Commis­sie­bij­drage Bestem­mingsplan van Lief­landlaan


14 december 2017

Het ontbreekt aan een bomenparagraaf in dit bestemmingsplan.

Een zin als “uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is om zoveel mogelijk bomen te behouden” is te slap. Natuurlijk is dat het uitgangspunt, maar wat betekent dat precies? En “zoveel mogelijk” ten opzichte van wat?

Dit soort zinnen hebben we in de afgelopen jaren veel in bestemmingsplannen zien staan en de PvdD kreeg nu juist de laatste tijd het idee dat het nadenken over en het écht invulling geven aan het beleid bomen te beschermen en te behouden wat beter verankerd werd in bestemmingsplannen en spve’s. In dit plan lijken we terug bij af.

De gevolgen van dit plan voor de bomen in het gebied zijn niet op te maken uit het bestemmingsplan. Welke ecologische en klimaatwaarden worden aangetast? Wat wordt toegevoegd? In ons bomenbeleid staat dat de afwegingen rondom bomen helder moeten worden voorgesteld in een bomenparagraaf in elk ruimtelijk plan. In het bestemmingsplan Lieflandlaan worden niet eens de bestaande bomen overzichtelijk weergegeven. Laat staat de gevolgen van de bouw en bouwwerkzaamheden hiervoor.

Hoeveel bomen er gekapt moeten worden voor de bouw, zou deels samenhangen met de keuze om het terrein wel of niet op te hogen. Deze afweging, al dan niet met scenario’s zoals we dat ook zagen bij het bestemmingsplan Leeuwesteyn, zouden wij graag aan de raad voorgelegd zien. Graag een reactie van de wethouder.

Op zich lijkt dit best een relatief groen plan te zijn. Het is goed dat een fors deel van het plangebied ingevuld wordt met een park. De verbeelding in het plan laat woningen zien die voorzien zijn van groene daken en zonnepanelen. Op het plaatje kunnen we geen nestgelegenheden onderscheiden, maar we gaan ervanuit dat de ontwikkelaar ook hieraan denkt. Kan de wethouder hier iets over zeggen?

Afgelopen 10 jaar een open terrein geweest voor de buurt. Ondanks dat er al vanaf 2007 bekend was dat er woningbouw zou komen, raken omwonenden toch aan deze voorziening gewend.

Als nu de keuze voor zou liggen of hier woningbouw moest komen of dat het sportveld en de omliggende bomen behouden blijven voor de buurt, dan zou de Partij voor de Dieren waarschijnlijk niet voor woningbouw stemmen. Die keuze hebben wij nu echter niet. De invulling die nu voorligt lijkt binnen de opties best redelijk, maar door het ontbreken van een heldere bomenparagraaf is het lastig voor ons een standpunt te bepalen.

Áls er dan toch woningen moeten komen, dan niet ten koste van de bomen op het terrein. Inzicht in de keuzes hierover ontbreekt en dat maakt dat wij nu niet met dit plan kunnen instemmen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Parkeergarage Leidsche Rijn Centrum

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Kredietaanvraag Parkeergarage Berlijnplein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer