoners van Overvecht ervaren. Als er nu geen geld is voor verdiepte pleinen, dat stellen wij voor om niets te doen totdat er wel geld is.

3. Conclusie

Zolang er geen budget is voor alle pleinen verdiept, willen we geen IpvE vastleggen. Wat de PvdD betreft stellen we de planvorming dus uit.

In ons standpunt worden we gesterkt door de werkgroep DROOM die in een brief aan de raad eergister concludeerde dat: De kerngroep DROOM is er tot nu toe van uitgegaan dat niets doen geen optie is, maar - alles overziend - (de genoemde impact van niet verdiepen èn de aanzuiging van extra verkeer door de opwaardering) moeten we concluderen dat de opwaardering van de NRU in de huidige aanpak (één plein verdiept) het leefklimaat in Overvecht (en Noorderpark) verslechtert.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Stedenbouwkundig Programma van Eisen herontwikkeling NPD-strook Overvecht

Lees verder

Commissiebijdrage Bestedingskader investeringsimpuls Ruimtelijke Strategie Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer