Commis­sie­bij­drage Steden­bouw­kundig Programma van Eisen heront­wik­keling NPD-strook Overvecht


14 februari 2017

De Partij voor de Dieren ziet een ambitieus document voor nieuwbouw op een belangrijke plek in de stad. We staan vaak kritisch tegenover bouwen, maar staan niet negatief tegenover bouwen in rood gebied. Toch vinden we het jammer dat bestaande bouw moet verdwijnen. We zien verder woorden als autovrij, energiebesparend, duurzaam en ecologische zone en dat stemt optimistisch.

We hebben wel een aantal vragen:

- In hoeverre is er aandacht voor het circulair slopen van de huidige gebouwen? Kunnen elementen van de huidige gebouwen opnieuw gebruikt worden? En: in hoeverre is er aandacht voor diervriendelijk bouwen? Graag een reactie van de wethouder.

- Er is geconcludeerd dat er vleermuizen zijn in het gebied. De bouwer is verplicht deze te beschermen, maar we lezen dat er ‘verzachtende’ maatregelen worden getroffen en dat er een ‘ontheffing wordt aangevraagd’. Hoe goed beschermd zijn de vleermuizen nu écht en wat betekent die ontheffing? Kan de wethouder toezeggen om de ontwikkelaar te stimuleren alle mogelijkheden te onderzoeken voor behoud van de kolonie, in plaats van verplaatsing?

- De bomenparagraaf vinden we vaag. Enerzijds wordt concreet gemeld dat 13 bomen gekapt en vervangen worden, anderzijds zijn er open eindjes over eventuele bomenkap voor ontsluiting en ecologische zone en wordt verwezen naar een Functioneel Ontwerp. Wij als Partij voor de Dieren vinden het belangrijk om deze info exact te hebben, vóórdat dit SPvE in de raad behandeld wordt, opdat wij een afgewogen oordeel kunnen maken. Kan de wethouder toezeggen de bomenparagraaf nader uit te werken, danwel ons een aanvullende memo met info te sturen, voor de behandeling in de raad?

- Mooie woorden: “Extra investeringen van ontwikkelaars in energiebesparende maatregelen worden bij de selectie positief meegewogen in de beoordeling.” Kunt u hier toezeggen dat u de bouwers ook zult selecteren op basis van energieduurzaamheid- waarmee ik bedoel: de duurzaamste bouwer krijgt de opdracht?

- De gemeente streeft naast energieneutrale ook naar energieleverende gebieden, lezen we in dit document. Mogen wij zonnepanelen op de daken verwachten?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief PvdD-motie 138 ‘Utrecht aan het biologisch groen’

Lees verder

Commissiebijdrage Voortgang Noordelijke Randweg Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer