Commis­sie­bij­drage Inter­na­ti­onale School


23 februari 2017

Zoals het college ook aangaf: aan het vinden van een goede locatie voor een gebouw voor de Internationale School zitten bij alle opties haken en ogen, voor en nadelen.

Allereerst, de Partij voor de Dieren is blij dat de locatie Laan van Maarschalkerweerd wat het college betreft niet tot de opties behoort voor de bouw van de Internationale School. Zoals u weet is de Partij voor de Dieren absoluut geen voorstander van bouwen in het groen, en zeker niet als het de Ecologische Hoofdstructuur betreft.

Er zijn nu drie andere mogelijke locaties uitgekozen, waarvan er in ieder geval één ook een goede optie zou zijn volgens het bestuur van de Internationale School, namelijk het Utrecht Science Park. Het bestuur geeft echter nog steeds aan dat zij het liefste op de Laan van Maarschalkerweerd willen bouwen. Graag hoort de Partij voor de Dieren van het college of deze locatie echt van de baan is. We zijn ook benieuwd of de VVD, D66 en Student & Starter zich hierbij aansluiten, aangezien er nu andere opties voorliggen voor de school .

We lopen de locaties door en geven onze voorkeur aan:

1. Utrecht Science Park: er wordt gekeken naar een weiland aan de Cambridgelaan. Wat ons veel zorgen baart is de mededeling dat deze locatie in de Stedelijke Groenstructuur ligt. Oké, er wordt een groencompensatietraject gevolgd, maar dat voelt toch een beetje magertjes. Ook voor deze locatie wordt er dus groen opgeofferd. En de hoofdgroenstructuur staat al zo onder druk. De Partij voor de Dieren is dus nog niet overtuigd. En hoopt dat de wethouder ons kan overtuigen van deze locatie, gezien wij een goede locatie voor deze school uiteraard ook belangrijk vinden.

2. Sportpark Elinkwijk: bij deze locatie geeft het college aan dat er gebouwd moet worden buiten de rode contouren. Zoals we al eerder aangaven heeft dit niet de voorkeur van de Partij voor de Dieren. Positief punt op deze locatie is dat er wordt gekeken naar gebruik van de parkeerplaatsen op de Burgemeester Norbruislaan, die zoals u weet, en zoals wij al eerder aangaven, bijna altijd leeg staan. Maar dit neemt niet weg dat er nog steeds gebouwd zal worden in het groen, zoals het ernaar uitziet. Geen optie voor ons dus.

3. Dan komen we bij de huidige locatie op de Van Bijkershoeklaan. Hier zou voldoende ruimte zijn om de school uit te breiden én zo te zien wordt er geen natuur voor opgeofferd. De leerlingen en leraren zijn al gewend om naar deze locatie te gaan, dus wat de Partij voor de Dieren betreft is dit een acceptabele locatie voor de Internationale School. Maar het lijkt pas over 3 jaar mogelijk te zijn. Dat is natuurlijk wel heel lang wachten. Ook dit klinkt wat de PvdD betreft niet echt aantrekkelijk.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Bestedingskader investeringsimpuls Ruimtelijke Strategie Utrecht

Lees verder

Commissiebijdrage Warmteplan Rijnvliet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer