Raads­bij­drage Algemene Politieke Beschou­wingen Voor­jaarsnota 2016


9 juni 2016

De Partij voor de Dieren wil in eerste instantie D66 feliciteren. Want nu de, voor de PvdD, derde Voorjaarnota voor ons ligt, en je hoofdstuk 1 hebt doorgelezen, dan zie je eigenlijk alleen nog maar D66 beleid terug.

Het D66 idee om te kunnen gaan voor een stad met een gezonde groei is een utopie. Gezonde groei bestaat niet. Het constant denken dat we moeten groeien en groeien heeft ons juist in de economische, en vooral ook ecologische problemen gebracht. Dit college investeert in groei, doordat het geld ontvangt uit groei. Een benadering met oogkleppen. De PvdD zet zich in om die oogkleppen te verwijderen.

Een paar voorbeelden hoe wij dat gaan doen ingedeeld in minder vlees eten, bomen sparen en Utrecht feeststad.

Vlees eten
Het college denkt wel aan zonnepanelen en energiebesparing. Maar oh wee als de PvdD het over vleesconsumptie gaat hebben, ‘daar zijn we nog niet aan toe hoor’, horen wij dit college en andere gemeenteraadsleden zeggen. Praten over het veranderen van ons voedingspatroon. Oei help, eng en veel te dichtbij. Non-argumenten komen langs over keuzevrijheid, die niets zinnigs bijdragen, maar wel uit de monden komen van mensen die beweren ook een duurzame wereld te willen. En dan zijn de woorden van Greenpeace over het Utrechtse energiecontract mooi, maar dan denken wij 'we zijn er nog lang niet'. Want als zelfs GroenLinks aangeeft pas over een paar jaar over ons voedingspatroon te willen praten, tja, dan zakt m’n broek af, maar kunnen wij twee dingen doen; bij de pakken neerzitten of doorgaan.

En ja, wij gaan dan natuurlijk door! Dus ook aankomend jaar zullen wij niet stil gaan zitten als het aankomt op het verminderen van het eten van dierlijke eiwitten.

Klein puntje tussendoor: Wij zijn uiteraard erg blij dat dierenwelzijn een boost krijgt in Utrecht doordat vanaf nu ook hulp te gaan bieden aan dieren die voorheen tussen wal en schip vielen, zoals wilde dieren. We hebben hier hard voor geknokt en willen de wethouder danken voor zijn inspanningen op dit gebied.

Bomen
En dan over naar bomen, want dit jaar is het jaar van de Utrechtse boom. Dit jaar is het jaar waarin we niet buigen voor velvergunningen, maar gaan voor behoud van bomen. Want je kunt als dit college wel groene beloftes doen en zeggen dat je voor behoud van bomen en groen bent, maar in de praktijk wordt elke boom omgehakt als er een vergunning wordt aangevraagd. Elke boom sneuvelt, omdat de gemeente beweert geen mogelijkheden te hebben om de kap te stoppen?! Dat geloven wij niet. De groene beloftes van dit college gaan dan in rook op.

Een half jaar geleden werd onze motie aangenomen dat het Utrechtse bomenbeleid geëvalueerd moet worden. Het zou “voor de zomer” komen. We wachten met spanning af. Het zal noodzakelijk zijn om het bomenbeleid aan te scherpen, zodat bomen de bescherming krijgen die ze verdienen. Ik beloof u alvast dat de Partij voor de Dieren zich daar ten volle voor zal inzetten, want de dagelijkse praktijk laat zien dat het huidige beleid niet volstaat.

Utrecht feeststad
Stop de verwoesting van Utrechtse parken! We moeten gaan voor parken waarin niet alleen de feestgangers altijd maar los kunnen gaan in hun feeststad, maar waar iedereen het naar z'n zin heeft en kan genieten van een groen park, zonder pislucht, plastic vuilnisbergen en vergroeid gras. Want daar zijn we het allemaal wel over eens: Utrecht heeft al zo weinig groen in de stad en dat groen moet dan ook nog eens een half jaar lang de impact van drinkende, feestvierende mensen verdragen?

De PvdD wil een stad waarin burgers die ‘klagen’ over de festivalisering van het park bij hen om de hoek serieus worden genomen. Dat burgers de mogelijkheid krijgen om bezwaar te maken tegen een festival in het park en niet, zoals nu, dat alle vergunningen voor festivals altijd doorgang vinden. Hoe kan het toch zo zijn dat auto’s lukraak in Lepelenburg mogen worden geparkeerd, en dat dit dan geen overtreding is? De PvdD wil citeren uit een Volkskrantartikel van 2 juni, want daarin verwoorde schrijfster Sana Valiullina het perfect: ‘het enige groen is het groene licht dat het plaatselijke bestuur geeft aan de commerciële partijen.’ Gelukkig gaan steeds meer burgers zich afvragen hoe het toch kan dat de gemeente altijd alles maar toestaat en er een kaalslag achterblijft.

Afsluitend: Ik heb een nichtje, ze is nu anderhalf en haar belangrijkste woord op dit moment is nog koekie. Maar mijn nichtje hoort bij de generatie kinderen die meer dan 100 jaar oud wordt. Zij leeft straks in de 22ste eeuw. Wij zijn verantwoordelijk voor het Utrecht waar zij straks in zal leven. En dan is de Partij voor de Dieren teleurgesteld in het korte termijn denken van dit college. Offer natuur en milieu niet op het altaar van economische groei.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage over bomenkap voor uitbreiding Golfclub de Haar

Lees verder

Raadsbijdrage bij debat over de Hardebollenstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer