Raads­bij­drage Vast­stelling van het bestem­mingsplan Kruis­vaart­kwartier


26 april 2018

Vaststelling van het bestemmingsplan Kruisvaartkwartier

Er gaan 111 bomen gekapt worden om de bouw van 400 woningen mogelijk te maken. Dat is fors. En het gaat niet alleen om bomen. Er verdwijnt tijdelijke natuur, het leefgebied van dieren wordt beperkt doordat ook struikgewas waarin zoogdieren schuil- en verblijfplaats vinden verdwijnt.

Zeker de omvang van de plannen, het grote aantal woningen, maakt de gevolgen ook groot. Juist daarom zou de compensatie ook groot moeten zijn.

Hier gaat volgens de Partij voor de Dieren echt iets mis.

Het is op dit moment namelijk totaal onduidelijk of en hoe en wanneer er gecompenseerd gaat worden.

Groencompensatie is niet een aardigheidje wat we achteraf als versiering er nog even bij doen. Groen is een fundamenteel aspect van onze leefomgeving en essentieel voor de gezondheid en het welbevinden van zowel mensen als dieren. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat tegelijk met het vaststellen van het bestemmingsplan, waarbij de raad dus al wel akkoord gaat met het verdwijnen van de natuur, ook vastgesteld wordt hoe dit gecompenseerd gaat worden.

Er moeten twee dingen gecompenseerd worden:

  1. De 111 bomen, het zou staand beleid moeten zijn dat die stuk voor stuk herplant moeten worden, in het plangebied of ergens anders.
  2. De ecologische en klimaatadaptieve waarde die het gebied nu vertegenwoordigt. Misschien passen niet alle bomen weer in het gebied, maar er zijn ook andere manieren om de ecologische en klimaatadaptieve waarde op niveau te brengen. Denk bijvoorbeeld aan struikgewas dat schuilplaats of voedsel aan dieren biedt, dak- en gevelgroen dat regenwater vasthoudt en hittestress tegengaat, et cetera.

Voor de Partij voor de Dieren is het essentieel dat dit uitgangspunt onderdeel is van het bestemmingsplan dat we vaststellen. Daarom dit amendement Groencompensatie Kruisvaartkwartier.

Om richting mee te geven aan de uitwerking van het bestemmingsplan dien ik daarnaast ook nog de motie Groen Kruisvaartkwartier in.

En daarnaast lazen we in het ecologisch onderzoek bij dit plan een goede aanbeveling om de vliegroutes die vleermuizen nu in het plangebied vinden ook tijdens en na de ontwikkeling in stand te houden. Dat hebben wij ook nog even in een motie gezet: Motie Vleermuisvriendelijk Kruisvaartkwartier.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Horecakader 2018

Lees verder

Raadsbijdrage Bestemmingsplan Kruisvaartkwartier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer