Commis­sie­bij­drage Bestem­mingsplan Stati­ons­gebied, Mega­bioscoop Jaar­beurs­plein


8 juli 2014

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van alles waar ‘mega’ voor staat (dus niet alleen megastallen, maar ook megabioscopen) en wij willen daarom benadrukken dat wij in een eerdere fase nooit voor de komst van een megabioscoop gestemd zouden hebben. Waarom niet?

Laten we beginnen bij de luchtkwaliteit. In het bestemmingsplan staat letterlijk dat de luchtkwaliteitseisen geen belemmering vormen voor de plannen. Er wordt geconcludeerd dat het tot een ‘Niet In Betekenende Mate’ verslechtering van de luchtkwaliteit leidt. De megabioscoop zal echter jaarlijks tussen de 650.000 en 1,3 miljoen bezoekers trekken, waarvoor een exclusief voor de bioscoopbezoekers gecreëerde parkeerplaats wordt opengesteld. Het lijkt haast te mooi om waar te zijn dat de berekeningen uitwijzen dat de ontwikkeling en ingebruikname van de megabioscoop tot een niet in betekenende mate verslechtering van de luchtkwaliteit zal leiden. De Partij voor de Dieren ziet het luchtkwaliteit-scenario somber in en zet grote vraagtekens bij de uitkomsten van de ambtelijke berekeningen. De Partij voor de Dieren vraagt zich samen met D66, PvdA en andere fracties af waarom de cijfers van CSO gebruikt zijn en hoe waarheidsgetrouw deze cijfers zijn. Vraag aan de wethouder: wat gaat u doen als blijkt dat de luchtkwaliteit wel degelijk te lijden heeft onder de verwachte massale toestroom van bioscoopbezoekers? Hoe kunnen bezoekers aangemoedigd worden om vooral op de fiets naar de film te gaan, ook als het gaat om gezinnen van buiten de binnenstad?

Dan de megabioscoop zelf. De Partij voor de Dieren is bang dat de karakteristieke bioscopen en filmhuizen in Utrecht zullen lijden onder de komst van de megabioscoop met 14 zalen. De Partij voor de Dieren is van mening dat de kleine bioscopen een verrijking voor onze binnenstad zijn en dat dit soort bioscopen passen bij de inwoners van Utrecht. Wij pleiten daarom (en nu even goed opletten mensen!) voor ‘biosdiversiteit’. De bioscopen in de binnenstad van Utrecht betalen daarnaast ook nog eens in verhouding belachelijk veel erfpacht, terwijl de Jaarbeurs sinds 1981 tot het jaar 2070 een zeer klein symbolisch bedrag per jaar aan erfpacht betaalt voor ongeveer 80.000 m2 grond. De Partij voor de Dieren vindt het, net als de SP, opmerkelijk dat er op deze manier een soort ‘staatssteun’ gegeven wordt aan de Jaarbeurs en nu dus ook aan de Megabioscoop en vraagt zich daarom af of er mogelijkheden zijn om een andere invulling te geven aan de erfpachtovereenkomst met de Jaarbeurs. Graag een reactie van de wethouder.

Tot slot, ondanks dat de Partij voor de Dieren nooit voor de komst van een megabioscoop gestemd zou hebben, wil ik graag afsluiten met een positieve noot, een compliment. Wat fijn dat er rekening wordt gehouden met duurzaamheid, vooral door het gebruik van duurzame bouwmaterialen, en dat er voorzieningen worden getroffen om de beschermde huismus niet te laten lijden onder de bouwplannen. Heel erg fijn! De Partij voor de Dieren zal hier echter wel de vinger aan de pols blijven houden.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Duurzaam inkoopbeleid gemeente Utrecht

Lees verder

Commissiebijdrage Actieplan Geluid Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer