Commis­sie­bij­drage bestem­mingsplan F.C. Donders­straat 65, Zeehel­den­buurt, Henge­veld­straat


18 januari 2018

Voorzitter, als Partij voor de Dieren zien we hier een bestemmingsplan dat draait om transformatie. Een bestaand pand wordt geschikt gemaakt voor bewoning en tegelijk word de openbare ruimte opgeknapt. Zoiets zien we op zich graag. Maar toch heeft de PvdD wel een aantal vragen bij het voorstel

  • Hoe kan je nou 55 woningen bouwen en daarbij 80 parkeerplaatsen?? De PvdD snapt de verhouding niet helemaal. Graag een reactie.
  • In de bomenparagraaf lezen we niet helder terug hoeveel bomen er moeten wijken om het plan mogelijk te maken en hoe dit exact gecompenseerd wordt. Dit ondanks dat wethouder Geldof onlangs nog in deze commissie beloofde dat, ook bij plannen die al wat langer op de plank liggen, dit vanaf nu altijd helder, eerlijk en overzichtelijk gepresenteerd zou worden in de bomenparagraaf. Zonder inzicht in deze afwegingen kan de PvdD geen goed oordeel vormen over het raadsvoorstel. Overigens zijn we wel blij dat naar aanleiding van de zienswijzen van omwonenden de kastanjes op het binnenterrein behouden zullen blijven.
  • Aan de Cornelis Evertsenstraat wordt de bestaande bebouwing gesloopt, lezen we. In hoeverre gaat er circulair gesloopt worden en kan het sloopmateriaal binnen het plangebied, eventueel zelfs elders, hergebruikt worden?