Commis­sie­bij­drage Duurzaam en plant­aardig eten, een gezonde leef­om­geving en vergun­ningen Program­ma­be­groting 2018


26 oktober 2017

De Partij voor de Dieren heeft vanavond een bijdrage op de programma’s bewoners en bestuur en volksgezondheid. We starten met bewoners en bestuur.

Want we zijn blij om te horen dat het eindelijk zo ver is dat nog dit jaar de technische koppeling tussen het gemeentelijke vergunningensysteem en de site officiëlebekendmakingen.nl wordt gerealiseerd. Daar zijn nog 2 maanden voor over, dus wij zullen elke dag even refreshen op de website of het al veranderd is.

Wij snappen alleen nog niet helemaal waarom we nu in 2017 nog een pilot gaan starten met het automatisch en digitaal anonimiseren van persoonsgegevens, als de proeven dit jaar al als positief zijn bestempeld. De PvdD vindt dat dit al veel te lang duurt, waardoor het opvragen van documenten behorende bij vergunningen echt bizar lastig is soms. Waarom moet er nu nog een pilot komen wethouder? Kunnen we niet gewoon starten begin 2018?

En als je echt een dienstverlening wil die dicht bij haar inwoners staat kan je niet achterblijven met het inzichtelijke maken van de reden van een vergunningsaanvraag. Dat de stukken die mee worden gepubliceerd inzicht geven in de reden van de vergunningsaanvraag is mooi, maar dan moet het dus een kleine stap zijn om die reden ook gewoon meteen op het voorblad bij de aanvraag te zetten. Plaats gewoon de aanvraag, het adres, etc en dan nog ‘Vanwege:’. Echt, wij snappen niet waarom het zo moeilijk is om bij vergunningsaanvragen even te plaatsen waarom de vergunningsaanvraag wordt gedaan. Want dat is toch uiteindelijk het belangrijkste en dat is dus ook wat inwoners van deze stad willen weten. Graag een reactie.

Over naar Volksgezondheid. Want in dit programma worden we op zich blij verrast door een aantal duurzame stappen. Maar missen we nog wel de uitwerking hiervan.

Het gaat om de volgende drie onderwerpen:

  • Een gezonde leefomgeving;
  • De promotie van plantaardig eten;
  • En het betaalbaar maken van gezond en duurzaam voedsel voor minima.

Wij vroegen in onze feitelijke vragen naar het einddoel als het gaat om een gezonde leefomgeving. Waar staan we nu, waar willen we naartoe en wat voor plannen hebben we om dit te bereiken in 2018? Het college geeft aan geen doelen te koppelen aan en gezonde leefomgeving. Dat verbaast ons, want wie bepaalt dan of mensen in een gezonde leefomgeving wonen of niet? Wie draait er dan aan de knoppen als het anders zou moeten? Wij vragen ons af of er sowieso wel een formulering is van een gezonde leefomgeving. Zou het niet een goede huiswerkopdracht zijn om hier toch eens, eventueel samen met andere gemeentes, doelen en een formulering voor op te stellen. Dit hebben we wat betreft klimaatneutraal zijn ook gedaan. En hiermee moeten we nog in 2018 starten, want dan kan het nog mooi meegenomen worden in de nieuwe omgevingswet. Kan de wethouder dit toezeggen?

Wij vroegen ook om een normering voor groen mee te nemen bij het bepalen of mensen in een gezonde leefomgeving wonen. Met de uitdijende stad komt de kwantiteit van groen ook onder druk, en daarmee de kwaliteit van het overgebleven groen en de mogelijke bijdrage aan de gezondheid van mensen. Hoezo is de kwaliteit van groen en de mogelijkheden tot gebruik dan belangrijker dan de hoeveelheid groen? In de gezonde verstedelijking van Utrecht kan je kwantiteit toch helemaal niet los zien hiervan? Graag een reactie.

En woh, wat gaaf dat de gemeente samen met partners in de stad gaat werken aan meer plantaardig voedsel. Het doel is om meer Utrechters plantaardig voedsel te laten eten, want dat is goed voor de gezondheid van mens en milieu. En ik lees hier nu niet het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren op voorzitter.

Het antwoord op onze feitelijke vragen geeft ons aanleiding om toch nog even verder te neuzen. Want wat voor verkenning is er dan in 2017 en wanneer wordt deze afgerond? Is er budget om dit echt goed uit te werken? Wat gaan we dan precies doen, educatie, voorlichting, bedrijven oproepen? Wij willen in ieder geval graag dat de gemeente een campagne maakt of ondersteunt die zich richt op een transitie naar een meer plantaardig voedingspatroon. Wij denken uiteraard graag me over eventuele partners, bijvoorbeeld Viva Las vegas, De Nederlandse Vereniging voor Veganisme, Meat Free Monday, Utrecht4GlobalGoals en niet te vergeten het Milieucentrum. Wanneer mogen wij aanschuiven en meepraten hierover?

Mijn laatste punt voorzitter, voordat ik afsluit. Er worden schijnbaar experimenten gestart om gezond en duurzaam voedsel betaalvaar te maken voor de Utrechters die niet veel te besteden hebben. Super natuurlijk! Maar ook hier blijft het in het ongewis wat we dan gaan doen. Ik citeer: ‘Eind 2017 moeten de partners bekend zijn waarmee we in 2018 gaan werken. In deze experimenten doen we in 2018 kennis en ervaring op wat wel en niet werkt, om op basis daarvan een vervolg te bepalen. De gemeenteraad zal worden geïnformeerd over een vervolg.’ Maar wat gaan we dan doen in 2018, wat voor budget hebben we hiervoor? U snapt dat ook hier de Partij voor de Dieren graag meepraat en meedenkt. Kan dat?

Concluderend is mijn oproep dan ook: stop ook eens een keer met experimenten en pilots doen en maak de keuze om ergens helemaal voor te gaan.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Openbare ruimte & groen, Stedelijke ontwikkeling en Stationsgebied Programmabegroting 2018

Lees verder

Raadsbijdrage Programmabegroting 2018

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer