Raads­bij­drage betaald parkeren Rijns­weerd Zuid


14 januari 2016

De Partij voor de Dieren is tegen het instrument draagvlakmeting en verbaasd het niet dat er nu al problemen ontstaan met het hele draagvlakmeting concept. Dit hele voorstel ademt dat uit. Maar goed, wat er nu voor ons ligt zal toch de goedkeuring van de PvdD krijgen, want we zijn wel voorstander van betaald parkeren.

Betaald parkeren draagt bij aan het voorkomen dat vele bezoekers in de stad hun auto de wijken in rijden. En dit draagt weer bij aan de luchtkwaliteit en leefbaarheid in de stad en de wijk.

Door het huidige parkeerbeleid met de draagvlakmeting is instemmen met dit voorstel onze enige mogelijkheid om ervoor te zorgen dat er nog enige kans is dat betaald parkeren ingevoerd wordt.

We zijn absoluut niet gelukkig met dit voorstel en dit voorstel laat volgens ons ook zien dat de draagvlakmeting geen goed instrument is in het huidige parkeerbeleid. Om de parkeerdruk in Rijnsweerd Zuid te verminderen stemmen we echter toch in met dit voorstel.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Energieplan

Lees verder

Commissiebijdrage bomenkap Cremerstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer