Raads­bij­drage veror­dening OZB


7 december 2017

De Partij voor de Dieren is nog altijd voorstander van een OZB (Onroerendezaakbelasting) die gedifferentieerd wordt naar energieverbruik. Dan wordt leidend dat de vervuiler betaalt. Vorig jaar riepen we het college per motie op bij de regering aan te dringen op het aanpassen van de wetgeving, met als doel duurzaamheid te kunnen toevoegen aan de OZB-verordening. Deze motie haalde geen meerderheid. Het nieuwe regeerakkoord zegt helaas niets over een aanpassing van de OZB. Maar: dat sluit niet uit dat het nieuwe kabinet hier niets mee gaat doen. Daarom onze vraag aan de wethouder: kan hij toezeggen om er bij de staatssecretaris van Financiën op aan te dringen om de systematiek van de OZB zodanig aan te passen dat differentiatie mogelijk wordt? Zo kunnen we vanuit Utrecht het signaal geven aan de nieuwe bewindsman dat het absoluut anders moet. Dit is essentieel voor ons. Als hij toezegt dit te gaan doen, dan kunnen we instemmen met de verordening. Zonder toezegging stemmen we tegen.

(de wethouder ging tussendoor in vergadering met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en zegde 's avonds toe dat hij ons verzoek ingebracht had en ermee aan de slag gaat)

De PvdD-fractie is blij dat de wethouder toezegt er bij de nieuwe staatssecretaris op aan te dringen dat duurzaamheid een onderdeel moet kunnen zijn van de OZB-verordening. Omdat hij dit signaal wil afgeven vanuit Utrecht, kunnen we voor deze verordening stemmen.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Omgevingsvisie Stationsgebied: Beurskwartier en Lombokplein. Bijdrage Raadsvergadering

Lees verder

Commissiebijdrage Parkeergarage Leidsche Rijn Centrum

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer