Commis­sie­bij­drage kap beeld­be­pa­lende bomen bij wal-en kluis­muren


2 juni 2016

En door naar het tweede bomenonderwerp vandaag, ook weer over monumentale en beeldbepalende bomen die essentieel zijn om die oh zo gewenst toeristen naar Utrecht te krijgen. Wij vallen in dit bomendossier van de ene verbazing in de andere, maar zullen proberen vandaag nog door de bomen het bos te zien.

De Partij voor de Dieren heeft vandaag 3 punten die zij aan de orde wil stellen:

  • Geen uitvoering gegeven aan motie 32
  • Onjuiste informatie in de rapporten van juli 2016
  • Sommige bomen zijn niet slecht, maar worden toch gekapt

Zoals u allen heeft kunnen lezen in de brief van 1 van de opgestapte klankbordgroepleden is het hoogst merkwaardig te noemen dat er geen uitvoering is gegeven aan motie 32 uit 2015. Die verontwaardiging delen wij. Want in motie 32 wordt door de gemeenteraad opgeroepen een onderzoek uit te voeren naar de 29 bomen met een frameconstructie. En niet naar de bomen met een buispaalconstructie. En dan wordt er toch een onderzoek uitgevoerd naar de buispaalcontructiebomen.

Het voelt bij de Partij voor de Dieren aan alsof er hier bewust een vergissing is gemaakt. Kan de wethouder uitleggen waarom de 17 buispaalconstructie bomen ook zijn onderzocht en wie hiervoor de opdracht heeft gegeven als het niet de gemeenteraad was? Daarnaast vinden wij het uiterst merkwaardig dat dan alsnog uitvoering wordt gegeven aan de conclusies uit het onderzoek. Notabene 12 van de 17 bomen worden gekapt naar aanleiding van een onderzoek waarvoor nooit een opdracht is verstrekt! En waarvan door de gemeente is afgesproken dat dit rapport alleen intern zou worden gebruikt en nu toch op straat ligt. Hoe kan het gebeuren dat een intern rapport alsnog versterkt wordt aan de raad?

Door naar punt 2, ook hier verwijzen wij naar de brief van de heer Meerburg, ex-klankbordgroeplid. Hij geeft terecht aan dat in de juli rapporten onjuiste verklaringen zijn opgenomen over de uitwerking van m32, die in de rapporten van augustus weer worden hersteld. Waarom zijn deze gemaakte fouten wel gecorrigeerd, maar niet doorgegeven aan de gemeenteraad en gecommuniceerd naar de klankbordgroep?

Dan door naar punt 3, want de PvdD heeft alle VTA-rapporten doorgenomen en snapt werkelijk niet waarom sommige bomen moeten worden gekapt. Startend bij de frameconstructie: De boom waarvan wij het meest twijfelde over de kap, omdat deze gekapt zou worden ‘omdat de boom niet handig stond ivm een werfkelder’ is deze week zelf per ongeluk toch al gekapt.

En zo kunnen wij nog wel even door gaan met redenen om bomen te kappen, en dat gaan we dan ook doen. Want deze beeldbepalende bomen worden gekapt, zelf als de conditie goed is en/of de boom alleen licht instabiel is. Er wordt zelfs aangegeven dat de meeste trekproeven bij het opstellen van het rapport nog moeten plaatsvinden. En toch worden deze bomen al op de nominatie voor sloop gezet. Is het mogelijk de informatie over de trekproeven uit 2015 te verstrekken?

Maar hier houdt het niet bij op, want ook gezonde bomen uit het VTA-rapport moeten alsnog worden gekapt, zoals de boom aan de Twijnstraat aan de Werf 13A. In het VTA rapport blaakt deze boom van gezondheid en toch geeft dit college een velvergunning af, omdat de boom mogelijk, ooit in de toekomst hinder kan geven aan een vloer… En dat is het bomenbeleid van dit college? Een velvergunning afgeven voor een beeldbepalende boom, alleen op grond van hinder? Wij horen heel graag de verklaring van de wethouder op dit punt.

En dan nog door naar het onderzoek dat helemaal niet plaats had hoeven vinden, en de conclusies daaruit: daar leggen bomen met een goede conditie het loodje omdat snoeiwerkzaamheden niet goed zijn uitgevoerd, een boom mogelijk ooit de kastanjebloeingsziekte krijgt, maar dat nu niet heeft, of dat er een onevenwichtige kroon is.

En goed, de PvdD is de eerste om te bekennen dat er ook wel degelijk bomen tussen zitten die te gevaarlijk zijn om te laten staan. Maar wij vragen ons dan af, hoe kan dat nou? In 2013 zijn al deze bomen bekeken en een heel deel van deze bomen heeft ook in 2014 nog trekproeven gehad. Is al bekend wat de oorzaak is van de zo, volgens de VTA rapporten, rappe achteruitgang van een groot deel van deze bomen?

Daarbij aanhakend, hoe staat het met het onderzoek naar de gevelde bomen op rak 14?

De PvdD kan op dit moment alleen maar tot dezelfde conclusie komen als de ex-klankbordgroepleden: De redenen voor het kappen van het merendeel van de bomen is een pure bezuinigingsmaatregel, niets meer en niets minder. En dan zou het van dit college wel zo kies zijn hier ook gewoon voor uit te komen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Stedenbouwkundig Programma van Eisen herontwikkeling voormalig Defensieterrein

Lees verder

Commissiebijdrage over bomenkap voor uitbreiding Golfclub de Haar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer