Raads­bij­drage Taxi­ver­or­dening


26 april 2018

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat er een goed werkende taxiservice is in Utrecht. Maar wij vinden het wel belangrijk dat die taxibranche een duurzaamheidsslag gaat maken.

Daarom heeft onze fractie drie vragen:

1. Het is de gemeente die de vergunningen voor taxichauffeurs gaat uitgeven. Voor alle chauffeurs geldt hetzelfde tarief. Is de wethouder bereid een differentiatie in tarieven in te voeren, waarbij elektrische wagens minder betalen dan vervuilende benzine- of dieselwagens? De Partij voor de Dieren heeft bij de Voorjaarsnota in 2016 een motie ingediend over duurzame leges (2016/M139), die overgenomen is door het college, en deze motie had een zelfde strekking: namelijk het financieel stimuleren van duurzame keuzes. Is de wethouder bereid om ook op het punt van taxivergunningen duurzame keuzes te stimuleren?

2. Voor meer elektrische taxi’s zijn meer laadpalen nodig. Wij hebben die nog niet gesignaleerd op de taxistandplaatsen. Is de wethouder van plan meer laadpalen te plaatsen op standplaatsen voor elektrische auto’s? In aanvulling hierop: op Amsterdam CS is in juli 2016 een groeneTaxistandplaats geopend, waarbij chauffeurs van een uitstootvrije taxi ‘voorrang’ hebben. Met als ambitie dat in 2018 – dus nog dit jaar!- uitsluitend 100 procent uitstootvrije taxi's op de standplaats bij CS staan, vooruitlopend op 2025 als alle taxi's in Amsterdam schoon moeten zijn. Wat vindt de wethouder ervan om ook in Utrecht een groene taxistandplaats te creëren en wil het college de ambitie uitspreken om, als de gemeente de taken keurmerkorganisatie gaat vervullen, in 2025 een uitstootvrije taxibranche te hebben?

3. Taxichauffeurs moeten een examen afleggen, en de gemeente verstrekt een werkboek. Gastheerschap, veiligheid, weerbaarheid en integriteit zijn onderwerpen die aan bod komen. Maar waarom komen milieu, luchtkwaliteit & duurzaamheid niet aan bod? De examens van het CBR besteden wel aandacht aan de link tussen rijgedrag en milieu, en onze fractie vindt dat ook het Utrechtse examen dit moet benadrukken. Is de wethouder bereid werkboek en examens hiermee uit te breiden?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Bestemmingsplan Kruisvaartkwartier

Lees verder

Commissiebijdrage Essentaksterfte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer