Commis­sie­bij­drage over bomenkap voor uitbreiding Golfclub de Haar


2 juni 2016

De Partij voor de Dieren wil in eerste instantie de wethouder danken voor de commissiebrief die begin deze week verstuurd is. Doordat deze zaak zeer complex is, is het fijn dat de wethouder zelf duidelijkheid probeert te scheppen. Dat scheelt mij vandaag weer om feitelijke vragen in een politiek jasje te moeten gooien.

Er blijven een heleboel vraagtekens staan bij deze zaak, en deze kunnen we zeker niet allemaal vandaag bespreken. Er zijn wat ons betreft twee belangrijke zaken die nu wel aan de orde moeten komen. En dat zijn:

  • Het toetsingskader uit het bestemmingsplan
  • Het flora- en faunaonderzoek en de houding van het college hieromtrent

Te beginnen bij het toetsingskader van Golfclub de Haar uit 2013, behorende bij het bestemmingsplan. De bomen die gekapt dreigen te worden, worden nu uit het toetsingskader van het bestemmingsplan gehaald, gezien ze formeel niet meer onder de bevoegdheid van de gemeente vallen, maar onder de bevoegdheid van het Rijk. Dit in verband met de Boswet. Een kwalijke zaak, waar we hopelijk binnenkort snel mee verder kunnen, maar waar we ook niet geheel op kunnen wachten. Even een vraag tussendoor, is er al meer bekend over de zoektocht van dit college hoe om te gaan met de Boswet?

Maar, goed terugkomend op het toetsingskader. Daar staat op pagina 24 dat de uitbreiding niet mag gaan ten koste van monumentale bomen. En dat doet het dan toch. Hoe kan dit nu? Graag een reactie van de wethouder. Want het blijft erop lijken dat een meerderheid van de gemeenteraad in 2014 wel heel graag de golfclub extra holes wilde geven, maar de regeltjes niet zo nauw heeft genomen.

Dan over naar punt 2, het flora- en faunaonderzoek. De rechtbank heeft de flora- en fauna-onderbouwing onvoldoende gevonden. Dat hadden wij al op onze klompen kunnen aanvoelen, gezien dat al in vorige commissiedebatten aan de orde is geweest. Een echt boom voor boom onderzoek is nooit uitgevoerd en het nu voorliggende flora- en faunaonderzoek is te oud. Hoe kan het college dit nu niet hebben ingezien? Graag een reactie.

Tevens is het heel kwalijk dat er in het besluit op bezwaar stond dat de veldbeoordeling van de bomen weinig zin had omdat de uitbreiding toch al vaststond. Nou ja, dit college vindt het dus niet relevant om zich aan de juiste regels te houden, omdat de uitbreiding al vaststaat. Kan ik dat concluderen?

Dan nog een klein puntje van frustratie, ondanks dat wij het fijn vinden dat deze week de commissiebrief is verschenen blijft dit een dossier waar betrokken partijen constant zelf moeten ‘leuren’ om de juiste informatie van de gemeente te ontvangen. Een actieve grondhouding ipv de passieve van nu zou schelen in het gevoel dat dit college de zaak serieus neemt. Kan de wethouder toezeggen alle betrokken partijen actief op de hoogte te houden van ontwikkelingen in deze zaak?

Voor de Partij voor de Dieren staat vast dat dit college de uitbreiding van de golfclub voorrang geeft boven een gedegen onderzoek naar de bomen en haar eigen toetsingskader uit het bestemmingsplan niet serieus neemt. Het college wil gewoon een uitbreiding, punt uit. Dan rest ons alleen nog de vraag: is het niet verstandig om deze houding eens te heroverwegen?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage kap beeldbepalende bomen bij wal-en kluismuren

Lees verder

Raadsbijdrage Algemene Politieke Beschouwingen Voorjaarsnota 2016

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer