Commis­sie­bij­drage Raads­brief PvdD-motie 138 ‘Utrecht aan het biolo­gisch groen’


14 februari 2017

Op 30 juni nam de raad onze motie aan waarin het college verzocht wordt om een plan te maken waarin het volledig overstapt naar de inkoop naar verantwoord groen (bollen, boeketten, zaden en planten). In de raadsbrief van vorige maand gaat het college vooral in op bloembollen en bomen, en stelt het dat er onvoldoende aanbod is om volledig verantwoord in te kopen.

Voorzitter, met deze raadsbrief hebben we twee grote problemen.

1. Uit de brief kan geconcludeerd worden dat er nog steeds groen ingekocht wordt waarbij voor de teelt gif gebruikt wordt. Het inkopen en verspreiden van groen dat is geteeld met behulp van gif is slecht voor mens, dier en natuur.

2. Het college ging in de brief niet in op zaden en boeketten en onvoldoende op planten. Daar ging het ons ook om en dat vinden wij dus een gemis. Moeten wij nu concluderen dat hier niet over nagedacht en geen beleid op gemaakt is?

Aan de wethouder hebben wij daarom de volgende vragen:

- Waarom blijft u vasthouden aan groen dat niet verantwoord geteeld is? Terwijl u bijvoorbeeld ook de overstap kan maken naar een ander soort groen dat wél gifvrij beschikbaar is? En wat vindt u ervan om dan maar geen groen in te kopen als het niet biologisch beschikbaar is? Dat zouden wij natuurlijk ook jammer vinden: dus in hoeverre ziet u mogelijkheden om het aanbod van biologisch groen te bevorderen, door bijvoorbeeld toe te zeggen actief in gesprek te gaan met leveranciers over verantwoorde teelmethodes of gezamenlijk te opereren met andere gemeentes? Dit met als doel dat de periode dat bepaalde soorten bloemen, bomen en struiken niet geplant kunnen worden zo kort mogelijk hoeft te duren.

- Wat is het standpunt met betrekking tot de inkoop van verantwoorde zaden en boeketten (en dat is natuurlijk toepasselijk op deze Valentijnsdag!)? Gezien de aangenomen motie verwachten we eigenlijk niet anders dan dat er enkel nog verantwoorde zaden en boeketten ingekocht worden, en indien deze niet beschikbaar zijn er voor alternatieven - zonder gif - gekozen wordt. Graag een bevestiging hiervan.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Bestemmingsplan De Gaard

Lees verder

Commissiebijdrage Stedenbouwkundig Programma van Eisen herontwikkeling NPD-strook Overvecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer