Commis­sie­bij­drage Steden­bouw­kundig Programma van Eisen heront­wik­keling voormalig Defen­sie­terrein


2 juni 2016

De Partij voor de Dieren is niet overtuigd van de voorspelde groei van de stad en in deze commissie hebben we vaak laten horen dat we vinden dat er veel en veel te veel gebouwd wordt in de stad, vaak ten koste van bomen en groen. De Merwedekanaalzone vormt hier echter een uitzondering op, het is bouwen in rood terrein en herontwikkeling van voormalig industriegebied. In grote lijnen kunnen we dan ook instemmen met het SPvE. Ik wil echter nog 3 dingen aan de orde stellen: dieren, bomen en de brug.

Dieren
De stad moet echter niet alleen aantrekkelijk zijn voor mensen, maar ook voor dieren. Gebouwen kunnen ook onderdak bieden aan dieren zoals vleermuizen, mussen en zwaluwen, de zogenaamde ‘gebouwbewonende soorten’. Door diervriendelijk te ontwerpen kan de woonwijk straks niet alleen onderdak bieden aan mensen, maar kunnen ook Utrechtse vleermuizen en vogels zich in en rondom de woningen nestelen. We zijn blij dat na twee jaar inspanningen van de Partij voor de Dieren, er nu direct al aandacht aan dieren wordt besteed in het SPvE en diervriendelijk bouwen actief wordt meegegeven aan toekomstige ontwikkelaars. Liefst zouden we willen dat dit een harde eis wordt, maar zolang dat door het bouwbesluit niet kan is dit het best haalbare. Dus daarvoor complimenten aan deze wethouder.

Bomen
De 120 bomen in het gebied moeten allemaal geveld worden. 87 bomen kunnen niet herplant worden. Dat is triest en daar hebben we in onze fractie wel even over na moeten denken. Normaliter zouden we ervoor pleiten dat er bij het ontwerp rekening gehouden wordt met de plaatsen van deze bomen en dat de woonwijk eromheen ontworpen wordt. In dit geval begrijpen we echter dat dat in verband met de noodzakelijk bodemsanering geen optie is. Dit punt is voor ons wel een dilemma en daarom waarderen we het dat het ook als kanttekening in het raadsvoorstel is opgenomen.

Brug
Het overzicht van voorzieningen in de buurt (op pagina 10 van het SPvE) is merendeels gericht op de overzijde van het Merwedekanaal, terwijl voorzieningen in Transwijk buiten beschouwing blijven. Dat, en het belang van de als prettig en rustig ervaren woonomgeving van inwoners van de Dichterswijk en van het niet opnieuw op de schop gaan van Heycopplantsoen, maken dat mijn fractie niet overtuigd is van de geplande langzaamverkeersbrug. Bovendien ontbreekt op dit moment ook nog eens de dekking voor deze brug (aldus kanttekening 1.3 van het raadsvoorstel). Wegen alle energie, kosten en nadelen van de brug op tegen de paar honderd meter extra die bewoners van de nieuwe wijk straks moeten afleggen naar voorzieningen? Wij vrezen van niet en daarom het verzoek om deze brug die nu indicatief is opgenomen in het SPvE, helemaal uit het SPvE te halen en in plaats daarvan in te zetten op het voetganger- en fietsvriendelijker en veiliger maken van de al bestaande bruggen over het Merwedekanaal.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Castellum Hoge Woerd

Lees verder

Commissiebijdrage kap beeldbepalende bomen bij wal-en kluismuren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer