Raads­bij­drage Bestem­mingsplan Kruis­vaart­kwartier


26 april 2018

De Partij voor de Dieren was ten tijde van het SPvE al kritisch op dit plan, vanwege het grote aantal woningen en het verdwijnen van natuur.

Voor dit gebied lag echter al vast dat er woningen moesten komen, daarvoor moet natuur die tijdelijk was verdwijnen. We zijn wel blij dat dit in fases gaat gebeuren zodat dieren gelegenheid houden te migreren en omwonenden niet zo lang mogelijk van het groen kunnen genieten.

Het bestemmingsplan is in feite een uitwerking van die eerdere afspraken. Natuurlijk hadden we liever gezien dat er meer dan 20% sociale huur zou komen en dat door te kiezen voor een lager aantal woningen meer natuur behouden zou worden.

De kap van 111 bomen voor het realiseren van 400 woningen vinden wij erg veel. Deze bomen zouden staan op gronden waar gebouwd gaat worden. Als we naar de plannen kijken dan vragen wij ons af of een aantal van deze bomen niet op de plaats staan van het binnengebied tussen de geplande bebouwing en op de openbare parkzone. Kan de wethouder nogmaals kritisch naar de plannen laten kijken en laten onderzoeken of door zorgvuldiger te werken bij het bouwen niet een aantal van deze 111 bomen gespaard kan worden?

Uit de bomenparagraaf wordt ons niet duidelijk hoe compensatie ingevuld gaat worden voor de kap van deze 111 bomen. Hoeveel en waar gaat dit gebeuren ?

Over diervriendelijk bouwen lezen we niets in dit bestemmingsplan. We zijn ons ervan bewust dat er geen harde eisen kunnen worden gesteld bij een private ontwikkeling zoals dit, maar toch het verzoek of de wethouder in gesprek wil met de ontwikkelaar om deze ertoe te bewegen zo diervriendelijk mogelijk te bouwen.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Vaststelling van het bestemmingsplan Kruisvaartkwartier

Lees verder

Raadsbijdrage Taxiverordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer