Commis­sie­bij­drage bestem­mingsplan Opaalweg, Amethistweg, Tolsteeg


18 januari 2018

In februari 2015 heeft de raad gesproken over het startdocument voor nieuwbouw van 200 woningen op deze locatie. Als Partij voor de Dieren waren we toen tegen, omdat het gebouw op een groene en ecologisch waardevolle locatie staat. We waren toen tegen het startdocument.

Het bestemmingsplan dat nu voor ons ligt verwoordt zelf al dat dat het plangebied in 1997 (twintig jaar geleden dus!) werd aangewezen als bouwkavel en dat het gebied inmiddels een groenzone is met een ruige begroeiing. Een belangrijke groenzone, want: “Het gebied vormt ecologisch één geheel met de beplanting van de begraafplaats en het talud van de Waterlinieweg en met het Beatrixpark in Lunetten. Deze verbinding is ononderbroken en ecologisch zeer waardevol.” Einde citaat.

Geen enkele compensatiemaatregel die in het bestemmingsplan genoemd wordt vinden wij afdoende om de gevolgen van dit plan te accepteren. Zo is een andere ecologische verbinding mogelijk, maar moeilijk omdat die onder een donker viaduct loopt. Dat er gedacht wordt aan neststenen voor bijvoorbeeld zwaluwen en vleermuizen en groen op de balkons is leuk, maar onvoldoende compensatie voor het doorbreken van een ecologische verbinding .

Overigens fijn dat gekozen is het gebouw compacter en hoger te maken, in plaats van lager met veel verharding op de kavel. Zo zou er veel groen behouden kunnen blijven en kunnen waardevolle bomen blijven. Daar over gesproken: de bomenparagraaf zegt niks over de hoeveelheid te kappen bomen, en ook niets over compensatie van bomen. Daar hebben we vaker opmerkingen over geplaatst en we vinden het teleurstellend dat we nu weer met zo’n vage bomenparagraaf zitten. Hoe is dit mogelijk? Hoe gaan we deze frustratie in de toekomst voorkomen?

De aparte bijlage geeft een globaal beeld van de aanwezige bomen en hoe waardevol ze zijn. Maar wat per boom precies de gevolgen zijn van dit plan en welke afweging gemaakt wordt staat er niet. Terwijl we toch met elkaar in bomenbeleid hebben afgesproken deze informatie in een bomenparagraaf vast te leggen bij elk ruimtelijk plan.

Al met al: wij zien hier ecologisch belangrijke natuur die verdrukt wordt door de uitdijende stad. De Partij voor de Dieren is natuurlijk voor studentenwoningen, maar niet op deze manier.

Wij zijn tegen dit raadsvoorstel. De enige verbetering is het afblazen van het plan. Het bestemmingsplan niet vast te stellen is de enige oplossing om verdwijnen van de hoofdgroenstructuur te voorkomen. Laat de natuur daar natuur zijn.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Horecakader

Lees verder

Commissiebijdrage bestemmingsplan F.C. Dondersstraat 65, Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer