Raads­bij­drage Bestem­mingsplan De Gaard


9 februari 2017

De Partij voor de Dieren ziet de noodzaak van het renoveren van winkelcentrum de Gaard. Maar renovatie is iets anders dan uitbreiding. Wij vinden dat dit winkelcentrum een buurtwinkelcentrum moet blijven en geen regionale functie moet hebben.

Voor de uitbreiding worden 53 oude bomen gekapt. In totaal neemt de hoeveelheid groen met bijna 10 procent af. En dat voor de uitbreiding van een winkelcentrum! Voor de Partij voor de Dieren weegt dit verlies op geen enkele manier op tegen de uitbreiding van een winkelcentrum.

En om het nog erger te maken stijgt het aantal parkeerplaatsen bij het winkelcentrum met bijna 50% naar ruim 350. Met alle gevolgen voor doorstroming en luchtkwaliteit vandien.

Ook dat vindt de Partij voor de Dieren zoals u zult begrijpen geen wenselijke ontwikkeling. Daarom stemmen we tegen dit bestemmingsplan.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage gemeenteraad: geen levende dieren op de markt

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief PvdD-motie 138 ‘Utrecht aan het biologisch groen’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer