Commis­sie­bij­drage Parkeer­garage Leidsche Rijn Centrum


14 december 2017

Kernboodschap: Als we dan toch in een parkeergarage gaan investeren, dan moet het wel een zo groen en duurzaam mogelijk gebouw worden. Dat is het nu nog niet.

De PvdD was tegen het SpvE en bestemmingsplan voor Leidsche Rijn Centrum Oost, omdat er veel groen is opgeofferd om te kunnen bouwen. De parkeergarage is een van deze gebouwen.

Het groen is echter al verdwenen, de bouwplannen liggen klaar. Dat stelt de PvdD voor een dilemma: het liefst hadden wij de hele invulling van dit gebied anders gezien. Maar deze ontwikkeling is door een meerderheid van deze raad toch in gang gezet. Als we dan kijken dat hier een P&R naast de A2 komt vinden wij dat een beter alternatief dan dat mensen met de auto naar parkeergarages in de stad rijden. Wat betreft de overige functies zijn we kritisch en daar mag wat ons betreft dan wel een fors parkeertarief tegenover staan. (dit geldt overigens niet alleen voor dit gebied, maar voor de hele stad. Het B tarief van 2,25 per uur is te laag).

Wanneer we kijken naar het voorlopig ontwerp voor de garage valt het de Partij voor de Dieren op dat er geen groene gevels zijn toegepast. Dat terwijl dit prima kan bij een parkeergarage. Kan de wethouder toezeggen dat hij deze optie alsnog laat uitwerken of toepassen? ]

Het extra budget dat is begroot om het parkeergebouw qua vormgeving te laten aansluiten op de toekomstige naastgelegen bebouwing aan het Berlijnplein wordt wat ons betreft ingezet voor vergroening van het gebouw.

Een constructie met zonnepanelen op het dak wordt in het voorlopig ontwerp als optie genoemd waarbij staat dat een andere studie nodig is. Gaat deze studie uitgevoerd worden? Waar hangt het al dan niet realiseren van zonnepanelen vanaf? De PvdD ziet natuurlijk graag dat deze optie uitgevoerd wordt, daarom zijn we benieuwd welke eventuele belemmeringen uit de weg genomen moeten worden hiervoor.

Uit de geheime stukken blijkt dat de parkeergarage op 1 januari 2019 open gaat. Er staat dat tot 2020 het eerste uur parkeren gratis is. De PvdD snapt niet dat door parkeren gratis te maken het autogebruik gefaciliteerd wordt. Het is treurig dat in het verleden deze afspraak met ondernemers gemaakt is en we daar nu niet onderuit kunnen. Ziet de wethouder nog mogelijkheden om hier verandering in te brengen?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage verordening OZB

Lees verder

Commissiebijdrage Bestemmingsplan van Lieflandlaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer